Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Adgangskrav: Sådan kommer du ind på advokatsekretærstudiet

Drømmer du om at blive advokatsekretær? Så kræver det en kontoruddannelse. Få overblik over mulighederne og uddannelsens adgangskrav her.

 Sådan kommer du ind på advokatsekretærstudiet - se adgangskravene her

Vil du gerne være advokatsekretær? Så kræver det en kontoruddannelse. Her på siden kan du læse om, hvordan du bliver optaget på uddannelsen.

Med en kontoruddannelse har du mange muligheder. Du kan afslutte med specialerne administration, advokatsekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping eller økonomi.

Vil du se dine muligheder for at læse på kontoruddannelsen?

Så læs med her


Fakta

Navn: Kontoruddannelse med specialer

Varighed: 4 år

Adgangskrav: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik

Økonomi: SU og elevløn

Løn efter endt uddannelse: Se her hvad du tjener som advokatsekræter


Bliv optaget på kontoruddannelsen og bliv advokatsekretær: 

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
  • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt. Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du ligeledes adgangskravene.


Kontoruddannelse adgangskrav

Overgangskrav til det studiekompetencegivende forløb

For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (på grundforløbets 1. del)

Erhvervsinformatik C, virksomhedsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C (på grundforløbets 2. del)

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

Bemærk: Du skal altså have gennemført i alt 8 fag på c-niveau på grundforløbet. Hvis du hører til dem, der starter uddannelsen i grundforløbets 2. del, er det en fordel at have taget nogle af fagene, inden du starter i grundforløbet.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med skoleundervisningen i hovedforløbet, skal du have opnået bevis for eux 1. del. Det opnår du ved at gennemføre det studiekompetencegivende forløb og bestå eksamen i den gymnasiale del af eux-forløbet.

I det studiekompetencegivende forløb skal du gennemføre følgende fag og niveauer:

Dansk A

Engelsk B

Informatik B

Virksomhedsøkonomi B

Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C

En række valgfag

Du kan læse mere om det studiekompetencegivende forløb her.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale (læreplads) eller en aftale om skoleoplæring.


Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Se dine muligheder her: 

👉 Dansk

👉 Engelsk

👉 Matematik


Merit for eux 1. del

Når du har gennemført eux 1. del på en af de merkantile erhvervsuddannelser, har du adgang til at starte på ethvert af de merkantile hovedforløb uden yderligere supplering. Du skal hverken tage grundforløbet eller det studiekompetencegivende år igen, men kan starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Inden du starter på kontoruddannelsens hovedforløb, skal du dog have indgået en uddannelsesaftale (dvs. skaffet en praktikplads) eller fået en skolepraktikplads.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) og uvm.dk


Annoncer