Reserveofficerer er ledere i forsvaret. Til dagligt passer de deres almindelige civile job og skal være klar til at blive indkaldt.

Nogle fungerer som tolke og oversættere og kan deltage i eventuelle afhøringer.

Som reserveofficer indgår normalt i kontrakten, at du skal stå til rådighed og gøre tjeneste i et antal uger om året. Det kaldes rådighedspligt.

Læs mere om Reserveofficer

Som officer af reserven er du ligesom andre officerer (officerer af linjen) leder inden for forsvaret, men du arbejder ikke til dagligt. Du passer dit almindelige civile job og skal så være parat til at blive indkaldt ved mobilisering. Du skal dog også møde til øvelser og almindelig tjeneste 2-4 uger om året for at holde din viden og kunnen ved lige.

Efter

Læs mere om Reserveofficer

Reserveofficerer gør tjeneste inden for hæren og søværnet. Sprogofficer gør tjeneste i hæren for de flestes vedkommende.

Nogle officerer får mulighed for at blive udsendt som FN-observatører eller for at gøre tjeneste ved stabe i NATO. Officerer har desuden pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende

Læs mere om Reserveofficer
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer