Vis studentum.dk som: Mobile

Japansk 0-B og B-A - enkeltfag

Frederiksberg VUC & STX
Kontakt SU-kontoret på skolen
HF og VUC
Startdato
Frederiksberg
Kontakt for startinformation 
København
Kontakt for startinformation 

Om uddannelsen

Japansk

Japansk 0-B og B-A hos Frederiksberg VUC & STX på aftenhold

Frederiksberg VUC & STX tilbyder japansk sprog som hf-enkeltfag. Mange i Danmark er fascineret af japansk sprog og kultur, og på Frederiksberg VUC & STX har du mulighed for at få et godt indblik i begge dele.

Japansk giver eleverne indsigt i det japanske sprog og den japanske verden. Gennem sproglig indsigt opnår eleverne kommunikativ kompetence, læsekompetence samt bevidsthed om det japanske sprog og om sprogtilegnelse i almindelighed.

Det lærer du på Japansk 0-B og B-A på aftenhold

Kernestoffet er:

  • udtale, intonation og oplæsning
  • tekster af forskellige typer, som belyser centrale aspekter af Japans kultur og samfundsforhold
  • lyd- og billedmedier samt internettet som støtte for lytte- og læseforståelse, tale- og skrivefærdighed
  • et grundlæggende ordforråd og idiomatik, som eleverne har brug for i samtaler både om dagligdags emner og om de studerede emner
  • et grundlæggende kendskab til de japanske skriftsystemer, herunder ca. 250 kanji
  • de mest centrale dele af japansk grammatik
  • fagets mest centrale hjælpemidler
  • elementært kendskab til japanske samfundsforhold og kultur.

    Undervisningen ligger to dage om ugen 17-21 og strækker sig over to semestre (august til juni).


HF e-learning

På Frederiksberg VUC & STX er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på Frederiksberg VUC & STX til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi, Fysik og Kemi. Du følger undervisning over nettet og afleverer løbende opgaver og lydfiler. 

E-learningmoduler og studieplan

Alle e-learningfag er inddelt i 6-8 moduler. E-learninglæreren har beskrevet modulernes faglige indhold, så du ved, hvad faget omfatter, hvilke bøger og andet materiale du skal arbejde ud fra, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver, der skal afleveres til de enkelte moduler.

Du skal følge en studieplan med afleveringsdatoer, som er fastsat af Frederiksberg VUC & STX. Det betyder, at hvis du er tilmeldt et fag med 8 moduler, så har du en studieplan med 8 afleveringsdatoer. Der hører 2 eller flere afleveringsopgaver til et modul.

Blended learning

Endelig tilbyder vi japansk B-A som blended learning. Dvs. det meste af undervisningen foregår som fjernstudie ligesom et almindeligt e-learninghold, men der er også nogle gange hvor du møder på Frederiksberg VUC & STX og får holdundervisning med din lærer. Japansk B-A tilbydes kun i forårssemesteret.

Få information

 

Kontaktinfo

Frederiksberg VUC & STX

Falstersvej 3-5
2000 Frederiksberg

 Vis telefonnummer
frbvuc.dk


Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Japansk 0-B og B-A - enkeltfag

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Japansk 0-B og B-A - enkeltfag endnu. Bliv den første!