Vis studentum.dk som: Mobile

Malene Bro Slavensky, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen
Rekrutteringspartner
  • Malene Bro Slavensky

  • 30 år
  • Ansat siden 2018
  • Cand.ling.merc. Virksomhedskommunikation, Aarhus universitet 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, og jeg arbejder med at rekruttere medarbejdere og specialister ind til de syv nye styrelser i Skatteforvaltningen. Mit arbejde indebærer både at afdække rekrutteringsbehov i samspil med rekrutterende ledere, udarbejde stillingsopslag, læse ansøgninger og CV, afholde 1. og 2. samtaler samt give testtilbagemeldinger. Når den rette kandidat er fundet, er jeg ligeledes tovholder på at færdiggøre den administrative del af rekrutteringen.  

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, at mit job er rigtig spændende, fordi jeg har med så mange forskellige mennesker at gøre. Dét at finde det helt rette match mellem en stilling og en kandidat er motiverende. Både fordi vi naturligvis skal have den rette arbejdskraft ind i vores organisation, men også fordi jeg er med til at opfylde mange menneskers karrieredrømme, når de tilbydes den stilling, som de har søgt.  

Noget som også er spændende ved jobbet, men som ligeledes er noget af det, der kan være udfordrende, er, at jeg skal rekruttere til flere forskellige styrelser og jobtyper. Jeg kan derfor på samme tid skulle rekruttere en kommunikationsmedarbejder til Motorstyrelsen, en controller til Skattestyrelsen samt en sagsbehandler til Gældsstyrelsen. Det er derfor vigtigt at kunne være omskiftelig, men det er ligeledes rigtig spændende hele tiden at arbejde med forskellige type mennesker og at skulle sætte sig ind i de specifikke arbejdsområder.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet. Uddannelsen er en bred uddannelse, som man kan bruge til mange forskellige ting. Det hold, som jeg blev uddannet sammen med, sidder i dag i vidt forskellige jobtyper. På den måde er uddannelsen god, da den giver en bred uddannelse, som man gennem valgfag og praktikophold kan tilrettelægge efter ens interesse og karriereønsker.

Da jeg undervejs i mit uddannelsesforløb fandt frem til, at jeg brændte for rekruttering og HR, så var det muligt med mine valgfag at følge denne vej, og ligeledes tog jeg et semester i praktik som Rekrutterings- og kommunikationsmedarbejder i en privat organisation.

På den måde bruger jeg i dag min uddannelse, da den har givet mig værktøjerne til at kunne forfølge mine karrieremål, således at jeg arbejder som rekrutteringspartner i dag. Ligeledes har uddannelsen givet mig en god ballast med hensyn til kommunikationsevner, strategisk kommunikation samt personlig kommunikation, som alle er elementer, der er relevante i min stilling og ligeledes i mange andre stillinger.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen?

For mig betyder det meget, at jeg er med til at gøre en forskel for samfundet i form af at finde de rigtige medarbejdere til Skatteforvaltningen, der kan være med til at opretholde finansieringen af det danske samfund.

Herudover er det vigtigt for mig at være på en arbejdsplads, hvor jeg både bliver udfordret, har spændende arbejdsopgaver samt har mulighed for at videreudvikle og efteruddanne mig.

Sidste ting, som jeg vil lægge vægt på, er, at det er vigtig for mig at have gode og sociale kollegaer, hvilket jeg i den grad har i dag. Vi har et fantastisk team.

  • Hvorfor er Administrations- og Servicestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Administrations- og Servicestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, som er en stor organisation. Jeg synes, at det er inspirerende at være en del af denne og føle, at jeg igennem mit arbejde gør en forskel i samfundet.

Fordi det er så stor en organisation, er der mange muligheder for, at jeg kan videreudvikle og efteruddanne mig. Ligeledes er der gode muligheder for at søge nye udfordringer, hvis man på et tidspunkt har behov for dette. I Skatteforvaltningen har du rigtig gode vilkår, hvor der er fokus på blandt andet samarbejde, faglighed og ansvar.  

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Mød andre kandidater fra Administrations- og Servicestyrelsen

Senest opdateret: 05 sep 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 19-08-2019

Helene Haugsted Sørensen, HR Business Partner, Heimstaden

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i Heimstaden Danmark – det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Min fornemmeste opgave som HR Business Partner er at være bindeled mellem lederne i det danske forretningsområde og vores centrale koncern-HR i Sverige. Mine opgaver omfatter alt fra: Det mest spændende er helt sikkert den alsidighed, der er i min hverdag.

Læs mere
Sidst opdateret 24-06-2019

Jette Møller, Forretningsfører, Den Internationale Højskole

Mine primære forretningsområder er økonomi og HR. Jeg laver forretningsplaner og budgetter for højskolen, og derudover står jeg for alle ansætteleskontrakter og personaleforhold. Højskolen i de områder som afviger fra fx en BTB-virksomhed. På højskolen er det ikke hardcore business, men der er et stort fokus på mennesker og udvikling – det udfordrer mig – på den gode måde.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Linda Rezagi, HR Talent Management & Learning, Salling Group

Jeg arbejder i Salling Groups HR-afdeling, og jeg er en del af det team, der hedder Talent Management & Learning. Mine opgaver i TM&L er meget variende, og jeg laver alt fra kursusadministration til store events og projekter samt Employer Branding på vores elev- og graduates-område. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Christina Guldbæk, HR- og Lønrådgiver, Agri Nord

Jeg sidder dagligt med ekstern HR. Vores kunder er landmænd og små/mellemstore virksomheder i andre erhverv, som hyrer os opgave til opgave, så de kan koncentrere sig om det, de er bedst til i deres virksomhed. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ulrik Skovgaard-Mortensen, Uddannelseschef, Carl Ras

Jeg sidder som uddannelseschef i en meget udviklingsorienteret og strategisk HR-afdeling. Min primære opgave er at kompetenceafklare og udvikle på alle medarbejdere, der har en kundevendt berøringsflade. Jeg er derfor med til at udvikle vores sælgere og servicemedarbejdere i deres tilgang til vores kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Schultz, D&I and Talent Development Specialist, EY

Jeg er en del af EY’s Talent team, hvor jeg sidder i en nordisk rolle med to centrale fokusområder: ’Diversity & Inclusiveness’ (D&I) og ’Talent Development’. Overordnet supporterer jeg EY’s nordiske leder inden for disse to områder med projektledelse, data og materiale. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Pernille Damgaard, Afdelingsleder, Syddansk Erhvervskole

Jeg er leder af et håndværkerteam på ni medarbejdere i Miljø og Bygning, og samtidig er jeg systemansvarlig for SDE's arbejdsmiljøledelsessystem. På den måde arbejder jeg ikke kun for et godt arbejdsmiljø hos mit håndværkerteam, men også med at understøtte alle de andre arbejdsmiljøgrupper på skolen. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Kenneth Andersen, HR konsulent, Kriminalforsorgen

Jeg arbejder med rekruttering af fængsels- og transportbetjente til Kriminalforsorgen. Mine opgaver spænder fra udvikling og produktion af kampagnevideoer til screening og interview af kandidater. Mit team og jeg har til opgave at sørge for, at vi tiltrækker de rette medarbejdere til Kriminalforsorgen. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Theis Munksgaard-Hansen, Rekrutteringsdirektør og Partner, Kvalifik

Mine arbejdesopgaver falder indenfor områderne rekruttering og organisatorisk udvikling med et særligt fokus på organisationskultur. Jeg arbejder altså for at sikre en kontinuerlig tilstrømning af dygtige medarbejdere for efterfølgende at sikre, at de bliver integreret i organisationen på bedste vis, samt at der opstår en kultur på arbejdspladsen, som gør os til en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Amalie Hillebert Jakobsen, HR Consultant, Ørsted

Jeg arbejder med HR analytics, hvilket er et relativt nyt område inden for HR. Det giver en masse spændende indsigt i organisationen, og de rigtige analyser synliggør væsentlige problemstillinger og kan dermed være grundlag for beslutninger og proaktiv adfærd. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Mette Vestergaard, HR Partner, BabySam

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i BabySam, og det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Mine opgaver omfatter alt fra rekruttering og Employer Branding til CSR og HR administration. Jeg bruger også en del af min tid på at supportere kædens butikschefer og på at gøre deres hverdag lettere. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-02-2022

Jesper Kofod Andreasen, Employer Branding Partner, BHS

Jeg er ansat som Employer Branding Partner, hvilket er en forholdsvis ny rolle. Det er kort fortalt en masse forskellige HR-opgaver krydret med marketing. Jeg står for både for vores interne og eksterne branding – dvs. jeg er med til at sikre, at BHS er en attraktiv virksomhed at være ansat i – og blive ansat i. Jeg er ansvarlig for rekruttering af nye medarbejdere og generel branding af BHS.

Læs mere
Sidst opdateret 04-05-2020

Maya Nielsen, Client Relation Manager, Adecco

Mit hovedfokus er salg til nye kunder. Dette kan både være til små, mellemstore og store virksomheder. Jeg har ansvaret for salgsprocessen fra start til slut, herunder booking af møder, afholdelse af præsentationer, tilbud og opfølgning.

Læs mere
Sidst opdateret 10-01-2020

Christina Fabricius Lolck, HR Operations Manager, Conversio

Jeg fungerer som en samarbejds- og sparringspartner for ledelsen og i særdeleshed direktøren i forbindelse med den daglige drift og har fokus på at bidrage til konstant positiv udvikling af virksomheden. Mine primære ansvarsområder er at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, hvorfor mine arbejdsopgaver spænder bredt og dækker over alt fra rekruttering og onboarding til at frigive ledelsesmæssige ressourcer til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Carsten Helbo Primdhal, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Jeg sidder i enheden Center for Rekruttering og Personalejura, hvor vi supporterer rekrutterende ledere i hele Skatteforvaltningen. Det sker ved rådgivning og bistand for koncernens medarbejdere og chefer i forbindelse med rekruttering, personalejuridiske problemstillinger og tiltrækning.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Astrid Rasmussen, Student Assistant in HR, Total

I started as a student assistant in HR MOG and was after Total’s acquisition offered a position in HR TUDK. Here my primary tasks have been to assist in managing the organizational change from MOG to Total and now in establishing Total as a desirable workplace in Denmark by enhancing the work environment for my colleagues.

Læs mere