Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Farmakonom adgangskrav - Sådan kommer du ind på farmakonomuddannelsen

Er du fascineret af menneskekroppen og medicin? Overvej farmakonom uddannelsen som din uddannelsesvej. Læs om adgangskravene her.

Sådan kommer du ind på farmakonomuddannelsen - se adgangskravene her

Vil du gerne hjælpe mennesker gennem sygdom? Har du interesse indenfor menneskekroppen og medicin? Så kan det være farmakonomuddannelsen er noget for dig. 

På farmakonomuddannelsen lærer du om sundhed, sygdom og lægemidler samt, hvordan du bedst rådgiver patienter i deres medicinske behandling.

Vil du vide læse mere om farmakonomuddannelsen?

Læs om farmakonomuddannelsen her


Fakta

Navn: Farmakonom

Varighed: 3 år

Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent + specifikke krav

Økonomi: Løn under uddannelsen

Løn efter endt uddannelse: Se her hvad du tjener som farmakonom


Bliv optaget på farmakonom: 

For at blive optaget på uddannelsen til farmakonom skal du selv finde en uddannelsesplads på et apotek og underskrive en elevkontrakt med apoteket. Senest i januar hvert år offentliggør farmakonomuddannelsen en liste over ledige uddannelsespladser.


Farmakonom adgangskrav:

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux)
  • Intenational baccalaureate (IB)
  • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
  • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen. Dette kræver dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for yderligere oplysninger.

Hvis du søger om optagelse med en gymnasial eksamen, anbefaler farmakonomuddannelsen et karaktergennemsnit på minimum 4,0 fra den adgangsgivende uddannelse samt mindst karakteren 4 i dansk og mindst karakteren 4 i matematik C. 


Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Se dine muligheder her: 

👉 Dansk

👉 Engelsk

👉 HF

👉 SOSU-uddannelse


Fremtidsmuligheder

De fleste farmakonomer arbejder på et apotek eller et sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, fx i lægepraksis, kommuner og inden for life science-industrien (lægemiddelindustrien).

Som farmakonom på et apotek skal du informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af sygdomme med lægemidler og andre apoteksvarer. For receptpligtige lægemidlers vedkommende skal du informere om anvendelse, holdbarhed og opbevaring.

På sygehusene udfører farmakonomer arbejdsopgaver inden for klinisk farmaci (udskrivningssamtaler), logistik, lægemiddelkontrol og lægemiddelproduktion.  

I life science-industrien er farmakonomers største arbejdsområde kvalitets- og regulatoriske opgaver.

I kommunerne arbejder farmakonomer fx på bosteder eller plejehjem, hvor de ofte har et undervisnings- og medicinhåndteringsansvar.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)


Annoncer