Karin Karstens Mølhave, Jurist, Sikkerhedsstyrelsen

Karin sidder i Sikkerhedsstyrelsens afdeling for juridisk support og udvikling, hvor hendes primære opgaver består i at yde juridisk support.

Sikkerhedsstyrelsen
Jurist
  • Karin Karstens Mølhave
  • 30 år
  • Ansat siden 2018
  • Cand. Jur ved Aarhus Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i Sikkerhedsstyrelsens afdeling for juridisk support og udvikling, der er en del af styrelsens Center for Markedsovervågning. Mine primære opgaver består i at yde juridisk support til de tekniske sagsbehandlere og tilsynsførende på områder som fyrværkeri, byggevarer, håndkøbsmedicin og alderskontrol, samt at udarbejde politianmeldelser på de samme områder. Herudover er jeg også med til at udarbejde nye regler inden for Sikkerhedsstyrelsens ressortområder.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, at det er utrolig interessant og spændende at arbejde på tværs af faggrupper, men det er også her, jeg bliver mest udfordret. Når jeg har fået mulighed for virkelig at gå i dybden med en juridisk problemstilling, og jeg så efterfølgende skal forelægge resultatet for mine kolleger, så kan jeg ikke fyre juridiske termer af til højre og venstre.

Jeg kan ikke forvente, at alle mine kolleger synes, at jura og lovforståelse er lige til, ligesom mine ingeniørkolleger heller ikke må forvente, at jeg har helt styr på, hvad der er de vigtigste punkter i standarden til en pyroteknisk artikel. På den måde er vi meget afhængige af hinanden, og at vi forstår at formidle vores viden til hinanden. Den forståelse af at vi har hver vores kompetencer, og at vi udnytter dem sammen til at få det bedste udbytte, er noget af det, der gør mit arbejde mest spændende og udfordrende – og det er bestemt også i de situationer, jeg lærer og udvikler mig mest.

Herudover synes jeg, det er meget spændende at få lov at arbejde med nogle af de produkter, vi alle sammen bruger til daglig – at være med til at sikre, at forbrugerprodukter ikke udgør en risiko for den enkelte bruger.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger den juridiske metode og mine forvaltningsretlige grundsætninger og principper stort set hver dag i min nuværende stilling, men på en helt anden måde end jeg som studerende forventede, at det skulle være. I studietiden handlede det om at kunne huske begreberne, og hvad de betød i teorien – og jeg må ærligt indrømme, at det ikke var særlig tit, at jeg reelt overvejede, hvordan det skulle bruges i praksis.

I dag bruger jeg principperne hver eneste dag, men meget sjældent i form af de korrekte teoretiske udtryk som ”hjemmelskrav” og ”officialmaksimen”. Det er derimod forståelsen af principperne, som det hurtigt gik op for mig, faktisk ligger så meget på rygraden, at jeg sjældent tænker over, hvor de stammer fra. Så når en teknisk sagsbehandler ringer og spørger, om vi må træffe en bestemt afgørelse, så kan jeg ret hurtigt foretage en vurdering af, om vi har hjemmel til det, og om det er proportionalt. Der er min teoretiske uddannelse alt afgørende, da jeg hurtigt kan sætte mig ind i nyt lovstof og gennemskue problemstillingerne.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Sikkerhedsstyrelsen?

Først og fremmest mine kolleger. Man må aldrig undervurdere, hvor vigtigt det er at trives på sin arbejdsplads – og her synes jeg, at det gode kollegaskab er en af de vigtigste faktorer. Dernæst det ansvar man ret hurtigt får tildelt som jurist i styrelsen og endelig den meget brede faglighed, der afspejler sig i den store diversitet af faggrupper.

  • Hvorfor er Sikkerhedsstyrelsen en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Fordi der ikke findes to arbejdsdage, der er ens. Arbejdsopgaverne spænder bredt lige fra udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser til indstillinger til bødeforlæg og afgørelser om fx salgsforbud. Så du har mulighed for at arbejde meget bredt inden for juraen.  

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Mød andre kandidater fra Sikkerhedsstyrelsen


Annoncer