5 værdifulde tips til mundtlige eksamener

Hvordan kan du bedst håndtere eksamensangst? En erfaren underviser deler her sine 5 bedste råd til den mundtlige eksamen.

Tips til mundtlige eksamener

Bliver du også nervøs før en mundtlig eksamen, og hvordan håndterer du det? Hvordan kan man strukturere og præsentere sit materiale effektivt under en mundtlig eksamen?

Vi har talt med Claus, som er underviser på Copenhagen Business Academy, og han deler her sin 5 bedste tips til mundtlige eksamener. 


Under den mundtlige eksamen er det afgørende at demonstrere din dybe forståelse af stoffet og vise, at du kan anvende det i praktiske situationer.

Hvordan foregår en mundtlig eksamen?

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvordan den mundtlige eksamen foregår. Ved nogle eksaminer skal du først trække et spørgsmål, derefter får du tid til at forberede din fremlæggelse, og bagefter skal du holde oplæg foran censor og eksaminator, hvor du fortæller om det emne, du skal eksamineres i.

På andre uddannelser trækker du ikke et spørgsmål, men skal i stedet holde et oplæg, du i forvejen har forberedt om et bestemt emne. Det kan være på baggrund af en opgave eller rapport, du selv har skrevet. Bagefter stiller eksaminator og censor dig spørgsmål.

1. Begynd forberedelsen i god tid

At starte forberedelsen i god tid er afgørende for at sikre, at du har tilstrækkelig tid til at gennemgå alt materiale og forstå det dybtgående.

Ved at begynde tidligt kan du oprette en tidsplan, der giver dig mulighed for at opdele arbejdet i mindre bidder og undgå stress i sidste øjeblik. Du kan også identificere eventuelle områder, hvor du har brug for mere fokus eller forståelse og have tid til at adressere dem. Dette giver dig mulighed for at være mere selvsikker og velforberedt, når eksamensdagen kommer.

2. Øv dig grundigt, gerne med en anden studerende eller en ven

Mens solo-studier er vigtige, kan øvelse med en anden studerende eller ven give dig mulighed for at styrke dine mundtlige kommunikationsevner og forberede dig på interaktion under eksamen. Gennem en diskussion af emnet med en anden person, kan du udfordres på dine synspunkter og få forskellige perspektiver, hvilket kan hjælpe med at forbedre din forståelse og evne til at artikulere dine tanker. Dette kan også hjælpe med at reducere nervøsitet og øge din selvtillid, da du vil være mere vant til at præsentere dit stof for andre.

Læs om studieteknikker til eksamenslæsningen

3. Fremlægge problemstilling/formulering og konklusion i sammenhæng 

En sammenhængende præsentation, der tydeligt introducerer problemstillingen eller formuleringen og afslutter med en klar konklusion, er afgørende for at skabe en struktureret og letforståelig præsentation.

Ved at starte med at identificere det centrale problem eller emne og derefter udforske det gennem din præsentation, kan du hjælpe dine tilhørere med at forstå sammenhængen og formålet med din diskussion. Din konklusion skal opsummere de vigtigste punkter, du har dækket, og tydeligt fremhæve din holdning eller konklusion på emnet.

4. Perspektiver på og forklar stoffet, men undgå at læse direkte fra lærebogen

Når du præsenterer dit stof, er det vigtigt at undgå at læse direkte fra lærebogen eller andre kilder. I stedet skal du forklare stoffet i dine egne ord og tilføje perspektiver, eksempler eller illustrationer for at gøre det mere engagerende og forståeligt for dine tilhørere.

Ved at demonstrere din forståelse af emnet og formidle det på en klar og overbevisende måde, kan du vise din eksaminator, at du har opnået en dybdegående forståelse af stoffet og kan anvende det på en meningsfuld måde.

5. Sæt dig ind i, hvad der forventes af dig

Før du går til eksamen, er det vigtigt at forstå de specifikke forventninger og krav til eksamensformatet og -indholdet. Dette kan omfatte viden om, hvordan præsentationen vil blive bedømt, hvilke typer spørgsmål der kan stilles, og hvilke kriterier der vil blive anvendt til at vurdere din præstation.

Ved at være bekendt med disse forventninger kan du målrette din forberedelse og præsentation for at opfylde kravene og maksimere dine chancer for succes.

Sådan håndterer du eksamensangst

5 gode råd til din online eksamen

Aleena Ahmad

Aleena Ahmad

Digital Marketing Intern (Vis mere)

Annoncer