Vis studentum.dk som: Mobile

Det betyder SU og Fremdriftsreformen for dig


Hvad betyder fremdriftsreformen for dig?

Skal du begynde på en uddannelse, eller er du allerede i gang med en uddannelse? Så skal du være forberedt på at droppe svinkeærinder og skynde dig igennem. Der er nemlig gulerødder til de hurtige og pisk til de langsomme ude på landets studiesteder efter et 2013, der stod i reformernes tegn på uddannelsesområdet.

Foruden heftige debatter om kvaliteten på de videregående uddannelser og løftet af erhvervsuddannelserne, så også to omdiskuterede reformer dagens lys: Fremdriftsreformen og SU reformen. Tilsammen udgør de en række tiltag, der skal få studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvor SU reformen er blevet løbende indfaset i perioden 2014 - 2016, blev der skruet på knapperne i Fremdriftsreformen i november 2015.

Så meget skal studietiden nedsættes

Her går vi tæt på SU-reformen og Fremdriftsreformen og giver dig svar på, hvad de kommer til at betyde for dig.

Hvad er SU og fremdriftsreformen?

Den samlede aftale om SU og Fremdriftsreformen så dagens lys i april 2013 og blev vedtaget ved lov den 28. juni 2013. I dens korte levetid er særligt fremdriftsdelen af reformen blevet mødt med stor modstand fra både studerende og universiteterne. Protesterne førte i første omgang til, at fremdriftsinitiativerne blev udskudt i et år, mens SU-reformen er blevet rullet ud som planlagt.

I praksis trådte reformen i kraft for nye studerende fra efteråret 2014, mens øvrige studerende først blev ramt fra efterårssemesteret i 2015. Hvor ændringerne i SU systemet først og fremmest er skruet sammen, så de belønner studerende, der suser igennem uddannelsessystemet, er fokus for de otte oprindelige fremdriftsinitiativer på større krav og fleksibilitet. Med ændringerne i 2015 fik universiteter og studerende lidt friere rammer via seks nye initiativer:

  1. Slut med automatisk tilmelding af fag og prøver
  2. Mulighed for fastsættelse af løbende studieaktivitetskrav
  3. Mulighed for løbende karaktergivende prøver og fremlæggelser
  4. Mulighed for dispensation til iværksættere og ungdomsformænd
  5. Faglig relevant merit ved studieskifte
  6. Bedre mulighed for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelsen

Få det hurtige overblik over SU og Fremdriftsreformen

1Slut med automatisk tilmelding af fag og prøver

Et af de mest omdiskuterede fremdriftsinitiativer fra den oprindelige reform var, at du som studerende blev automatisk tilmeldt fag og prøver svarende til 60 ECTS per studieår, og at du ikke kunne afmelde dig eksamener.

I den justerede Fremdriftsreform er det op til de enkelte universiteter at bestemme om:

  • Du automatisk tilmeldes fag og prøver, eller du selv skal gøre det
  • Der skal være krav til tilmeldingen opgjort i ECTS point
  • Det skal være muligt at afmelde allerede tilmeldte eksamener

Sidst men ikke mindst får det enkelte universitet frihed til at placere den ordinære prøve såvel som eventuelle omprøver. På erhvervsakademierne og professionshøjskolerne rulles reglerne tilbage til før reformen.

2Mulighed for fastsættelse af løbende studieaktivitetskrav

De enkelte universiteter kan løbende fastsætte et studieaktivitetskrav på 45 beståede ECTS per studieår. Kravet kan gælde for enkelte eller alle studieår på uddannelsen. Du skal dog have mulighed for tre prøveforsøg i de fag, der er omfattet af studieaktivitetskravet, før fælden klapper, og du bliver udskrevet fra din uddannelse. Initiativet gælder også for de kreative uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reformen,

3Mulighed for løbende karaktergivende prøver og fremlæggelser

Det er allerede muligt for de enkelte uddannelsessteder at stille krav om skriftlige opgavebesvarelser eller mundtlige fremlæggelser for, at du kan gå op til eksamen i et fag. Med dette initiativ bliver det også muligt at beslutte, om disse besvarelser og fremlæggelser skal indgå som en del af din karakter i faget sammen med den afsluttende eksamen.

4Mulighed for dispensation til iværksættere og ungdomsformænd

Med dette initiativ er der godt nyt til dig, der kæmper med at komme igennem studiet på normeret tid samtidig med, at du driver dit eget firma eller står i spidsen for en frivillig ungdomsorganisation under DUF. Nu får uddannelsesstederne nemlig mulighed for at give de samme dispensationer til iværksættere og ungdomsformænd, som tidligere har været forbehold eliteidrætsudøvere.

Det betyder, at uddannelsesstedet får mulighed for at fravige eventuelle internt fastsatte studieaktivitetskrav eller regler om tilmelding til fag og prøver, hvis du kan dokumentere, at du hører under to ovenstående grupper. Du vil selv skulle søge om dispensation og sikre, at du lever op til dit uddannelsessteds afgrænsning og definition af grupperne.

5Faglig relevant merit ved studieskifte

Intentionen bag et af de oprindelige studiefremdriftsinitiativer var, at det skulle være nemmere at søge og få tildelt merit for tidligere beståede elementer fra andre uddannelser. Dette initiativ gør det klart, at du som studerende skal dokumentere, at det element, du søger merit for, er fagligt relevant for din nuværende uddannelse. Derudover skal uddannelsesstedet altid foretage en meritvurdering af den faglige relevans. 

6Bedre mulighed for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelsen

Fra september 2016 træder fremdriftsinitiativet om faglig supplering i kraft. Det betyder, at ikke længere har mulighed for faglig supplering før optagelsen på en kandidatuddannelse. Suppleringen skal i stedet ske efter optagelsen.

Med dette initiativ bliver der slækket på de oprindelige krav, så du kan få 30 ECTS faglig supplering i stedet for blot 15 ECTS. Det er et krav, at du samtidig skal opnå betinget optag til den kandidatuddannelse, du har søgt ind på.  

Se alle artikler om SU og Fremdriftsreformen

Skrevet af kommunikationskonsulent Sofie Gry Laursen

Senest opdateret: 30 nov 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 01-02-2016

Er Danmark ved at udvikle en præstationskultur?

Studentum har spurgt de unge om deres syn på debatten om en spirende præstationskultur i Danmark, der beskyldes for at skabe stress blandt unge studerende. Læs hvad de mener her og bliv klogere på, hvad en række uddannelsesudførere mener om Fremdriftsreformen og karakterkrav som vejen direkte til skabelsen af Generation Præstation.

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2017

Din guide til erhvervskandidatuddannelsen

Hvad er erhvervskandidatuddannelsen egentlig? Læs med her, hvor Studentum.dk giver dig et overblik over den nye kandidatuddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2018

10 gode grunde til at tage en IT-uddannelse

Du får job med det samme, høj løn og mulighed for en international karriere. Det er blot 3 ud 10 gode grunde til, at du bør søge ind på en IT-uddannelse til sommer. 

Læs mere
Danmarks Bedste Studieby

Danmarks Bedste Studieby

Test dig selv