Viser 1-20 af 34
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 34
1
2

Hvordan fungerer fjernundervisning?

HF og GSK som fjernundervisning er en fleksibel måde at læse enkeltfag på. Fjernundervisning er for dig, der ønsker at fordybe dig og arbejde selvstændigt med et eller flere enkeltfag uden, at du skal befinde dig på en skole.

Undervisningen foregår via en online platform, hvor der både er mulighed for at aflevere opgaver, være i dialog med dine lærere og med-studerende samt få adgang til undervisningsmaterialet. Det eneste tidspunkt du skal være på skolen er til eksamen.

I laboratoriefag som fysik eller kemi, vil der dog være enkelte mødegange.

Undervisningsforløbet vil typisk være planlagt til at vare et halvt eller helt år.

enkeltfag og gymnasial supplering fjernundervisning

Hvad er enkeltfag og gymnasial suppleringskursus, GSK?

Gymnasial suppleringskursus, GSK, er supplering i enkeltfag på gymnasialt niveau. Du kan benytte enkeltfagene som supplering til din gymnasiale uddannelse, så du opfylder kravene til optagelse på den videregående uddannelse, du drømmer om.

Adgangskrav og tilmelding til GSK som fjernundervisning

For at du kan blive optaget på et gymnasialt suppleringskursus, skal du have afsluttet en gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse, hvor mindst ét fag har været på C-niveau.

Du kan optages på GSK, hvis:

  • Du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau for at kunne søge ind på den videregående uddannelse, som du ønsker
  • Du ønsker at karakterforbedre. Dette er dog kun muligt, hvis du før har dumpet faget, eller hvis der er et minimums karakterkrav på den videregående uddannelse, du vil søge.

For at blive optaget, skal du udfylde en elektronisk ansøgning via skolernes hjemmeside eller printe ansøgningsskemaet og sende det med posten.

Hvilke enkeltfag kan jeg læse som fjernundervisning?

Du kan tage et enkeltfag i alle de fag og valgfag, som Danmarks fire gymnasiale uddannelser, STX, HHX, HTX og HF, udbyder.

Det dækker over naturvidenskabelige -, samfundsfaglige – , erhvervsøkonomiske og en lang række sproglige fag.

Er jeg SU-berettiget, hvis jeg læser fjernundervisning?

Når man læser fjernundervisning, er man SU-berettiget, hvis man læser et fag, man også vil kunne få SU til som almindelig studerende.

Du er SU-berettiget, hvis:

  • Du er fyldt 18 år og dansk statsborger
  • Du ikke modtager offentlig støtte eller tjener mere end dit fribeløb
  • Du har minimum 23 timer om ugen (17 timer, hvis du har hjemmeboende børn under 7 år).
  • Du overholder alle deadlines i din studieplan og går op til eksamen
  • Du ikke tidligere har modtaget SU på samme enkeltfag

Timetallet for SU på fjernundervisning regnes ud efter faste satser for de enkelte fag, der afhænger af, om du følger faget over en periode på et halvt år eller et helt år. Tager du fx Dansk 0-A som fjernundervisning svarer det til hhv. 20 eller 10 timer om ugen, mens Matematik 0-C, C-B og B-A på fjernstudie svarer til 10,50 eller 5,25 timer om ugen.

For at få mere information om reglerne for SU for fjernsundervisning kan du læse mere her.

Hvis du har flere spørgsmål omkring dine muligheder for - og med gymnasiale suppleringskurser på fjernundervisning, kan du kontakte studievejledningen.

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12