En missionær skal være kristen og have en faglig uddannelse.

Arbejdet som missionær går ud på at udbrede kendskabet til kristendommen, og samtidig bruge sin uddannelse til at hjælpe med praktisk arbejde.

Nogle missionærer er ude i flere år, mens andre udsendes i 1-2 år som såkaldte korttidsmissionærer. Man kan også være missionær i Danmark. Unge kan blive

Læs mere om Missionær

Som missionær rejser du ud for at udbrede kendskabet til kristendommen. Missionsarbejdet er både forkyndelse og praktisk arbejde, fx ved skoler, hospitaler, værksteder og landbrugscentre.

Nogle steder i udviklingslandene har kirkerne uddannede folk nok til selv at lede arbejdet, men på en række poster har de stadig brug for medarbejdere fra fx Danmark.

Kirkern

Læs mere om Missionær

De fleste missionærer udsendes af et folkekirkeligt missionsselskab eller en fælles- eller frikirkelig organisation til en kirke i et andet land. Missionæren arbejder normalt under den lokale kirkes ledelse.

Nogle missionærer er ansat i kristne organisationer i Danmark.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer