Filtrer efter
Socialrådgiver
HF og VUC
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Reportager indenfor Socialrådgiver

Få adgang til socialrådgiver-studiet med hf pakke socialrådgiver

Med et særligt HF-forløb, kan du blive klar til at starte på socialrådgiveruddannelsen på 1 år eller halvandet. Socialrådgiverpakken er for dig, der gerne vil være socialrådgiver, men mangler de fag, der kræves for at komme ind på uddannelsen. Med hf pakke socialrådgiver bliver du klar til studiet hurtigt.

Er du interesseret i mennesker, deres sociale forhold og rettigheder? Socialrådgiverpakken er for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker, og overvejer at læse videre til socialrådgiver. Med Socialrådgiver-fokusset kan du med fire HF-fag søge ind på socialrådgiveruddannelsen på kvote 2.

Der er hjælp at hente, hvis du drømmer om at blive socialrådgiver, men mangler de kompetencer og adgangsgivende fag for at søge ind på uddannelsen. Med en hf pakke socialrådgiver, får du de fire fag, på rette niveau, der skal til for at søge ind på socialrådgiveruddannelsen. Du kan både søge ind på et 1-årigt eller halvandet årigt forløb, alt efter hvor mange timer, du vil bruge i skolen om ugen.

Hf pakke socialrådgiver – hvad lærer du?

Hvis du vælger hf pakke socialrådgiver bliver du en del af en klasse og fast lærergruppe samt studiegruppe, der alle har brug for at tilegne sig de samme fag som dig – måske endda for også at søge ind på socialrådgiveruddannelsen.

Sammen vil I tilegne jer viden gennem fag og eksamener, som du skal bruge til at komme ind på drømmeuddannelsen. Du kommer igennem fag som Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Psykologi.

Du vil opleve at have undervisning imellem 25 og 30 timer om ugen, afhængigt af hvilken hf pakke socialrådgiver du vælger – og hvor lang tid, du vil bruge på at læse op.

Ved at vælge hf pakke socialrådgiver kommer du videre i en fart, da det er et særligt sammensat forløb, der kvalificere dig til at søge om optagelse på socialrådgiveruddannelsen via kvote 2.

Med de fire fag, i en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, samt erhvervserfaring kan du søge ind på drømmeuddannelsen. Du kan også overveje at søge ind på uddannelser som sygeplejerske, bioanalytiker eller ergoterapeut.

Hf pakke socialrådgiver – fagene

På hf pakke socialrådgiver har du som sagt fire fag, du skal igennem.

  • Dansk (0 - A-niveau)
  • Engelsk (0 - B-niveau)
  • Samfundsfag (0 - B-niveau)
  • Psykologi (C-niveau)

Da mange af forløbene kun tager et år, skal du være indstillet på, og motiveret til, at det kommer til at gå stærkt. Det kræver at du har overskud, kan møde stabilt og være studieaktiv fra start. Du skal kunne indgå i mange forskellige arbejdsformer med mange forskellige mennesker, ganske som dit fremtidige arbejde vil kræve af dig. Desuden vil fagenes indhold være ”tonet” i en studierelevant retning

Dansk A:

I Dansk A er der fokus på tre overordnede emner: Litteratur, sprog og medier. På faget kommer du til at dykke ned i de tre emner og analysere, fortolke og diskutere. Du lærer undervejs at bruge danskfaglige begreber og forholde dig kritisk og analytisk til emnerne. Du kan have temauger der handler om alt fra krop og køn til litteratur i 1800-tallet, og du analysere både digte, noveller, medietekster og dokumentarfilm.

Engelsk B:

I Engelsk B kommer du til at øve dig i at skrive på engelsk og tale engelsk. Det er ikke vigtigt at have en særlig accent, men du skal være indstillet på at tale og skrive engelsk hver gang. Du arbejder både med noveller, digte, blogs, artikler mv. Her analysere og fortolker du teksterne, samtidig med at du får udvidet dit ordforråd.

Samfundsfag B:

Samfundsfag B giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og der arbejdes fortsat inden for de tre discipliner sociologi, politik og økonomi. På Samfundsfag B er der derudover mere fokus på internationale forhold, eksempelvis gennem tema om demokrati og EU.  

Psykologi C:

I Psykologi C kommer du til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers. Psykologi er et meget bredt fag. Du kommer både til at lære om naturvidenskabelig psykologi, humanistisk psykologi og samfundsvidenskabelig psykologi.

Hf pakke socialrådgiver – eksamen

Alle fire fag i hf pakke socialrådgiver afsluttes med eksamen. Alle fire fag afsluttes med en mundtlig eksamen. Ved Dansk, Engelsk og Samfundsfag varer denne eksamensform 30 min. Ved Dansk og Engelsk får du én times forberedelsestid, mens du ved Samfundsfag eksamen får 24 timer. Her skal du lave en synopsis, enten selv eller med din gruppe, på baggrund af en ukendt tekst med et tema.

På Psykologi varer den mundtlige eksamen 24 minutter, og du har 48 minutters forberedelsestid. I alle fag, trækker du et emne, du forbereder dig ud fra.

I Dansk, Engelsk skal du også op til en skriftlig eksamen. I Dansk varer denne i 6 timer, mens den i Engelsk varer i 5 timer.

Hf pakke socialrådgiver – optagelse

Du kan starte på hf pakke socialrådgiver, hvis du har bestået folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i fagene dansk og engelsk med middelkarakterer eller have tilsvarende faglige forudsætninger. Derudover er det godt, hvis du har et fornuftigt niveau i dansk og engelsk, samt har 9 måneders erhvervserfaring.

Hf pakke socialrådgiver – SU og pris

Hf pakke socialrådgiver giver dig mulighed for at søge SU eller SVU.

Som kursist på Socialrådgiverpakken kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

Hvis du er i arbejde, kan du som kursist på Socialrådgiverpakken søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SVU. Du søger om SVU via svu.dk.