Vis studentum.dk som: Mobile

Social- og sundhedshjælper

Randers Social- og Sundhedsskole
ca. 2 år
SU og Elevløn
Heltid
Erhvervsuddannelse
Startdato
Randers
april 2020 
august 2020 

Om uddannelsen

Gør en forskel som social- og sundhedshjælper

Hvad kan du som social- og sundhedshjælper? 

Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. 

Typiske opgaver er personlig pleje, aktivering, omsorg og praktisk hjælp. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med. 

Det kræver kendskab til borgerens livshistorie og at du kan leve dig ind i andre menneskers situation. Jobbet som SOSU-hjælper kræver desuden, at du kan tage ansvar, og at du har evner til at samarbejde men også til at arbejde selvstændigt.

Dit udbytte af uddannelsen som social- og sundhedshjælper

På uddannelsen lærer du, hvordan du:

 • Yder omsorg og pleje
 • Bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
 • Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
 • Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
 • Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende

Optagelse på uddannelsen

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have afsluttet 9./10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i dansk og matematik. Der er flere måder at komme i gang med uddannelsen afhængig af din baggrund, når du starter:

Er det mindre end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse

 • Et grundforløb på et år (2 x 20 uger), hvor du beslutter dig for dit hovedforløb efter de første 20 uger.

Er du under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere end et år siden

 • Et grundforløb på 20 uger, hvis du er under 25 år, og det er mere, end et år siden, at du afsluttede folkeskolen.

Er du over 25 år

 • Et individuelt tilrettelagt forløb baseret på dine erfaringer, hvis du er over 25 år.

Uddannelsesforløbet

Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder. Hovedforløbet veksler mellem 3 skoleperioder og 2 praktikperioder.

På social- og sundhedshjælper-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, 1 valgfag og 2 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Praktik under uddannelsen

Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien.

Hvad kan du blive, når du er færdig med uddannelsen?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedshjælper, kan du få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetescentre, i hjemmeplejen eller i private (vikar)bureauer.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. 

Ansøgning og adgangskrav

For at begynde på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent. Du skal altså have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau. Du kan begynde direkte på grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. 

Hvis det er mindre end et år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du først bestå grundforløb 1. 

Økonomi på uddannelsen

Du får elevløn under hovedforløbet. 

Få information

 

Kontaktinfo

Randers Social- og Sundhedsskole

Minervavej 47
8960 Randers

 Vis telefonnummer

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Social- og sundhedshjælper

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Social- og sundhedshjælper endnu. Bliv den første!
Det siger andre om skolen
Luna Løgstrup, SOSU

”Allerede som sosu-hjælper oplevede jeg glæden ved at hjælpe andre mennesker, der havde brug for mig og mine kompetencer."

Læs mere
Nikita Olsen, SOSU

”Jeg er rigtig glad for, at min uddannelse både er boglig og praktisk. Vores undervisere har selv erfaring fra praksis, så de er gode til at gøre selv de svære fag, som for eksempel naturfag, interessante og til at forstå."

Læs mere

Du vil måske også være interesseret i: