En organist har ansvaret for kirkens musikalske aktiviteter i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og koraktiviteter.

Organisten, som har den musikalske kompetence, rådgiver menighedsrådet i musikalske anliggender og har del i det daglige ansvar for kirkens musikalske udfoldelser.

Det kan høre med til jobbet at arrangere

Læs mere om Organist

Som organist leder du den musikalske del af kirketjenesten i folkekirken eller i kirker fra andre trossamfund.

Organisten samarbejder med præsten om valg af salmer og forestår planlægningen af den musikalske afvikling af kirkens gudstjenester, herunder valg samt indøvning af ind- og udgangsspil.

Ved de fleste kirker er der tilknyttet et kirkekor under

Læs mere om Organist

Organister med kirkemusikalsk kandidateksamen er især ansat ved større kirker. De ansættes normalt af det lokale menighedsråd.

Organister med præliminær orgelprøve er især ansat ved mindre bykirker og landsbykirker. En del af disse stillinger er på deltid.

Organister får i stigende omfang opgaver ved flere kirker, således at man samarbejder med organister ved

Læs mere om Organist
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Organist