Som kordegn er du med ved gudstjenesten i kirken, men det meste af dit arbejde foregår ved skrivebordet i kirkekontoret.

En kordegn registrerer fødsler, dødsfald, vielser osv. Kordegnen deltager også i de kirkelige handlinger. Som kordegn arbejder du også om aftenen og på både lørdage og søndage.

Som korden har du typisk tre forskellige arbejdsområder:

For det første arbejder du med at føre kirkebogen. På kordegnekontorerne foregår landets grundlæggende personregistrering. Kordegnen modtager anmeldelser om fødsler og dødsfald for personer, som bor i sognet, og registrerer oplysningerne i den elektroniske kirkebog.

Oplysningerne indberettes bl.a. til

Læs mere om Kordegn

Kordegne er ansat i folkekirken. Det er kun de større kirker, der har en kordegn.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Kordegn