13 jul 2022

Venstres Ungdom om uddannelsespolitik: Alle unge godt fra start!


Simon Lindkjær, uddannelsesordfører Venstres UngdomNavn: Simon Lindkær, uddannelsesordfører

Parti: Venstres Ungdom

Hvad mener Venstres Ungdom inden for uddannelsespolitik?

Studentum har interviewet Simon Lindkær, der er uddannelsesordfører for Venstres Ungdom. I interviewet fortæller han om Venstres holdning til fremdriftsreformen, fremtidens unge, adgangskrav til gymnasiet og meget mere! Vil du vide, hvad Venstres mærkesag inden for uddannelsespolitik er? Så læs trygt videre!

Mener I, at fremdriftsreformen lægger for stort pres på de studerende?

"Ja. Derfor har Venstre også fremlagt udspillet 'Alle unge godt fra Start', som blandt andet vil lægge ansvaret for de studerendes studietid over til universiteterne. Venstres Ungdom tror på dygtige fagfolk frem for politisk detailregulering".

Hvordan ser I, at den studerende skal leve op til kravene fra arbejdsgiverne om erhvervserfaring og samtidig komme hurtigt gennem sit studie?

"Den studerende skal selv afveje og prioritere. At have et studiejob kan være godt – men det kan også være godt at fokusere på studierne. Det skal være op til den enkelte. Vi tror ikke på generelle løsninger og one size fits all".

Hvordan vil I afhjælpe, at studerende, der står over for tvangsmerit ikke kommer ud på den anden side med en uddannelse, der er sat sammen af vidt forskellige og irrelevante fag?

"Ved at tilbagerulle fremdriftsreformen og lade det være op til universiteterne, hvordan deres meritordninger fungerer. Den slags besluttes bedst lokalt, af dem der kender forholdene på det enkelte studie".

Overuddanner Danmark ungdommen?

"I Venstres Ungdom er vi imod 95 % målsætningen. Det er vi, fordi vi tror på frihed. Der er mange, som hellere vil ud at arbejde efter endt folkeskole, og også mange, der ikke ønsker videre uddannelse. Vores arbejdsmarked skal kunne rumme dem – det starter med at sænke skatten, og dermed give mulighed for at få lønnen ned uden det går udover realindkomsten".

Hvordan får vi flere på erhvervsuddannelser?

"Først og fremmest handler det om at fjerne indtrykket af, at erhvervsuddannelserne er ”skraldespande”. Det gør vi ved at hæve den faglige kvalitet, og stille krav til de studerende. Karakterkravet på 02 er en glimrende start. Det vil også afhjælpe manglen på praktikpladser, hvis vi får dygtigere EUD-studerende, som giver virksomhederne mere grund til at efterspørge dem".

Hvad er jeres holdning til, at flere unge skal tage en naturvidenskabelig uddannelse?

"Vi har et klart behov for, at flere unge tager en naturvidenskabelig uddannelse. Det er en fælles opgave mellem politikere og universiteter at gøre dem mere attraktive. Bedre praktikordninger, bedre økonomi til de naturvidenskabelige uddannelser og flere med naturvidenskabelige fag i gymnasiet er alle tiltag, der bør overvejes".

Skal antal studiepladser styres politisk eller af universiteterne selv?

"Så længe staten betaler gildet, skal der være en hvis politisk styring. Denne styring skal afspejle arbejdsmarkedets behov og de studerendes jobmuligheder efter endt uddannelse".

Hvad er jeres holdning til, at folkeskoleelever skal have et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget på gymnasiet?

"Venstres Ungdom er for at sætte et karakterkrav til gymnasiet. Ud af 4000 elever, der optages med et snit på under 4 i dansk og matematik dropper omkring 2000 ud. Det er et spild af de unges tid og af samfundets penge. Gymnasiet har brug for et fagligt løft, og det kan et karakterkrav bidrage til".

Hvad er effekten af at sætte adgangskrav til de unge, der drømmer om at komme i gymnasiet?

"At de strammer op, og arbejder for at opnå den krævede karakter. Det vil styrke folkeskoleelevernes faglige engagement, og gøre folkeskolens afgangsprøve til mere end et tomt ritual".

Hvad er planen for de unge, der ikke kommer ind?

"Det afhænger af den enkelte ung. Nogle vil have godt af 10. klasse, mens andre er mere egnede til en erhvervsskole. Det er en selvstændig prioritering, at den studievejledning som SR-regeringen har forringet med vejledningsreformen, skal forbedres igen".

Er der nok studieboliger i København?

"Det er åbenlyst, at ikke alle får den billige drømmebolig de ønsker. Når det er sagt, anerkender Venstres Ungdom, at der er behov for flere studieboliger i København".

Hvordan vil I sikre billige boliger til studerende/unge?

"Svaret er ikke flere almennyttige boliger i et ineffektivt offentligt system, men derimod en liberalisering af lejeloven, der kan styrke udbuddet af studieboliger. Samtidig skal de studerende opmuntres til at have et realistisk billede af, hvor de kan bo. Studerende på RUC skal bo i Roskilde – ikke på Kongens Nytorv".

Hvad er jeres holdning til forældrekøb?

"Forældre skal selvfølgeligt have ret til at bruge deres penge til at købe fast ejendom, og leje/låne det ud til deres børn".

Hvor stor en andel bør uddanne sig i København/Århus?

"Det er op til de unge, hvor de vil søge ind, men ikke alle vil få den studieplads, der er øverst på deres prioritetsliste. Studievejledningen skal forbedres, og de unge skal være mere realistiske om deres faglige muligheder".

Hvad er jeres ultimative mærkesag inden for uddannelsespolitik?

"At give mere frihed til de enkelte institutioner. Vi tror ikke på central styring fra Christiansborg af undervisningsmetoder og skemaer. Der skal stilles høje og fælles faglige mål – men dygtige fagfolk, engagerede forældre og videbegærlige elever skal finde ud af, hvordan man skal nå de mål. Samtidig skal pengene følge eleven, så skolerne frit kan konkurrere om de bedste metoder og bedste tilbud".


Senest opdateret: 13 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-06-2015

Pressemeddelelse: De unge svarer igen på Fremdriftsreformen

København d. 10. juni 2015 Hvordan skal vi ruste de unge til uddannelse, arbejdsmarked og livet? Studentum.dk har spurgt 1183 unge i en undersøgelse foretaget 2-9. juni 2015 om deres tanker i forhold til Fremdriftsreformen og det omdiskuterede fjumreår, som er blevet mere et skældsord end et positivt tegn på selvudfoldelse.
Læs mere
Sidst opdateret 31-08-2022

Det betyder Fremdriftsreformen for dig

Skal du begynde på en uddannelse? Så skal du være forberedt på at droppe svinkeærinder og skynde dig igennem. Der er nemlig gulerødder til de hurtige og pisk til de langsomme ude på landets studiesteder efter et 2013, der stod i reformernes tegn på uddannelsesområdet.

Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2015

Unge Kristendemokrater om uddpol

Vi har interviewet uddannelsesordfører Isabelle A. Laursen om Unge Kristendemokraters holdninger til forskellige uddannelsespolitiske emner. Læs interviewet og bliv klogere på, hvad de mener om fremdriftsreformen, adgangskrav til gymnasiet og meget mere!

Læs mere
Sidst opdateret 27-06-2016

Interview: Sundhedsuddannelserne

En uddannelse med mere valgfrihed og større fokus på tværprofessionalisme såvel som at bruge den nyeste viden og forskning i praksis. Det er det, som venter nye studerende på de ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser efter sommerferien. Den 30. maj kom de nye nationale bekendtgørelser. Netop nu er de nye studieordninger for alle uddannelserne enten til godkendelse eller lige blevet godk ...

Læs mere
Sidst opdateret 30-06-2017

Kvinder i IT-branchen: Sådan bryder vi den skæve kønsfordeling

Hvordan får vi flere kvinder i IT-branchen? Det har vi spurgt 5 (kvindelige) IT-talenter om, så læs med her og bliv klogere med kvinderne bag koderne. 

Læs mere