Lederen i de største havne hedder havnefoged, havnemester, havnekaptajn, havnechef eller havnedirektør.

De leder administrationen af havne, og har opsynet med sejlads og anden trafik i og omkring havnen. Som leder af en havn skaffer du plads til skibene ved kaj og bøjer. Du er den øverste myndighed på havneområdet og sørger for, at regler og bestemmelser

Læs mere om Havnefoged

Havnene bliver ofte drevet som en slags virksomhed. Det betyder, at havnefogeder har mange forskellige opgaver og skal vide noget om både skibsfart, handel og service.

Når du arbejder som havnefoged har du ansvaret for driften af kraner og andet maskineri på havnen, og du deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer, spor osv.

Losning og

Læs mere om Havnefoged

Havnefogeder arbejder i en af landets ca. 135 erhvervsaktive havne.

Desuden arbejder et antal i lystbådehavnene, som regel på deltid. Havnene er enten kommunale, private, selvejende eller statsejede.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
34.926 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Havnefoged

Viser: Privat
  • 46.321 DKK
  • 30.282 DKK
  • 28.177 DKK
  • 29.895 DKK
  • 27.714 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Havnefoged