Mød en kandidat i virksomheds- og arbejdslivsstudier

Ida læser Virksomhedsstudier og arbejdslisstudier på Roskilde Universitet. Virksomhedsstudier giver et indblik i organisation, ledelse og udvikling, hvor arbejdslivsstudier giver indsigt i arbejdslivet og arbejdets organisering ift. medarbejdernes identitetsdannelse.   
Kandidat i virksomheds- og arbejdslivsstudier
  • Ida
  • Roskilde Universitet
  • Varighed: 3 år - 5 år

Hvad handler uddannelsen om? Hvad går den ud på?

Min uddannelse hander om udviklingen af menneskelige ressourcer og organiseringen af arbejdet i virksomheder. Virksomhedsstudier giver et indblik i organisation, ledelse og udvikling, hvor arbejdslivsstudier giver indsigt i arbejdslivet og arbejdets organisering ift. medarbejdernes identitetsdannelse.  

Hvorfor valgte du at starte på uddannelsen?

Jeg har altid interesseret mig for organisation og ledelse, og med den karrierevej jeg ønsker at gå var det vigtigt at få arbejdslivsstudier ind over således, jeg kunne få det menneskelige aspekt med. Derfor er det den perfekte kombination for mig.


Hvordan er uddannelsen opbygget?

Idet uddannelsen er en kombinationsuddannelse, så ligger virksomhedsstudier på 1. og 3. semester og arbejdslivsstudier på 2. semester. Jeg er på 4. semester nu og har valgt at skrive speciale i virksomhedsstudier.


Hvordan har det været at gå til eksamen?

På RUC er eksamensformen forskellig afhængig af størrelsen af faget. Det betyder, at der på hvert semester både er skriftlige og mundtlige eksaminer. Jeg synes det er meget rart med lidt afveksling.


Hvad er de tre bedste ting ved din uddannelse?

De nye bekendtskaber man har fået (netværk), faglig udvikling og de fremmer ens fremtidsmuligheder.


Har du nogle gode råd til andre, der overvejer at gå samme vej som dig?

Selvom man føler, når man sidder til en forelæsning og hører om en gammel teoretiker og tænker, at det får man aldrig brug for fremover, så har jeg fundet ud af qua mit arbejde, at basal viden om teori og gamle organisationsformer, for mit vedkommende, er guld værd at vide noget om.


Hvad er dine fremtidsdrømme, når du er færdiguddannet?

Jeg ønsker at skabe en karriere indenfor HR. På nuværende tidspunkt har jeg et studiejob i en HR afdeling, og de udfordringer og opgaver jeg bliver stillet er virkelig spændende.

Vil du vide mere om dine job og lønmuligheder med en uddannelse inden for virksomhedsstudier? Tjek vores job og løn sektion!

Klik for job og lønFind din uddannelse inden for virksomhedsstudier

Læs mere om Roskilde Universitet


Annoncer