En politifuldmægtig beskæftiger sig primært med straffesager. Jobbet indebærer et stort ansvar.

Som politifuldmægtig fungerer du som anklager, og du skal derfor have en juridisk uddannelse og et indgående kendskab til lovgivning og regler. Det er vigtigt at kunne præsentere sin sag på en klar og overbevisende måde.

En væsentlig del af arbejdet består i at

Læs mere om Politifuldmægtig

Som politifuldmægtig består en del af dit arbejde i at forberede straffesager og at optræde som offentlig anklager under selve retsmøderne.

Det er især politibetjente, der beskæftiger sig med at afsløre og efterforske forbrydelser, men politifuldmægtige kan også deltage.

Når en efterforskning er afsluttet, skal der først og fremmest tages stilling til, om der

Læs mere om Politifuldmægtig

De fleste nyansatte politifuldmægtige bliver knyttet til en af landets 12 politikredse, der hver især ledes af en politidirektør.

Politikredsenes jurister optræder som anklager i straffesager ved byretten.

Ved sager for landsretten er anklagemyndigheden repræsenteret af statsadvokaterne og deres juridiske medarbejdere.

Ved sager for højesteret og den særlige

Læs mere om Politifuldmægtig
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
39.882 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Politifuldmægtig

Viser: Kommunal ansat
  • 38.779 DKK
  • 39.882 DKK
  • 36.140 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Politifuldmægtig