En lods' arbejde går ud på at lede skibe sikkert gennem de danske farvande.

Lodsen går om bord på skibe og rådgiver skibsføreren.

En lods skal på samme tid optræde med myndighed og være god til at samarbejde. Din opgave som lods er at gå om bord på skibe og lede dem sikkert igennem et område i det danske farvand.

Mange af de danske farvande er præget af tæt skibstrafik med store skibe, evt. med farlig last om bord. Sejlads skal foregå sikkert, og derfor er det ofte nødvendigt at tage lods om bord. Som lods kender du farvandet og har baggrund som skibsfører.

Hvert lodseri har sit bestemte område at passe. Så snart et skib bestiller lods, skal den vagthavende lods

Læs mere om Lods

Som lods arbejder du ved DanPilot, Lodseriet Danmark og ved kommunale havne eller statshavne.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
37.313 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Lods

Viser: Kommunal ansat
  • 38.019 DKK
  • 37.313 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Lods