Officerer er ledere af personale og ansvarlige for personalets uddannelse og de bygninger og det udstyr, som personalet betjener.

Forsvaret deltager desuden i humanitære, fredsbevarende og fredsskabende operationer under FN og OSCE.

Officerer ansættes inden for de tre værn: Hæren, flyvevåbnet og søværnet. I løbet af ansættelsen avancerer officerer til

Læs mere om Officer i forsvaret

Som officer i flyvevåbnet fungerer du først og fremmest som leder med ansvar for andre mennesker og dyrt materiel. Hvis du har officersjobbet på fuldtid og som livsstilling, hedder du officer af linjen. En reserveofficer har det militære job ved siden af sit civile arbejde.

Officerer findes i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Som officer er du med til at lede

Læs mere om Officer i forsvaret
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Officer i forsvaret