Musikterapeuter bruger musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser.

Klienterne er mennesker, der rent sprogligt har svært ved at udtrykke sig og kommunikere med andre. Derfor kan musikken fungere som redskab.

Musikterapeuter samarbejder med andre faggrupper som fx læger, psykologer og specialpædagoger om den

Læs mere om Musikterapeut

Jobbet som musikterapeut varierer i forhold til klientgruppens behov og problemer, men overordnet set arbejder en musikterapeut med at skabe kontakt og kommunikation med mennesker, der ikke kan eller tør udtrykke sig på anden vis.

Har klienten et sprog, anvendes uddybende samtaler som en del af terapien. Ellers foregår kontakten og kommunikationen alene

Læs mere om Musikterapeut

Musikterapi praktiseres i dag på en række områder i det danske sundhedsvæsen, primært på plejehjem mv., men også i specialbørnehaver og –skoler, på familiecentre, centre for rehabilitering, psykiatriske hospitaler og socialpsykiatriske centre, plejehjem, hospices samt privatklinikker.

De fleste musikterapeuter er privatpraktiserende, men ansat i kommuner

Læs mere om Musikterapeut
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
34.587 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Musikterapeut

Viser: Kommunal ansat
  • 35.475 DKK
  • 34.587 DKK
  • 39.665 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Musikterapeut