Sådan bliver du meritpædagog

Styrk dine kompetencer

Som meritpædagog har du mulighed for at specialisere dig inden for dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik. 
Viser 1-3 af 3
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3

meritpædagoguddannelse

Hvis du har erfaring med pædagogisk arbejde, så er uddannelsen til meritpædagog en gylden mulighed for dig. Med den kan du nemlig videreuddanne dig til pædagog, hvor du vil få grundig teoretisk og praktisk viden omkring samspillet med de børn og voksne du arbejder med. 

Merituddannelsen til pædagog er på den led meget lig den almindelige pædagoguddannelse, men adskiller sig dog ved kun at indeholde to ulønnede praktikperioder. Det skyldes, at de to lønnede praktikperioder erstattes af din erhvervserfaring. 

Sådan er meritpædogoguddannelsen bygget op

Meritpædagoguddannelsen er en deltidsuddannelse på tre år, der tilrettelægges forskelligt alt afhængigt af uddannelsesstedet. Nogle steder tilbyder de, at du kan læse første år som et heltidsstudie, mens resten så er på deltid. Dog er det ikke muligt at læse hele uddannelsen på fuld tid. Enkelte skoler tilbyder også, at du kan følge undervisningen som fjernundervisning. 

Undervisningsformen på meritpædagoguddannelsen spænder fra alt mellem foredrag, kurser, projektarbejde til netundervisning og værkstedsarbejde. 

Dine to praktikperioder bliver tilrettelagt således, at du kommer til at prøve kræfter med områder som du ikke har forudgående erfaring med. 

Endvidere er uddannelsen bygget op omkring tre dele: En fællesdel, en specialiseringsdel og til sidst et bachelorprojekt. 

Fællesdel: 

På den fælles del af uddannelsen undervises du blandt andet i pædagogiske miljøer og aktiviteter med og omkring børn, unge og voksne. Du lærer samtidig at tage stilling til og evaluere valget af disse aktiviteter. 

Specialiseringsdel

Det er på denne del, at du vælger at specialisere dig inden for dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

  • Dagtilbudspædagogikken retter sig mod de 0-5-årige og omhandler pædagogiske aktiviteter, der understøtter deres udvikling, trivsel, dannelse og læring. 
  • Skole- og fritidspædagogikken retter sig mod de 6-18-årige og sætter fokus på deres udviking, trivsel og læring, mens der ligeledes sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion. 
  • Social- og specialpædagogikken retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder eller med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. 

Bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, hvor du demonstrerer særlig indsigt i et afgrænset emne af både teoretisk og praktisk karakter. 

Eksamen

Gennem uddannelsesforløbet vil du skulle til både mundtlige og skriftelige prøver. Du afslutter som nævnt ovenfor uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Sådan bliver du optaget på meritpædagoguddannelsen

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) højereteknisk eksamen (htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). 
  • Social- og sundhedsuddannelsen (Trin 2) med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D. 
  • Pædagogisk assistentuddannelse med fagene dansk C, samfundsfag C og Engelsk E
  • Anden adgang med fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C og ét valgfrit fag på C-niveau. Du skal have afsluttet hvert enkeltfag og kunne fremvise enten et prøvebevis eller et deltagerbevis. Karaktererne for enkeltfagene skal mindst være 02. 
  • En anden uddannelse, der kan sidestilles med alt ovenstående. Dette sker efter en realkompetencevurdering. 

Eftersom du kun kan søge ind på baggrund af din forudgående erhvervserfaring, skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller noget tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst fem års arbejde på fuldtid. Det kan reelt være arbejde som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder. 

Opfylder du ikke ovenstående generelle adgangskrav, er det muligt at søge om dispensation. Det kræver dog, at du har relevant erhvervserfaring eller har opnået relevant erhvervserfaring. 

Deltagerbetaling på meritpædagoguddannelsen

Du skal selv betale for din undervisning på meritpædagoguddannelsen.

Du kan søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du vel at mærke opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning (Husk dog, at du maksimalt kan læse 1 år af undervisningen på heltid). For at imødekomme dette krav om heltidsundervisning kan du eventuelt kombinere flere fag/uddanelser.

Du skal være opmærksom på, at nogle kommuner støtter uddannelsen af meritpædagoer. Det kan du få mere information om ved at kontakte din faglige organisation eller din kommunes jobcenter. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12