Mød VIFIN

På denne side får du en grundig introduktion til virksomheden VIFIN. Du kan samtidig møde 5 medarbejdere fra virksomheden, og få et indblik i deres daglige arbejdsopgaver.

Karriere hos VIFIN

VIFIN- Integrations- og udviklingsprojekter til en mangfoldig verden

VIFIN er en institution i Vejle Kommune etableret i 2002, som løser sine opgaver gennem indtægtsdækket virksomhed og med tilskud fra Vejle Kommune. VIFIN har samarbejdsrelationer både på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

VIFIN er både et videnscenter, der indsamler, bearbejder og formidler viden, en projektorganisation, der udvikler, gennemfører og forankrer projekter, og et konsulenthus, der bedriver indtægtsdækket virksomhed - primært gennem udleasing af digitale sproglæringsværktøjer og salg af ydelser til Vejle Kommune.

VIFIN arbejder bl.a. for, at Vejle skal være en fremsynet, transparent og eksemplarisk kommune med plads til forskellighed, mangfoldighed og nytænkning med øje for de innovationsmuligheder, der ligger i den fjerde industrielle revolution. VIFIN understøtter dette ved (gennem tværfagligt samarbejde og samskabelse) at bidrage til udvikling og forankring af metoder, produkter og kompetencer inden for områderne integration, læring og bæredygtighed – vi arbejder med samfunds- og resiliensrelaterede problemstillinger ved bl.a. at bruge redskaber som Smart Læring, Kunstig Intelligens og Virtual Reality.

Mød 5 medarbejdere fra VIFIN


Annoncer