Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Sådan bliver du psykomotorisk terapeut

Vil du være psykomotorisk terapeut? Bliv klogere på uddannelsen og få et overblik over uddannelsens adgangskrav her.

Sådan bliver du psykomotorisk terapeut

Som psykomotorisk terapeut tager du udgangspunkt i kroppen og kombinerer viden om både sundhed, pædagogik og psykologi. 

På uddannelsen lærer du at planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver inden for det psykomotoriske og sundhedsfaglige felt, det lærer du gennem sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.

Find uddannelsen her


Fakta

Navn: Psykomotorisk terapeut

Varighed: 3½ år

Adgangskrav: Gymnasial eksamen, fire gymnasiale enkeltfag + erhvervserfaring eller bestemt erhvervsuddannelse/relevant erhvervsakademiuddannelse + specifikke adgangskrav

Økonomi: SU

Løn efter endt uddannelse: Se her hvad du tjener som Psykomotorisk terapeut


Bliv optaget på Psykomotorisk terapeut

På uddannelse psykomotorisk terapeut skal du have taget en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Du kan også have taget en forudgående uddannelse som fx social- og sundhedsassistentuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse eller relevant erhvervsakademiuddannelse.

Bemærk, at der kan være krav til supplement af fag samt fag på bestemte niveauer.


Psykomotorisk terapeut adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

Gymnasial eksamen: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Relevant erhvervsuddannelse - den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Relevant erhvervsakademiuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale.


Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Se dine muligheder her: 

👉 Dansk

👉 Engelsk

👉 Matematik

👉 Fysik

👉 Kemi

👉 Biologi

👉 Samfundsfag


Individuel Kompetencevurdering

Hvis du ikke har noget af ovenstående bag dig, så kan du også søge om individuel kompetencevurdering, som sker på baggrund af en motiveret ansøgning og en adgangsgivende samtale. Karaktergennemsnit og teoretiske studiekompetencer indgår i den samlede vurdering.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)


Annoncer