Sådan registrerer du dit udlandsophold på borger.dk

Husk at give de danske myndigheder besked om dit udlandsophold. Læs med her, og bliv klogere på hvordan.

Sådan registrerer du dit udlandsophold på borger.dk

Dit ophold i udlandet bringer meget bureaukrati med sig. Én af de ting, du skal være særligt opmærksom på, er hvorvidt de danske myndigheder skal orienteres eller ej. Det skal de, hvis du planlægger at være væk i mere end 6 måneder.

Du skal dog også kontakte dem, hvis du er væk i mindre end seks måneder, men i perioden frem- eller udlejer din bolig. Det hele foregår på borger.dk eller via din bopælkommunes egen selvbetjeningsfunktion. 

Læs mere om det nedenfor. 


Derfor skal du registrere dit ophold i udlandet

Dit udlandsophold betragtes - ifølge CPR-loven - som en fraflytning fra Danmark, hvis dit ophold varer længere end 6 måneder. 

Det betyder, at de danske myndigheder har brug for at vide, hvor du opholder dig i perioden. Det kan være, at de får brug for at kontakte dig, mens du er i udlandet.

Samtidig kan dit ophold få betydning, hvis du modtager offentlige ydelser. Du må derfor kontakte din bopælskommune og give besked omkring dine udlandsplaner de relevante steder.

Herunder finder du svar på, hvor, hvordan og hvornår du skal gøre det:

FAQ: Alt du skal vide om registrering af dit udlandsophold

Skal jeg registrere mit ophold i udlandet?

Du har pligt til at melde dit ophold i udlandet, hvis ét af følgende kriterier gør sig gældende for dig:

  • Du skal opholde dig udlandet i mere end seks måneder
  • Du skal opholde dig i udlandet i mindre end seks måneder, men frem- eller udlejer din bolig i perioden*

Hvor skal jeg registrere mit udlandsophold?

Flytning til udlandet skal anmeldes til din fraflytningskommune

Hvordan registrerer jeg mit udlandsophold?

Udrejse skal som udgangspunkt anmeldes digitalt enten via borger.dk eller via bopælskommunens digitale selvbetjeningsløsning. 

Hvornår skal jeg registrere mit udlandsophold?

Du skal anmelde din udflytning inden udrejsen.

Hvad koster det at registrere mit udlandsophold?

Det er gratis at anmelde din udrejse.

Hvad hvis jeg ændrer varigheden af mit korte ophold?

Hvis varigheden af dit ophold ændres, så det overskrider seks måneder, skal du huske at anmelde det til din fraflytningskommune på borger.dk eller kommunens digitale selvbetjeningsløsning.

Hvad hvis jeg flytter til et andet nordisk land?

Der gælder særlige regler for flytning mellem nordiske lande. Du kan ikke blive registreret som fraflyttet Danmark til et andet nordisk land, før det andet nordiske land har givet besked til din danske fraflytningskommune om, at du er registreret som indrejst. Når du er blevet registreret som indrejst i et andet nordisk land, bliver du automatisk registreret som udrejst i CPR.

*Vær opmærksom på, at det er din bopælskommune, der laver en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.


Annoncer