Filtrer efter
IT-uddannelser
Uddannelsestype
Sted
Online undervisning
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Reportager indenfor IT-uddannelser

Nanna læser til bygningskonstruktør på EASV i Esbjerg

Jesper har læst finansbachelor og arbejder nu i Skjern Bank

Kombinér teori og praksis med et IT fjernstudie

Med solidt teoretisk fundament og veludviklet teknisk snilde inden for informationsteknologiens verden er kompetencer, der bringer dig langt på fremtidens arbejdsmarked. Med et IT fjernstudie får du ikke alene masser af hands-on erfaring med e-learning i undervisningen. Du får også vigtig viden om, hvilken rolle IT spiller i samfundet. Det gælder både for den enkelte og i erhvervslivet, hvor informationsteknologien spiller en stadig vigtigere rolle.

Her giver vi dig overblikket over, hvilke muligheder du har, hvis du overvejer at læse IT som fjernundervisning. Du kan også læse mere om, hvad det kræver af dig at studere via e-learning her.

Hvilket IT fjernstudie passer dig?

Hvad lærer jeg, når jeg læser informationsteknologi online?

Det konkrete udbytte af dit IT fjernstudie afhænger af, om du læser informationsteknologi online som EUD eller HF enkeltfag, eller om du vil læse en hel master eller kandidat i IT som fjernundervisning.

I Informationsteknologi som enkeltfag lærer du bl.a. om:

 • IT-sikkerhed med fokus på at beskytte IT-systemer mod virus og hacking
 • interaktiv brug af IT til fx dokumentation og formidling af data eller informationer
 • grundlæggende IT-komponenters funktion (både hardware og software)

Tager du derimod en hel masteruddannelse i informationsteknologi som fjernundervisning, vil du dels opleve, at det faglige niveau er væsentligt højere og mere specialiseret. Du vil også opleve, at der bliver stillet større krav til dig i den selvstændige opgaveløsning såvel som i de faglige diskussioner i det online læringsmiljø. 

I kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design lærer du bl.a. om:

 • Hvilken rolle uddannelse har i et samfund præget af digitale medier
 • Hvordan IT kan bruges i design og udvikling af fremtidens undervisnings- og læringsmiljøer 
 • Hvordan IT kan understøtte konceptet om livslang læring

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet og kræver, at du har en relevant bachelor eller professionsbachelor. Er du derimod sulten efter en karriere inden for IT ledelse er masteruddannelsen i 'Management of Information Technology' måske noget for dig. Her lærer du om projektledelse og administration af IT-systemer på højt niveau. Uddannelsen kan tages som IT fjernstudie, i Florida eller i Heidelberg og inddrager kurser på MBA niveau.

Hvordan foregår undervisningen i et IT fjernstudie?

I undervisningen kommer du til at arbejde projektorienteret og løse praktiske øvelser såvel som skriftlige opgaver. Undervejs i dit IT fjernstudie har du adgang til et online læringsmiljø, hvor undervisningen kan omfatte metoder som:

 • Streamede forelæsninger og flipped classroom
 • Individuelle eller gruppebaserede læringsaktiviteter
 • Case- og praksisstudier og -opgaver
 • Gæstelærere, vejledere og coaching fra praksis
 • Webinar og seminar
 • Individuel vejledning og selvstudie
 • Studiegruppearbejde og gruppevejledning

På kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design har du fx to til tre heldagsseminarer i Aarhus i løbet af et semester. Resten af tiden arbejder du selvstændigt med stoffet når og hvornår det passer dig. Denne undervisningsform kaldes Blended Learning eller Flipped classroom og kræver som al fjernundervisning, at du er struktureret og målrettet.

Tip: Læs mere om muligheden for at få SU til dit IT fjernstudie her

Lyder et IT fjernstudie som noget for dig?

I oversigten længere oppe på siden kan du klikke dig videre og læse mere om de forskellige uddannelser inden for informationsteknologi via fjernundervisning. Har du spørgsmål, kan du kontakte de enkelte skoler direkte via formularen under beskrivelsen af den enkelte uddannelse.