Vis studentum.dk som: Mobile

Hvad kan man med en HTX?

Er du i tvivl om, hvilken gymnasial uddannelse du skal vælge? Eller står du og overvejer, hvad du skal efter en HTX gymnasial uddannelse? Læs med her!

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på HTX. Nogle af de ting, som man kan gøre sig overvejelser omkring er blandt andet: Hvad kan jeg uddanne mig til efter endt HTX? Skal jeg have nogle specifikke valgfag eller specifikke linjefag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Skal jeg interesserer mig meget for nogle specifikke fagområder for at vælge HTX? Er dette blot nogle af de ting, som du går rundt, og er i tvivl omkring? Så læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en gymnasial HTX uddannelse. 

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge? Tag testen her, og bliv klogere!           Tag testen her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på HTX?

I Danmark har alle retskrav på at blive optaget på de 3-årige uddannelser, der hedder HTX, HHX eller STX. Dette retskrav er til stede i op til to år efter afslutningen af 9.klasse. og et år efter endt 10-klasse, hvis man opfylder de adgangskrav, der er gældende. 

For at have retskrav skal du derfor opfylde: 

 • Ansøge om rettidigt optagelse til det skoleår, som du ønsker at starte din gymnasiale uddannelse i. 
 • Blive vurderet uddannelsesparat med minimum 5,0 i gennemsnit fra alle afsluttende standpunktskarakterer i 9.klasse
 • Man skal have modtaget prøveforberedede undervisning i 2. fremmedsprog i 5-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed. 
 •  Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9.klasse i henhold til folkeskolelovens regler. 
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen. 
 • Være erklæret og bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. 

Læs mere om kravene her


Hvordan fungerer en gymnasial uddannelse på HTX?

En HTX uddannelse er en gymnasial uddannelse på et teknisk gymnasium. Med en studentereksamen fra et teknisk gymnasium vil man derfor både få undervisning fra almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. På HTX vil du lære at gå i dybden med fagene og tilegne dig ny viden, imens du lærer at forholde dig kritisk til den nye viden, som du modtager. På uddannelsen har du selv muligheden for at vælge nogle af dine fag, idet man vælger en studieretning på gymnasiet, som man følger gennem hele uddannelsen. På HTX vil der dog være en hel del fag, som er obligatoriske, hvis man vælger at tage en studentereksamen på et teknisk gymnasium. Dette er både fag inden for fagområderne naturvidenskab, teknologiske fag og samfundsrelaterede fag. På uddannelsen vil dine evner for gruppearbejde samt selvstændige evner komme i brug. Det helt særlige for HTX er dog, at man får ved lejlighed lov til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Formålet med HTX er, at man bliver forberedt til at ansøge om optagelse på en videregående uddannelse. Klik på nedenstående link for at se, hvilke forskellige gymnasiale uddannelser, som du har mulighed for at vælge.

Gymnasiale uddannelser


Hvilke fag er obligatoriske på HTX? 

På en HTX uddannelse vil fagene bestå på tre forskellige niveauer, som er A, B og C, hvor A vil være det højeste niveau. Der vil være et krav om, at man som minimum har tre fag på det højeste niveau, det vil side A-niveau, og der vil yderligere være krav til, hvordan disse fag kan sammensættes. På en HTX uddannelse vil der være en hel del fag, som er obligatoriske, men du har dog muligheden for at vælge nogle af dine fag selv.

På HTX vil følgende fag være obligatoriske uanset, hvilken studieretning man vælger: 

 • Biologi på C-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Kommunikation/it eller informatik på C-niveau
 • Matematik på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Teknikfag på A-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Dette vil være fag på HTX, som alle de studerende skal have, men herudover skal den enkelte studerende vælge valgfag samt studieretningsfag.


Hvordan foregår grundforløbet på HTX?

På det tekniske gymnasium (HTX) indledes starten på din uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet på HTX har til formål at give de studerende muligheden for at afprøve de forskellige studieretninger, inden de skal vælge den studieretning, som de vil fortsætte med. På grundforløbet bliver man derfor præsenteret for fagområderne på alle studieretninger, fag samt hvilken type af videregående uddannelser, som studieretninger typisk er målrettede mod. Man kan vælge mellem 18 forskellige HTX-studieretninger, men det er dog afhængigt af, hvilket gymnasium man går på, og hvilke studieretninger gymnasiet udbyder. Studieretningerne på HTX er organiseret inden for følgende hovedområder: Anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik. 

På grundforløbet på HTX vil de studerende indgå i to undervisningsforløb, hvor man som HTX studerende vil beskæftige sig med de faglige hovedområder, som uddannelsen kan byde på. De to grundforløb vil derfor omhandle et naturvidenskabeligt grundforløb samt et forløb, der omfatter produktudvikling. Alle de studerende vil afslutte de to grundforløb ved afsluttende interne prøver, der vil tælle med i dit endelige eksamensresultat. 


Hvilke valgfag er der på HTX?

Undervejs i din gymnasiale uddannelse på HTX, får du muligheden for at vælge en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som kan vælges på tværs af de forskellige studieretninger. De valgfag som man kan vælge på uddannelsen er afhængig af, hvilke valgfag det enkelte gymnasium tilbyder. Man kan både vælge helt nye fag på C-niveau eller man kan vælge at hæve et fag, som man har i forvejen fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Når man skal til at vælge valgfag, kan der være mange forskellige overvejelser i forbindelse med det. Nogle af de overvejelser, som man gør sig, kan eksempelvis være: Skal jeg have nogle bestemte valgfag for at komme ind på en specifik uddannelse? Hvor mange valgfag kan jeg vælge? Hvilke valgfag kan jeg få højest karakterer i? 

Mange gør sig mange overvejelser inden man vælger sine valgfag, men for nogle studieretninger er der specifikke krav til, hvilke niveau valgfagene skal være på. Nogle studieretninger har eksempelvis et krav til, at man hæver et fag fra C- til B-niveau, hvor andre studieretninger har et krav om, at man hæver et fag fra B- til A-niveau. De fleste studieretninger giver dog dig muligheden for at tilvælge et helt nyt fag på C-niveau.


Hvordan er det faglige niveau på HTX?

HTX er en betegnelse for det tekniske gymnasium, og der lægges derfor vægt på det teknologiske, naturvidenskabelige samt erhvervsrettede dannelsesperspektiv. Det faglige element på HTX vil derfor tage udgangspunkt i at undervise de studerende inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i en kombination med almene fag. På HTX bliver der benyttet en undervisningsform, hvor der vekles  mellem en kombination af teori og praktik i værksteder samt laboratorier. Formålet med en gymnasial uddannelse på HTX er, at de studerende bliver forberedte til senere hen at kunne gennemføre en videregående uddannelse. 

Kilde hentet fra Børne- og undervisningsministeriet


Hvor mange eksamener skal man op i på HTX?

Eksaminerne  på  HTX er fordelt på uddannelsens tre år, hvor man som studerende minimum har 10 eksamener. På HTX vil der dog være tre eksamener, der er obligatoriske og fastlagt i prøveformen for alle studerende. Dette er eksamen i skriftlig Dansk A, mundtlig eksamen i studieområdeprojektet samt en mundtlig prøve i Teknikfag A. HTX studerende skal også op i to eksamener efter grundforløbet, og dette er eksamen i produktudvikling og naturvidenskabeligt grundforløb. Disse to eksamener vil tælle med i det endelige karaktergennemsnit, men de to grundforløbsprøver tæller ikke med i de 10 obligatoriske eksamener. Herudover ved man som studerende på forhånd, at du skal til minimum én eksamen i hvert af dine A-niveau fag. Eksamen i faget er derfor obligatorisk, men prøveformen er ikke fastlagt på forhånd, og du kan derfor sagtens risikere at komme op både mundtligt og skriftligt i et af dine A-niveau fag. I tilfælde af, at du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være en eksamen mere pr. ekstra A-niveau fag. Det er et krav, at man som minimum skal have 2,0 i snit for at bestå gymnasiet. 


Hvilke videregående uddannelser giver HTX adgang til?

De forskellige studieretninger på HTX giver adgang til rigtig mange forskellige videregående uddannelser. De obligatoriske fag på HTX vil alene åbne op for, at man kan ansøge om optagelse på 171 muligheder. Vælger man derimod en studieretning inden for matematik og fysik vil man åbne op for 284 forskellige videregående uddannelser, som man kan ansøge om optagelse på. 

Med de obligatoriske fag på HTX vil man eksempelvis kunne ansøge om optagelse som journalist, arkitekt, designer, maskinmester, laborant, politibetjent, datamatiker, diplomingeniør, sygeplejerske og meget andet. 

På studieretninger inden for matematik eller matematik som valgfag, vil man eksempelvis kunne søge om optagelse på uddannelser som eksempelvis civilingeniør, dyrlæge, læge, forsikringsmatematik og meget andet. I tilfælde af, at man mangler nogle specifikke fag eller mangler fag på specifikke niveauer, så har man muligheden for at supplere disse fag efter endt gymnasium. Kig med i nedenstående link og se dine muligheder for at supplere fag. 

Enkeltfag som fjernundervisning

Senest opdateret: 19 aug 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-08-2021

Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og overvejer hvad du skal efter? På Studentum.dk har vi samlet et overblik over forskellige ungdomsuddannelser, som man kan tage efter 9. eller 10. klasse. Læs med her, og bliv klogere på, hvilke muligheder du har for forskellige ungdomsuddannelser! Eller tag testen og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse, der passer bedst til dig!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til efterskole!

Måske føler du, at du har brug for mere tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Du føler måske, at du har brug for en slags pause fra den gammeldags skolegang, og vil gerne prøve kræfter med noget kreativt, sportsligt eller en anden hobby. Så er en efterskole måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en STX?

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på STX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter STX? Skal jeg have nogle specifikke valgfag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her, og få inspiration og vejledning til en gymnasial STX uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til HF!

Føler du dig klar til at lære nye mennesker at kende, og kan du lide at læse, lave lektier og skolearbejde, men ønsker du ikke at bruge mange år på skolebænken? Måske interesserer du dig for samfund, mennesker, sprog, historie eller religion, og vil gerne have mulighed for at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Hvis du kan nikke genkendende til dette, så er en HF måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad skal du efter 9. eller 10. klasse?

I løbet af skoletiden har du helt sikkert skulle tænke over, hvad du vil i fremtiden. Det kan føles som et stort pres, men bare rolig! Du har masser af muligheder efter 9. Og 10. Klasse. Læs med her og få inspiration og vejledning til dit valg.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til EUD eller EUX!

Måske er du er nysgerrig på at lære noget nyt, du lærer bedst gennem kreative fag, eller praktiske øvelser, gennem at arbejde, afprøve ting og redskaber eller udarbejde fysiske ting. Måske interesserer du dig for enten teknologi, byggeri, sundhed, omsorg, pædagogik, handel eller kontor. Så er en EUD eller EUX måske det rette for dig. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HF?

Skal du til at vælge en gymnasial uddannelse? Eller er du i gang med en gymnasial uddannelse på HF, og overvejer, hvad du skal efter? Hvad er en HF? Hvad kan man efter endt uddannelse på HF? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HHX?

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? Læs med her, og få gode råd og vejledning til, hvad HHX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HHX!

Du er nysgerrig på at lære noget nyt og blive udfordret på det faglige, du lærer godt gennem læsning, skrive opgaver, og diskutere. Du bliver måske inspireret og motiveret, når du laver lektier eller andet skolearbejde. Du interesserer dig for handel, business, virksomheder eller økonomi. Det virker til, at HHX er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 04-08-2021

Få hjælp til studievalg: HF

Skal du tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse du skal starte på? Synes du det er en jungle med alle de forskellige muligheder du har? Synes du det er svært at finde hoved og hale i, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde dig?  Det er bestemt ikke nemt at finde den rigtige ungdomsuddannelse. Læs med her og bliv klogere!

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Hvad kan man med en EUD?

Med en erhvervsuddannelse får du den faglige viden, der skal til for at arbejde ude i den virkelige verden, samtidigt med at du kommer i praktik i en virksomhed og prøver tingene af selv. Læs om dine muligheder her.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til STX!

Måske er du er frisk på at blive udfordret på det faglige, du er måske glad for at læse og du bliver motiveret og inspireret, når du laver skolearbejde. Du interesserer dig måske for mennesker, samfund, sprog, historie og sport, og drømmer måske om, at tage en videregående uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde med det du drømmer om i fremtiden. Læs mere her om, hvorfor du er klar til STX!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til 10. Klasse!

Måske kunne du godt have brug for lidt ekstra tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Måske har du brug for mere tid til at dyrke sport, være kreativ ved siden af skolen. Så kan det være, at en 10. klasse er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 10-09-2021

Test: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og er du i tvivl om, hvilke muligheder du har, eller hvilken vej du skal gå? Tag testen på Studentum.dk, og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HTX!

Måske føler du dig klar til at blive udfordret på det faglige niveau, du er en læsehest, der kan lide at lære gennem skolearbejde, hvor du bliver motiveret og inspireret. Du er måske en person, der lærer gennem at skrive opgaver, diskutere, og interesserer dig for teknologi, computere, laboratorier eller natur. Så er HTX måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en EUX?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen uddannelse får du en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervsfaglighed og praktik. 

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Læs mere