De fleste specialarbejdere inden for bygge- og anlægsområdet arbejdere for private entreprenør- og byggefirmaer.

Nogle af dem arbejder med udvinding og fremstilling af byggematerialer. Det gælder folk som grusgravsarbejdere, stenbrudsarbejdere, stenfiskere og teglværksarbejdere. Andre arbejder med prøveboringer og prøveudtagning med henblik på bygge- og

Læs mere om Bore- og udvindingsarbejder

Borearbejdere kan arbejder med boring af drikkevandsbrønde eller boringer til undersøgelser af jordbunden og dybere lag i undergrunden, men de laver også det praktiske arbejde ved andre undersøgelser, fx omkring grundvandsforhold, dyre- og planteliv, arkæologi, mv.

Grusgravsarbejdere fjerner det øverste lag muldjord, så der bliver adgang til store mængder

Læs mere om Bore- og udvindingsarbejder
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
30.604 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Bore- og udvindingsarbejder

Viser: Kommunal ansat
  • 26.255 DKK
  • 33.127 DKK
  • 29.655 DKK
  • 29.032 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Bore- og udvindingsarbejder