SU til ungdomsuddannelser, enkeltfag og videregående uddannelser

Find ud af, hvad dit valg af uddannelse betyder for, hvor meget du modtager i uddannelsesstøtte samt på hvilke vilkår.

Værd at vide om SU til specifikke uddannelsestyper

Har du svært ved at finde rundt i junglen af regler for netop den type uddannelse, du er indskrevet på? Helt overordnet afhænger dine vilkår af, hvilken af følgende uddannelser du studerer på:

Bliv dus med SU reglerne for din uddannelsestype

I SU guiden har vi samlet alle de generelle SU regler, mens du her på siden hurtigt finder ud af, hvad dit valg af uddannelse betyder for, hvor meget du modtager i uddannelsesstøtte samt på hvilke vilkår.

💡 Hvilken uddannelsestype studerer jeg på?

Eksempler på ungdomsuddannelser

 • Gymnasial uddannelse
  • Herunder for eksempel STX, HF, HHX og HTX
 • Erhvervsuddannelse (EUD)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

Eksempler på videregående uddannelser

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse

Værd at vide om SU til en ungdomsuddannelse

Fra kvartalet efter, at du er blevet 18 år, har du mulighed for at modtage SU til en godkendt ungdomsuddannelse. Når du søger SU til en ungdomsuddannelse, er der flere faktorer, der påvirker dine muligheder. De vigtigste er din alder og hvor du bor - om du er hjemmeboende eller udeboende. 

Læs med og få svar på de tre oftest stillede spørgsmål om SU til ungdomsuddannelser. Husk også, at du kan få SU til op til fem påbegyndte ungdomsuddannelser. Når du afslutter en ungdomsuddannelse, kan du dog ikke få SU til flere.

Hvilke ungdomsuddannelser er SU-godkendte?

En uddannelse skal foregå på et offentligt anerkendt uddannelsessted, være af mindst tre måneders varighed, være ulønnet og tilrettelagt som undervisning på heltid for at blive betragtet som SU-godkendt ungdomsuddannelse. Foruden de gymnasiale uddannelser STX, HF, HHX, HTX, EUX og IB (International Baccalaureate) er der en række uddannelser, der også er godkendt af SU Styrelsen. Det gælder blandt andet:

 • Enkeltfag og HF fagpakker
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb
 • Adgangskurset til ingeniøruddannelsen

Kontakt en SU-medarbejder på uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl om din uddannelse er godkendt af SU.

Gælder der særlige regler for SU til enkeltfag?

Da enkeltfag som udgangspunkt ikke er tilrettelagt som et fuldtidsstudie, er der en række krav, du skal opfylde for at få udbetalt SU til denne uddannelsestype:

 • Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn (biologisk- eller adoptivbarn), der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.
 • Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen. Der kan ikke indgå fag du tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.

Hvor meget kan jeg få i SU til en ungdomsuddannelse?

Når du går på en ungdomsuddannelse, er det først og fremmest din bopæl, der afgør, hvor meget du kan få i SU. Der er nemlig to satser for SU til ungdomsuddannelser:

 • Hjemmeboende: Grundsatsen i 2024 er 1.060 kr. pr. måned før skat. I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år.
 • Udeboende: Satsen er 6.820 kr. pr. måned før skat i 2024, når du er 20 år eller derover og udeboende.

Som 18- eller 19-årig har du som udgangspunkt kun mulighed for at få SU som udeboende, hvis du har en særlig godkendelse for at få SU med udeboendesats - også selvom du er flyttet hjemmefra. Her er grundsatsen i 2024 på 4.375 kr. før skat pr. måned. Dertil kan komme et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.

Til toppen af siden

streg

Værd at vide om SU til en videregående uddannelse

Går du på en videregående uddannelse på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller universitetet, er SU klippekortet din bedste ven. Når du begynder på en videregående uddannelse får du nemlig tildelt SU-klip, der svarer til det antal måneder, din uddannelse varer.

Hvor mange klip har jeg på mit SU klippekort?

Har du ikke tidligere modtaget SU til en videregående uddannelse, har du sammenlagt 70 klip på dit SU klippekort. Det svarer til 70 måneder og dermed 6 studieår (fem år og 10 måneder) med SU, som du kan bruge på en eller flere videregående uddannelser. Du kan dog kun bruge flere SU klip til den enkelte videregående uddannelse, end den er normeret til, i særlige tilfælde.

Er du optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse senest to år efter din først afsluttede adgangsgivende uddannelse, kan du få udvidet din støttetid med op til 12 klip ud over din uddannelses normerede studietid. Du kan kun bruge klippene, hvis du har klip tilbage i dit klippekorts overordnede ramme på 70 klip.

Hvor meget får jeg udbetalt i SU til en videregående uddannelse?

I 2024 er satsen for udeboende på videregående uddannelser 6.820 kr. pr. måned før skat. Alle, der læser på en videregående uddannelse og er udeboende, får samme sats.

Hvis du derimod bor hjemme, er din SU afhængig af dine forældres indkomst. Grundsatsen for hjemmeboende på en videregående uddannelse er i 2024 1.060 kr. pr. måned før skat.

Hvad er bonusstipendium og hvem kan få det?

Du kan få bonusstipendium, hvis du har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid. Du kan både få bonusstipendium i forbindelse med en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse.

Du kan ikke få bonusstipendium, hvis du er blevet hurtigere færdig på grund af:

 1. du har fået merit for en del af din uddannelse - det er dog stadig muligt at få bonusstipendium, hvis du er blevet hurtigere færdig, end den del du har fået merit for
 2. du er blevet hurtigere færdig, fordi du har startet på din kandidatuddannelse, før du afsluttede din bacheloruddannelse. Du kan stadig få bonusstipendium, hvis du har afsluttet din uddannelse hurtigere end det nye sluttidspunkt, der er meldt ind i forbindelse med kandidatuddannelsen.

Er din videregående uddannelse SU-godkendt?

Vær opmærksom på, at en videregående uddannelse lige som en ungdomsuddannelse skal bestå af mindst tre måneders fuldtidsstudier på et offentligt uddannelsessted for at være SU-godkendt.

Hvis du er i tvivl, om en uddannelse er godkendt til SU, kan du spørge enSU-medarbejder på uddannelsesstedet. På su.dk finder du en liste over SU-godkendte videregående uddannelser. Her kan du også få et samlet overblik over alle regler for SU til videregående uddannelser i forhold til f.eks. forsinkelse, praktik og udlandsophold.

Kilde: su.dk

Tilbage til SU guiden


Annoncer