Spørgsmål og svar om SU til fjernundervisning

Hvordan er det nu lige med SU reglerne, hvis du vælger at tage din uddannelse online? Vi giver dig svaret her.

Spørgsmål og svar om SU til fjernundervisning

Overvejer du at tage et par HF enkeltfag som fjernundervisning eller måske en hel uddannelse? For mange er økonomien den primære årsag til at vælge et fjernstudie.

Det kan for eksempel være, at et arbejde spænder ben for at bruge timer på skolebænken i dagtimerne. For andre er det fleksibiliteten i, hvor de studerer, der tæller.


Værd at vide om SU og fjernundervisning

Uanset hvad årsagen til at vælge at studere online er, får vi her på studentum.dk mange spørgsmål om, hvordan SU reglerne er for fjernundervisning.

Det nemme svar er, at hvis du læser på en SU-berettiget uddannelse og opfylder betingelserne for at modtage SU, så får du SU, uanset om du studerer på skolen eller online.

Det betyder, at du kan få SU til online uddannelser, hvis du kan svare ja til følgende:

  • Jeg er 18 år eller ældre og dansk statsborger
  • Jeg modtager ikke offentlig støtte eller tjener mere end mit fribeløb
  • Jeg følger undervisningen og eksamener på en SU-berettiget uddannelse

Alligevel er det ikke altid så simpelt. Særligt ikke, hvis du vælger at læse HF enkeltfag som fjernstudie. Derfor samler vi her de informationer, du har brug for, hvis du vil vide mere om SU og fjernundervisning.

Hvilke uddannelser med fjernundervisning, kan jeg få SU til?

Du kan som nævnt få SU til alle uddannelser, du ville kunne få SU til, hvis du var almindelig studerende, der mødte op på skolen hver dag. Det betyder, at du både kan få SU til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt HF enkeltfag. Der gælder dog særlige regler for SU til enkeltfag, da det ikke er fuldtidsuddannelser.

I praksis betyder det, at du skal følge to eller tre enkeltfag med et samlet SU timetal på mindst 23 timer for at være SU-berettiget. Er du forsørger for et eller flere hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 timer.

Du må desuden ikke have modtaget SU til det samme HF enkeltfag tidligere, og den samlede uddannelse skal afsluttes inden for 23 måneder. Det er heller ikke muligt at få SU til HF enkeltfag, hvis du allerede har en studentereksamen.

Hvor mange SU timer tæller mine HF enkeltfag for?

For at regne ud om du har ret til SU, når du tager HF enkeltfag online, skal du kende dit SU timetal. Dette afhænger dels af, hvilke fag du følger på hvilket niveau og dels af, om du afslutter faget efter et halvt år eller et helt år. Du kan altid få hjælp til afklaring af dine timer hos uddannelsesstedet.

Læs mere om HF enkeltfag online og find den rette fagkombination for dig

Hvordan lever jeg op til kravet om studieaktivitet ved fjernundervisning?

At være studieaktiv er et af de bærende krav for at modtage SU. Ved fjernundervisning har du ikke mulighed for at bevise din studieaktivitet via fremmøde. Derfor er både enkeltfag og videregående uddannelser med fjernundervisning tilrettelagt med en studieplan, hvor du løbende uploader opgaver og løser andre opgaver online med faste deadlines.

Kommer du bagud i forhold til din studieplan, misser du en deadline eller går du ikke op til eksamen, risikerer du at miste din SU og i værste fald at betale SU tilbage.

Kan jeg modtage SU til fjernundervisning, mens jeg er i udlandet?

Mange spørger, om de kan tage et par enkeltfag samtidig med, at de rejser, og på den måde få det optimale ud af et sabbatår samtidig med, at de får SU. Vi får også en del spørgsmål om muligheden for SU til fjernundervisning på en videregående uddannelse fra udenlandsdanskere. Svaret på begge spørgsmål er ja, hvis de opfylder de generelle SU betingelser.

TIP: Få 8 gode råd til dig, der vil tage HF enkeltfag som fjernstudie fra udlandet

Inden du kaster dig ud i en uddannelse i Danmark fra udlandet via fjernundervisning med SU, er det dog vigtigt, at du sætter dig ind i, om du dels har mulighed for at møde op på skolen i forbindelse med eventuelle obligatoriske seminarer og eksamener. Rejser du samtidig med, at du tager HF enkeltfag, skal du også være opmærksom på, om du har stabil internetadgang og mulighed for at aflevere opgaver til deadlines hver uge. 

Tilbage til SU guiden


Annoncer