Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Helle Hundahl, Psykolog og souschef, Dansk Stalking Center

Mød Helle, der er psykolog og souschef i Dansk Stalking Center, hvor hun beskæftiger sig med personaleledelse, faglig ledelse, udvikling og behandling.

Dansk Stalking Center
Psykolog
  • Helle Hundahl
  • 57 år
  • Ansat siden 2015
  • Autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver inden for det?

Jeg er både psykolog og souschef i Dansk Stalking Center. Derfor er min stilling delt mellem personaleledelse, faglig ledelse, udvikling og behandling. Når jeg behandler, har jeg samtaler med stalkingudsatte, som jeg primært hjælper med de PTSD-reaktioner, som mange får efter et stalkingforløb. Jeg har også de mennesker i terapi, som udøver stalking.

Dansk Stalking Center gør meget ud af at formidle viden til vores samarbejdspartnere. Derfor underviser jeg ofte kommuner og politi om stalking og konsekvenserne heraf. Jeg deltager også i interviews i medierne, hvor det er vigtigt for mig at skabe forståelse omkring alvoren af stalking.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Et stalkingforløb kan vare længe og kan være svært at stoppe med juridiske sanktioner alene. For mig er det spændende at kunne hjælpe en udøver til at forstå det mønster, som personen sidder fast i. Når udøvere henvender sig her, søger de netop hjælp, fordi de kan se, at stalkingen er et problem både i deres eget liv og for de udsatte.

Det mest udfordrende for mig er at arbejde med mennesker, som i nogle tilfælde ikke rigtigt kan komme ud af den situation, de er i. Som psykolog kan man føle afmagt, fordi man ikke altid kan hjælpe et menneske fra den ene dag til den anden.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Det særlige ved at være i Dansk Stalking Center er, at jeg arbejder på flere niveauer, så jeg ikke kun laver behandling. Jeg arbejder på det terapeutiske plan både med dem, som udøver stalking og med dem, som bliver udsat for stalking. Desuden arbejder vi også på det samfundsmæssige plan, for hvis vi virkelig vil stoppe stalking, er det afgørende at påvirke vores lovgivning, således at stalking bliver strafbart.

Jeg læser faglitteratur, tager efteruddannelse og prøver at udvikle mig metodemæssigt inden for psykologi og behandling. Det er især vigtigt for mig, fordi stalking er et relativt nyt felt, hvor Dansk Stalking Center er den første specialiserede enhed i landet.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Dansk Stalking Center?

Meningsfuldt arbejde

Det er vigtigt, at mit arbejde virkelig hjælper brugerne i forhold til vores kerneopgave, som er at stoppe stalking og begrænse skaderne af det.

Tværfagligt arbejde i organisationen

Netop fordi stalkingsager ofte er komplekse, er det vigtigt for mig, at vi kan hjælpe brugerne med flere aspekter af deres situationen. Det er tilfredsstillende, at vi både kan tilbyde juridisk bistand og terapi.

Min faglighed

Jeg sætter stor pris på at fastholde et nysgerrigt blik på både min egen og hele organisationens indsats. Det er virkelig vigtigt for mig, at vi alle sammen sætter vores fagligheder i spil, for vi kan hele tiden blive bedre.

  • Hvorfor er Dansk Stalking Center en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Det er den, fordi vi har en god pionerånd, og vi arbejder for en sag, som jeg virkelig kan stå inde for: At forebygge og stoppe stalking. Dansk Stalking Center skaber viden omkring stalking, så det også bliver lettere for personer, der stalker, at erkende, at deres handlinger er et problem, som skal stoppes og evt. behandles. Organisationen er også attraktiv, fordi vi står et solidt sted, hvor vi kan kigge fremad. Vi har fået en stemme, hvor mange lytter til os, og det kommer vi til at bygge videre på.

Læs mere om Dansk Stalking Center

Mød andre kandidater fra Dansk Stalking Center


Annoncer