Sascha Tolstrup Jensen, Jurist, Dansk Stalking Center

Sascha er jurist i Dansk Stalking Center, hvor hun sidder i interventionsafdelingen. Her arbejder hun blandt andet med konkret juridisk sagsbehandling. 

Dansk Stalking Center
Jurist
  • Sascha Tolstrup Jensen
  • 34 år
  • Ansat siden 2016
  • Cand. Jur. fra Københavns Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i interventionsafdelingen i Dansk Stalking Center, hvor jeg arbejder med konkret juridisk sagsbehandling. I Danmark er der 100.000 danskere, der bliver stalket hvert år og derfor er der behov for, at jeg som jurist, bruger min viden inden for det strafferetlige, forvaltningsretlige og menneskeretlige område. Andre gange mere kuriøs lovgivning som postloven og mark- og vejfredsloven. Jeg har meget kommunikation med forskellige myndigheder, fordi mange forskellige aktører inddrages i stalkingsager. Derfor er det den helt brede juridiske palet, som jeg bruger i mit arbejde.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest udfordrende er helt sikkert, når der ikke er en umiddelbar juridisk løsning på sagerne. Jeg kan godt lide arbejdet med den udsatte og den måde, som vi yder hjælp til selvhjælp på. Det er vigtigt, at vi ikke taler henover hovedet på brugerne med en masse paragrafsnak, derfor skal jeg være virkelig skarp, når jeg kommunikerer jura. Når det lykkes at gøre juraen forståelig for folk, så føles det rigtig godt. En spændende og givende arbejdsdag er altså, når jeg kan gå hjem og tænke, at min juridiske viden faktisk har hjulpet nogle mennesker videre.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Da jeg i tidernes morgen meldte mig som frivillig hos Dansk Stalking Center, syntes jeg, at det var en rigtig vigtig sag, fordi stalking er en kringlet juridisk situation i Danmark. Det er nemlig ikke særskilt forbudt at stalke.

Når jeg sidder med sager, bruger jeg den juridiske metode, man lærer på universitetet: man indsamler fakta, finder den relevante retskilde og udarbejder derefter en konklusion og en afgørelse. Jeg trives godt med den generalistrolle, som jurastudiet lægger op til. For mig ville det være meget begrænsende, kun at skulle navigere inden for én specifik lovgivning eller nogle helt særskilte paragraffer.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Dansk Stalking Center?

At lykkes med de udsatte

Det er vigtigt for mig at kunne finde frem til en juridisk løsning for de udsatte og dermed skabe bedre vilkår for dem.

Det tværfaglige samarbejde

I Dansk Stalking Center har vi et team af psykologer, en socialrådgiver og mig som jurist. Denne blanding af kompetencer er enormt vigtig, fordi stalkingsager ofte er komplekse.

NGO miljøet

Selvom jeg er jurist, kan jeg rigtig godt lide at høre, hvordan folk har det. Jeg trives godt med, at vi ikke arbejder for profit, men for en vigtig samfundsmæssig problemstilling. 

  • Hvorfor er Dansk Stalking Center en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Alle fagligheder herinde har tid til at høre hvad brugerne har været udsat for og hvordan de har det. I mange andre juridiske discipliner er der ikke tid til det, eller kun i meget begrænset omfang.

Netop fordi stalking har så mange facetter, er det vigtigt for mig, at vi inddrager både det socialrådgivende, det psykologiske og det juridiske fagområde. Og jeg synes, at det er meget tilfredsstillende, at man kan præsentere hele det tilbud for de udsatte.

Læs mere om Dansk Stalking Center

Mød andre kandidater fra Dansk Stalking Center


Annoncer