Professionsbachelor
Ingen anmeldelser

Jordemoderuddannelsen

UC SYD, i Esbjerg
Længde
3,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt
Længde
3,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt

Hvorfor vælge UC SYD?

Du er tæt på din underviser og dine medstuderende

Du får gode jobmuligheder

Du gør en forskel for andre mennesker

Om uddannelsen

Bliv jordemoder - Livet begynder i dine hænder

 På jordemoderuddannelsen på UC SYD arbejdes der med graviditet, fødsel og barsel, hvor du kommer til at spille en central rolle i perioden, når en ny familie bliver til. Jordemoderuddannelsen er for dig, der har modet og lysten til at tage ansvar og hjælpe familier i både deres lykkeligste og sværeste stunder.

Opbygning og indhold

Det tager tre et halvt år at blive jordemoder. Halvdelen af uddannelsen er teoretisk og foregår på campus i Esbjerg som forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og selvstudie. Der afholdes workshops, hvor du øver dig i at tage imod børn på specielle ”fødedukker”, i at sy og i at genoplive et nyfødt barn.

Det første år lærer du om kroppen, graviditetsforløbet og selve fødslen, når alt går, som det skal. Du tager også imod dine første børn. Under resten af uddannelsen lærer du om de komplikationer, der kan opstå. Undervejs i uddannelsen lærer du bl.a. også om kommunikation, psykologi, lovgivning, tværprofessionelt samarbejde mm., så du professionelt kan møde og yde omsorg for gravide, fødende og nye familier.

Praktik

Halvdelen af uddannelsen er klinisk uddannelse (praktik), hvor du arbejder sammen med en jordemoder for at omsætte teori til praksis. Uddannelsen er opbygget, så du løbende veksler mellem teori og praksis. Du får hurtigt ansvar på dit praktiksted og bliver en del af teamet. Du bliver udfordret, men du er altid tilknyttet en jordemoder, så du aldrig står alene. I løbet af dine praktikperioder kommer du både forbi en fertilitetsklinik, gynækologisk afdeling, jordemoderkonsultation, neonatal afdeling, fødegang, svangre- og barselsafdeling. 

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav til jordemoder uddannelsen

Kvote 1

For at søge optagelse på jordemoderuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have bestået kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

Der gives merit for det specifikke adgangskrav, hvis du har gennemført første studieår på en anden sundhedsfaglig bacheloruddannelse. 

Kvote 2

For at søge optagelse på jordemoderuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Veterinærsygeplejerske

Ved alle disse gælder specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C. Samt enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen med enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du har gennemført første studieår på en anden sundhedsfaglig bacheloruddannelse, gives der merit for kemi C eller bioteknologi A eller biologi A. 

De specifikke adgangskrav skal være beståede. 

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

UC SYD - for de studerende, samfundet og fremtiden

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland. En vigtig vidensinstitution, et samlingspunkt for landsdelen. Vi har 14 professionsbacheloruddannelser, enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser. Vi udbyder en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret