Ergoterapeuter genoptræner børn, unge, voksne og ældre ved hjælp af almindelige dagligdags opgaver.

Træningen foregår både i hjemmet, i fritiden og på arbejdspladsen. Den tager udgangspunkt i den enkelte persons aktivitetsproblemer.

Ergoterapeuter rådgiver mennesker med forskellige former for fysiske handicap eller psykiske og sociale udfordringer, fx omkring

Læs mere om Ergoterapeut

Som behandling bruges dels daglige gøremål som personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb og madlavning, dels arbejds- og hobbyaktiviteter. Målet er at gøre klienten eller patienten i stand til at klare sig selv i videst muligt omfang.

Ergoterapeuter analyserer behovet for eventuelle hjælpemidler og tilpasning af hjem og arbejdsplads, og sørger for at

Læs mere om Ergoterapeut

Ergoterapeuter arbejder primært på plejeinstitutioner, aktivitetscentre, revalideringsværksteder og lignende.

En del arbejder i terapeutiske klinikker, i rehabiliteringscentre på hospitaler, inden for psykiatrien eller som terapeuter hos privatpraktiserende ergoterapeuter.

Endelig er en del ansat i den kommunale hjemmeplpeje, revalideringscentre og

Læs mere om Ergoterapeut
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
31.983 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Ergoterapeut

Viser: Kommunal ansat
  • 31.708 DKK
  • 31.983 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Ergoterapeut