Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4
Annoncer

Populære kategorier

Reportage

Er en fremtid som psykomotorisk terapeut noget for dig?

Er du interesseret i kroppen? Og drømmer du om en karriere, der tager udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed? Så kan uddannelsen til psykomotorisk terapeut være den perfekte vej for dig.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut kendes også som afspændingspædagog. På uddannelsen lærer du at udføre afspændingspædagogik, psykomotorisk behandling og giver blandt andet vejledning til et bedre helbred og egen afspænding.

Efter uddannelsen har du titlen 'professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik'. Den engelske titel er 'Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy'.

Psykomotorisk uddannelse - læs om den her

Hvad laver en psykomotorisk terapeut?

En psykomotorisk terapeut blev tidligere kaldt for 'afspændingspædagog'. Som psykomotorisk terapeut kommer du til at give behandlinger og undervise i bevægelse, afspænding og kropsbevidsthed. 

Du kommer både til at undervise raske mennesker som forebyggelse, og behandle mennesker med motoriske handicaps. Som psykomotorisk terapeut tager du udgangspunkt i samspillet mellem kroppens funktioner og dens sammenhæng med:

 • følelsesmæssige
 • erkendelsesmæssige
 • sociale kompetencer

Psykomotoriske terapeuter underviser enkeltpersoner eller grupper i fx:

 • afspænding
 • kropsbevidsthed og -terapi
 • ergonomi
 • fødselsforberedelse
 • genoptræning efter fødsel
 • børnemotorik

Formålet er at hjælpe den enkelte til at fungere bedre i samspil med familie, arbejde og samfund. Når du underviser i afspænding og bevægelse, er det opgaven at gøre eleven bevidst om sin egen krops egenskaber, evner og muligheder. Undervisningen bygger på den opfattelse, at kropsbevidsthed giver personen flere handlemuligheder, så krop og psyke får det bedst muligt.

Hvordan er uddannelsen til psykomotorisk terapeut struktureret?

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut tager 3,5 år og er en professionsbachelor. I undervisningen tages der udgangspunkt i sundhed, pædagogik og psykologi, hvor du lærer om afspændingpædagogiske og psykomotoriske behandlinger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der er estimeret til 40 timer om ugen i gennemsnit med:

 • undervisning
 • forberedelse
 • gruppearbejde
 • praktik
 • eksamen

Du får viden om emner som fx:

 • Sundhedsfremme og livsstilsændringer
 • Forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom
 • Pædagogisk formidling
 • Individuelle og gruppedynamiske processer i psykomotorisk praksis
 • Undervisning i kropsbevidsthed og bevægelse
 • Psykomotorisk behandling
 • Afspænding
 • Rehabilitering

I løbet af studiet er der både mundtlige og skriftlige eksamener, og du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt efter eget valg inden for uddannelsens kernefag.

Er der obligatorisk praktik på uddannelsen til psykomotorisk terapeut?

Du skal under uddannelsen i praktik et halvt år. Din praktik skal være på et godkendt praktiksted, og praktikken skal finde sted inden for de første 3 år af din uddannelse. 

Hvad er adgangskravene til psykomotorisk terapeut uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C engelsk C og naturfag C
 • Pædagogisk assistentuddannelsen samt dansk C, samfundsfag C og engelsk E. Desuden enten bioteknologi A, biologi C, fysik C, kemi C eller naturfag C
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse samt dansk C, samfundsfag C og engelsk E. Desuden enten bioteknologi A, biologi C, fysik C, kemi C eller naturfag C
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B og enten bioteknologi A, biologi B, fysik B, geovidenskab A, kemi B eller matematik B. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Du skal have bestået de specifikke adgangskrav, og søger optagelsen på baggrund af en motiveret ansøgning samt en adgangsgivende samtale.

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg som psykomotorisk terapeut?

Du kan som psykomotorisk terapeut arbejde med undervisning og behandling både kommunalt og på private klinikker inden for eksempelvis:

 • arbejdsmiljø
 • psykiatri
 • sundhed

Du kan også blive certificeret som personlig træner, eller vælge at videreuddanne dig på humanistiske og naturvidenskabelige kandidatuddannelser, eller ved at tage en relevant diplom- eller masteruddannelse.

Lyder uddannelsen til psykomotorisk terapeut som noget for dig? Så læs mere om uddannelserne her øverst på siden.