Som fængselsbetjent arbejder du i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Som ansat i Kriminalforsorgen arbejder du med at gøre indsatte og dømte bedre i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

Du skal desuden sikre, at domstolenes domme fuldbyrdes i overensstemmelse med reglerne i loven om straffefuldbyrdelse. Det skal ske med den nødvendige kontrol

Læs mere om Fængselsbetjent

Sikkerheds- og kontrolfunktionen går blandt andet ud på at ledsage de indsatte ved retsmøder, hjemmebesøg, og når de skal overføres til andre fængsler. Du skal også visitere de indsatte, deres celler og opholdsrum.

I sjældne tilfælde kan du komme ud for at skulle anvende fysisk magt for at opretholde ro og orden, hindre flugt eller selvbeskadigelse.

Støtte og

Læs mere om Fængselsbetjent

Fængselsbetjente arbejder i arresthuse landet over og i åbne og lukkede fængsler. I arresthusene sidder personer, som endnu ikke har modtaget deres dom eller afsoner hæfte- eller korte fængselsstraffe, mens fængslerne alene benyttes til personer, der er idømt fængselsstraf.

Fængselsbetjente og transportbetjente er ansat i Kriminalforsorgen.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer