Tobias Birk Hansen, Kommunikationsmedarbejder, Hadsten Højskole

Tobias er kommunikationsmedarbejder på Hadsten Højskole, hvor han bl.a. står for vedligeholdelse af SoMe, udarbejdelse af pressemateriale og opdatering af hjemmeside.

Hadsten Højskole
Kommunikationsmedarbejder
  • Tobias Birk Hansen
  • 27 år
  • Ansat siden 2019
  • Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Min primære opgave er at tage sig af al kommunikation og PR fra skolen i tæt samarbejde med kontoret og forstanderen. Det indebærer f.eks. vedligeholdelse af sociale medier, udarbejdelse af pressemateriale, opdatering af hjemmeside og rundvisning af elever, der overvejer at starte på skolen. Derudover underviser jeg i temauger.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg er den første, der sidder i denne stilling her på stedet. Så det er udfordrende at finde løsninger på problemer, der ikke før har været taget hånd om. Samtidig er det vildt spændende at arbejde med at kommunikere til unge mennesker i et sprog, de gerne skal kunne forhold sig til.

Det er en udfordring at beskrive en oplevelse med ord og billeder, som alle, der oplevet det, siger, at man ikke kan beskrive med ord. Derudover er der ikke to dage, der er ens. Og på en højskole sker der hele tiden noget, som man skal være klar til at gribe.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min uddannelse som journalist bruger jeg, når jeg skal fange og skrive historier om højskolen. Jeg ved, hvordan en nyhedsredaktion typisk behandler en pressemeddelelse, og ved derfor også, hvordan jeg bedst muligt trænger igennem.

Derudover laver jeg generelt en del tekstarbejde på hjemmeside og sociale medier, hvor min uddannelse klart er en fordel for mig.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Hadsten Højskole?

Tillid fra ledelsen

Fordi jeg er den første, der bestrider denne stilling, ligger der ingen rettesnor for, hvordan jobbet skal gribes an. Det betyder, at jeg har en enorm frihed til at løse opgaverne på den måde, jeg mener, er den bedste. Jeg får lov til at prøve nogle ting af og der bliver stolet på, at jeg er den bedste til at løse de pågældende opgaver.

Samarbejde med eleverne

Elevernes historie og hverdag er det, jeg skal forsøge at formidle. Derfor er det af afgørende betydning, at jeg har et godt samarbejde med dem. Jeg forsøger at inddrage dem så meget som muligt, og kigger meget på, hvordan de kommunikere med hinanden, for at bliver klogere på, hvilken tone jeg skal forsøge at ramme.

Tid til at ændre planer

Modsat at arbejde på et stort nyhedsmedie, er jeg ikke bundet op på, at jeg hver dag skal levere noget nyt, der skal ud på alle platforme. Selvom jeg har lagt en plan fra dagens start, er der tid til, at jeg kan beskæftige mig med noget helt andet, hvis der pludselig opstår en situation, som jeg mener, er vigtigere at være en del af. Jeg planlægger selv min tid, hvilket også betyder, at jeg aldrig sidder med opgaver, som jeg ikke har tid til at gøre færdige.

  • Hvorfor er Hadsten Højskole en attraktiv arbejdsplads for dig? 

Fordi Hadsten Højskole er et sted, hvor alle vil hinanden det godt. Det er fedt at arbejde et sted, hvor man dagligt er i kontakt med op til hundrede mennesker, der alle sammen gerne vil byde ind og har noget på hjerte.

Det er et sted, hvor de unge mennesker bor og lever, og det er et stort privilegie at få lov til at være en del af en tid, de fleste af dem aldrig glemmer.

Læs mere om Hadsten Højskole

Mød andre kandidater fra Hadsten Højskole


Annoncer