Kvindelige IT-talenter om den skæve kønsfordeling i IT-branchen

Hvordan får vi flere kvinder i IT-branchen og ind på IT-uddannelserne? Det har vi spurgt 5 (kvindelige) IT-talenter om. 

Fem kvinder fra IT-branchen: Sådan får vi flere kvinder ind på IT-uddannelser

Har du overvejet en karriere indenfor IT? Hvis ikke, er der god grund til, at du bør overveje det. Der er nemlig fortsat efterspørgsel på IT-kompetencer i erhvervslivet, viser flere undersøgelser.

Derudover peger undersøgelser på, at der ikke ser godt ud for diversiteten i it-branchen. Over de seneste år, har andelen af kvindelige it-specialister stor set ikke rykket sig. Det viser tal fra Eurostat, som IT-Branchen belyser i denne artikel. På blot 10 år er andelen af kvinder kun vokset fra 19,2% til 22,9%.

Samtidig viser en analyse fra Dansk Industri, at der stadig kun er få kvinder, som vælger en it-uddannelse. Ifølge analysen er andelen af kvinder blandt de optagne på de videregående IT-uddannelser steget svagt fra 2019 til 2023. Som de selv pointerer, er det selvfølgelig positivt, at vi ser en stigende andel, men udviklingen går simpelthen for langsomt.

Fem kvinder fra IT-branchen: Sådan får vi flere kvinder ind på IT-uddannelser

Derfor har vi på studentum.dk taget fat i fem kvindelige talenter fra den danske IT-branche og bedt dem om at give deres bud på, hvordan vi kommer den skæve kønsfordeling i IT-branchen til livs.

Hvis du har brug for inspiration til at finde din vej ind i IT-branchen, bør du derfor læse med her.


Anja Monrad

Anja Monrad

Anja er bl.a. bestyrelsesmedlem, investor, foredragsholder, rådgiver og meget mere. Derudover har Anja mere end 30 års erfaring som international topchef i IT-industrien.

"Hvis du havde spurgt mig for 7 år siden, om dette emne overhovedet ville være relevant at skrive om i dag, ville jeg naivt og optimistisk have sagt, at vi naturligvis ville have løst kønsbalancen i vores branche i dag.... men desværre viser tallene jo noget helt andet. 

Selvom vi gennem de seneste år har set en stigning i mixet af kvinder der er optaget på fx ITU - nu op til 40% af de studerende - så er der stadig en tendens til at de vælger de mere design relaterede fag frem for programmering m.m - og det samme er gældende på DTU.

MEN MEN - der er fremskridt og det skal vi glæde os over - specielt fordi der med AI måske i fremtiden sker et skifte for behovet for rent programmering til de områder der traditionelt har interesseret kvinderne.

Men hvis vi ser bort fra de studerende - altså fødekæden - så er selve kønsfordelingen i branchen, og i særdeleshed i ledelseslaget, ikke mærkbart bedre. Og det på trods af at vi i branchen har lavet rigtig mange tiltag - fx. mentor ordninger hos IT-Branchen.

Så det er for tidligt at smide arbejdshandskerne - vi skal fortsætte med mentorordninger, rollemodel, visibilitet, synliggørelse af branchens samfundsrelevans og events der viser hvad man faktisk laver indenfor IT. 

Det er nemlig afgørende, at vi har begge køn til at udvikle alle de teknologiske systemer indenfor alle de områder, der berører os alle og hele vores samfund hver eneste dag. Og i fremtiden skal vi ikke kun tage hensyn til diversitet mellem kønnene - men også tænke ind, at der vil være kunstig intelligenser, der vil arbejde side om side med os mennesker med øget kompleksitet til følge. Så det er bare om at holde foden på speederen og fortsætte branchens DEI fokus."


Kvinder i IT branchen

Natalie Schluter, ITU: Sådan får vi flere kvinder i IT-branchen

"Vi får flere kvinder ind i IT-branchen ved at vise dem, hvordan de kan gøre en forskel i verden.

I vores samfund er vi omgivet af IT, og IT er bredt integreret i vores liv. Sociale medier forbinder os med vores venner. Træningsapps hjælper os med at komme i form. Andre apps og hjemmesider hjælper os med at finde den nye restaurant, vi skal prøve, og vejen derhen på et kort. IT hjælper os med at finde ud af, hvad der sker i alle hjørner af verden. Det hjælper med at sprede demokrati og giver en platform for ytringsfrihed.  Mange unge mennesker — mange kvinder — vil gerne gøre en forskel.

For nylig har Danmark udnævnt en tech-ambassadør med base i Silicon Valley. IT branchen er blevet anerkendt som værende en afgørende faktor i verdenspolitikken. Det er derfor vigtigt at undervise alle unge i den nuværende digitale transformation af samfundet og vise dem, at IT er et af de områder, hvor de kan gøre den allerstørste forskel.

IT er især i Danmark en branche, hvor kvinder er stærkt underrepræsenterede. Kvinder har brug for en større stemme i det nye transformerende samfund. Og der er masser af dygtige kvinder, der kan tage udfordringen op."

Natalie er linjeleder for den nye bachelor i data science på IT-Universitetet i København. En uddannelse, som er stærkt efterspurgt på arbejdsmarkedet. Til dagligt er hun også forsker inden for data science og sprogteknologi.

Kvinder i IT-branchen

Christel Teglers, IT advokat om hvordan, vi får flere kvinder i IT-branchen"Først og fremmest tror jeg, at det handler om at slippe den forestilling, at IT er noget for folkeskolens nørdede drenge, der spiller computerspil, og går i comic t-shirts.

IT (eller teknologi- og softwareudvikling i bred forstand) er et af de mest dynamiske, innovative og kommercielt orienterede forretningsområder, man kan arbejde med. Det er kreativt, forretningskritisk, og der bliver kun mere af det i fremtiden. Det at være med på beatet i den teknologiske udvikling er make-it or break-it for de fleste virksomheder.

Mit arbejde består i at forhandle teknologikontrakter på tværs af landegrænser med folk fra hele verden – oftest Kina, Indien, USA og Europa. Jeg indgår her i større teams med softwareudviklere, ingeniører, økonomer, direktører og andre konsulenter i en smeltedigel af forskellige kulturer. Jeg har ikke nogle specielle uddannelsesmæssige forudsætninger for at arbejde med IT, men jeg har kombineret metoden fra jurastudiet med en masse praktisk erfaring.

Min pointe er, at man kan have mange forskellige veje ind i IT-branchen, og at man ikke behøver at være hverken datalog eller ingeniør for at begå sig i den. Tværtimod er det en fordel med diversitet. Og så gælder det om – uanset køn – at være nysgerrig og have gå-på-mod."


Som IT-advokat, sidder Christel til daglig med store teknologi- og outsourcingprojekter i Kromann Reumert. I den forbindelse blev Christel, i april 2017, udnævnt som et af årets talenter i dansk erhvervsliv i Berlingske Business' årlige Talent100 


Er du nysgerrig på, hvordan du kan kombinere dine interesser med IT? Læs vores guide til IT- uddannelser og find din vej ind i IT branchen

Kvinder i IT-branchen

Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik

Brit er professor i menneske-centreret digitalisering på DTUs institut for teknologi, ledelse og økonomi.

"Jeg synes, at Danmark skulle se på nogle af de lande, hvor kvinder er stærkt repræsenteret i IT-uddannelser og arbejdsstyrke, for bedre at kunne forstå, hvordan vi har fået en så opdelt IT arbejdskultur i Danmark. Og så forsøge at ændre det.

Der er kommet mere opmærksomhed på kønsdiversiteten forskellige steder i vores samfund, og der er brug for den - opmærksomheden - hvis etablerede normer skal brydes. Flere uddannelser forsøger sig med initiativer, der skal få flere kvinder ind på IT-uddannelserne.

Da jeg eksempelvis selv underviste på ITU, tænkte vi som planlæggere og undervisere rigtig meget over indholdet i uddannelserne, og jeg tror stadig, at vi skal tænke over indholdet i de uddannelser, vi gerne vil have de unge kvinder til at søge ind på. 'Det tekniske' må ikke defineres for snævert. IT-kompetencer er så meget mere end evnen til at kode. IT er kreativitet, kultur, relationer, infrastruktur, information, kommunikation og politik.

Dermed ikke sagt at kvinder per definition ikke interesserer sig for teknik, matematik og logik. Historisk set er der masser af eksempler på kvinder i IT, hvis logiske og matematiske kompetencer har været afgørende for udviklingen, men der har også været en tendens til ikke at vurdere kvindernes indsats som afgørende. Det skyldes at piger og drenge mødes med helt forskellige forventninger, og at det derfor efterfølgende kan være svært at se, hvis forventningerne brydes.

Derudover er der også gennem tiden kommet flere undersøgelser om sexisme på arbejdspladsen, hvilket har en større negativ effekt, der hvor kvinder i forvejen er i undertal.

Det er sørgeligt, for det betyder, at selvom man rekrutterer kvinder, så kan det være svært at fastholde dem, hvis der er en arbejdsform og stemning, der marginaliserer dem. Begrebet om mikroaggression er vigtigt her.

Branchen kan kun komme den skæve fordeling af køn til livs, hvis mænd i ledende positioner for alvor kommer ind i kampen. Vi kan se, at det ikke rykker noget som helst, at det er en ’kvindesag’ – desværre. Så kort sagt: mændene skal kvinde sig op og tage ligestillingen på sig."

Kvinder i IT branchen

Mette Buhl Christoffersen: Sådan får vi flere kvinder i IT branchen

"Jeg vil tage en positiv tilgang til emnet, da jeg ikke mener, at vi kvinder får særlig meget ud af at fokusere på det, som ikke er godt nok. Én ting som jeg syntes er godt er, at vi kvinder kan støbe vores karriere mere eller mindre som vi vil i Danmark, vi skal bare lære at udnytte den og se potentialet, og lade være med at lade os begrænse.

Der er flere og flere kvinder, som har ledende roller inden for IT, såsom Ginni Rometty (CEO, IBM) og Susan Wojcicki (CEO, YouTube). Disse kvinder er rollemodeller for rigtig mange unge kvinder i IT- branchen, og derfor mener jeg også, at et øget fokus på disse kvinder vil tiltrække flere til branchen. Vi har brug for flere kvindelige rollemodeller i IT-branchen, som står frem og fortæller om den gode og sjove side ved at arbejde med IT. 

Udover det, så synes jeg, det er vigtigt at pointere, at der findes en bred vifte af forskellige former for stillinger indenfor IT - nemlig alt fra hardcore IT såsom softwareudvikling til mere blødt IT, hvor der arbejdes mere med relationen mellem IT og mennesker. Jeg tror derfor, at hvis dette bliver italesat, vil det muligvis også være noget, som kvinder mere aktivt vil opsøge.

Jeg har altid haft en flair for IT, da jeg syntes det er spændende, hvordan IT påvirker vores verden og måden vi interagerer med hinanden. Min flair skyldes nok primært min barndom, hvor jeg spillede utrolig meget computer med min bror, og hjalp ham med at udskifte grafikkort, harddisks osv. Så jo tidligere kvinder får IT under neglene, jo hurtigere opdager man, hvordan man kan skabe sin egen profil inden for IT-branchen.

Sidst men ikke mindst, så vil jeg understrege, at jeg stolt kan sige, at jeg arbejder i en virksomhed, hvor kvinder bliver forfremmet, selvom der ligger en barsel om hjørnet, og at vi i min afdeling er 50/50 kvinder og mænd, hvilket skaber en fantastisk dynamik. Så at generalisere, at kvinder i IT-branchen ikke har samme muligheder som mænd, er ikke sandheden - i hvert fald ikke på min arbejdsplads."


I sit job som Business Consultant hos NNIT Management Consulting beskæftiger Mette sig pt. med rådgivning af virksomheder om databeskyttelse og informationssikkerhed i forhold til EU GDPR. Her kan du læse meget mere om Mettes uddannelse og arbejde med IT.

Kvinder i IT branchen

Vil du læse en IT uddannelse? Her på studentum.dk finder du en lang række videregårende uddannelser indenfor IT, så tryk på knappen nedenfor og gå på opdagelse i de mange muligheder.

Find din IT uddannelse her >


Annoncer