Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Skibsofficer er en fællesbetegnelse for navigatører og maskinmestre.

Styrmænd og skibsførere bestemmer skibets kurs og betjener de elektroniske styresystemer.

Maskinmestre passer skibets maskineri og alt det tekniske udstyr. De står også for den løbende vedligeholdelse af teknikken og maskinen.

Når du er skibsofficer, arbejder du enten på broen som navigatør eller i maskinrummet.

Som navigatør er du med til at bestemme skibets kurs og position samt sikre, at kursen følges. Du holder øje med den øvrige skibstrafik og betjener de mange elektroniske hjælpesystemer, som styrer og overvåger skibets drift.

Desuden leder du lastning og losning under

Læs mere om Skibsofficer

Kaptajnen er øverste myndighed om bord og har ansvaret for skibets sejlads og sikkerhed.

Skibsofficerer arbejder på skibe i handelsflåden. De kan også fx arbejde som barge engineer på boreplatforme, i søfartsadministrationen, fx som skibsinspektører, i rederier, havne og ved maritime uddannelsesinstitutioner, som salgskonsulenter inden for maritim industri.

Læs mere om Skibsofficer
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
37.313 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Skibsofficer

Viser: Kommunal ansat
  • 38.019 DKK
  • 37.313 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Skibsofficer