Emilie Studsgaard Josephsen, Callcenterkoordinator, Lederne

Emilie sidder som Callcenterkoordinator hos Lederne, hvor hun beskæftiger sig med ansættelsesret. I dette interview får du et indblik i Emilies primære arbejdsopgaver.

Lederne
Callcenterkoordinator
  • Emilie Studsgaard Josephsen
  • 27 år
  • Ansat siden september 2017
  • Kandidat i Jura fra KU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i vores Callcenter og beskæftiger mig med ansættelsesret. Ledernes Hovedorganisation har over 127.000 medlemmer, som jeg både rådgiver telefonisk og skriftligt i relation til de juridiske forhold, der opstår før, under og efter et ansættelsesforhold. Det drejer sig om indgåelse af ansættelseskontrakt, sygdom, ferie, barsel, klausuler, ændringer i ansættelsesforholdet, advarsler, opsigelser og meget andet.

I den forbindelse forhandler jeg indimellem også med arbejdsgiverorganisationer og de virksomheder, hvor vores medlemmer er ansat. Udover at være juridisk konsulent er jeg også Callcenterkoordinator for vores 17 stud.jur’er, hvilket indebærer, at jeg sammen med min chef har det daglige ansvar for dem. Dette betyder, at jeg er deres ”go-to person” både til faglig sparring og mere praktisk ift. vagtskemaer. Jeg har det faglige ansvar for videndeling, evaluerer dem, afholdelse af studentermøder, bidrager til at sikre at vores service- og tilfredshedsmål overholdes, fordeler arbejdsopgaver, underviser dem med mere.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Først og fremmest elsker jeg min rolle som stud.jur’ernes ”go-to person”, da det er meget givende at lære fra sig og have den daglige, tætte kontakt med dem samt jævnligt at undervise dem.

Endvidere er det sjovt at være med til at rekruttere nye stud.jur’er. Det er spændende og udfordrende for mig at deltage i udviklingen af Callcenteret. Lige nu er vi for eksempel ved at implementere et e-learning system med henblik på udvikling af studenternes juridiske kompetencer.   

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

På studiet havde jeg alle arbejds- og ansættelsesretlige fag, da jeg vidste, at jeg ville arbejde med ansættelsesretten, hvilket jeg også gjorde under studiet. Idet jeg både rådgiver vores medlemmer i ansættelsesret og fungerer som sparringspartner for vores stud.jur’er, er min er min uddannelse helt central for min stilling.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Lederne?

1. Stærkt socialt fællesskab og et godt arbejdsmiljø

2. Fokus på kompetenceudvikling – fagligt såvel som personligt

3. At blive pålagt et stort ansvar, som er afgørende for min motivation

  • Hvorfor er Lederne en attraktiv virksomhed for dig at arbejde hos?

Der er flere årsager til, at Lederne er en attraktiv arbejdsplads. Blandt andet fordi vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på et stærkt socialt fællesskab, work-life balance og kompetenceudvikling.

Lederne er en stor interesseorganisation og a-kasse for ledere inden for alle brancher. Her er ansat 60 jurister og advokater samt 17 jurastuderende. Det er spændende, at vi har en bred medlemsskare, og der er rig mulighed for faglig sparring med mine mange kollegaer, som har forskellige kompetencer inden for ansættelsesretten.

Det er fedt at være ansat i en stor virksomhed, blandt andet fordi der er mange med samme uddannelsesmæssige baggrund som mig, men jeg sætter også stor pris på, at der er knap 360 andre ansatte i huset, som har andre uddannelsesmæssige baggrunde, og at der er andre unge mennesker ud over dem i min afdeling. Det skaber en fed dynamik hos Lederne.

Læs mere om Lederne

Mød andre kandidater fra Lederne


Annoncer