Vis studentum.dk som: Mobile

Interview om revisionen af sundhedsuddannelserne


Skal du starte på en sundhedsuddannelse efter sommerferien?

Sundhedsuddannelser designet til fremtidens arbejdsmarked

En uddannelse med mere valgfrihed og større fokus på tværprofessionalisme såvel som at bruge den nyeste viden og forskning i praksis. Det er det, som venter nye studerende på de ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser efter sommerferien.

Den 30. maj kom de nye nationale bekendtgørelser. Netop nu er de nye studieordninger for alle uddannelserne enten til godkendelse eller lige blevet godkendt på landets professionshøjskoler. Forud lægger en lang proces, der er kulmineret i en omfattende revision af sundhedsuddannelserne.

Hvad betyder det for dig, der starter på en af de nye sundhedsuddannelser? For at få svar på det spørgsmål har vi talt med Randi Brinckmann. Hun er dekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet ved Professionshøjskolen Metropol, der udbyder otte af de berørte uddannelser. Hun er også talsmand for sygeplejerskeuddannelsen og medlem af den tværnationale koordinationsgruppe for revisionen af sundhedsuddannelserne.

Her fortæller hun om processen og ikke mindst styrkerne ved overgangen fra nationale studieordninger til fælles bekendtgørelser og individuelle studieordninger på de enkelte professionshøjskoler.

Lokale behov i fokus for nye sundhedsuddannelser

Fremtidens sundhedsvæsen kalder på nye kompetencer. Supersygehuse og velfærdsteknologi stiller nye krav til dig, der drømmer om en fremtid som fx sygeplejerske, jordemoder, eller fysioterapeut. Det samme gør forskydninger i den demografiske sammensætning og i fordelingen af opgaver mellem regioner, kommuner og den private praksis.

Randi Brinckmann om fleksibilitet i de nye sundhedsuddannelserDe nye individuelle studieordninger er skræddersyede til at dæmme op for netop disse udfordringer med afsæt i lokale og regionale forhold. Det kan fx være i relation til sygdomsmønstre i befolkningen eller indretning af sundhedsvæsenet: "Etableringen af et samarbejde med vores samarbejdspartnere i praksis har været et fokuspunkt for os. Derfor har vi været meget involverende for at finde ud af, hvordan vi kunne få det til at hænge sammen med dem og deres behov. Simpelthen for at styrke koblingen mellem teori og praksis," fortæller Randi Brinckmann.  

I processen har en overordnet styregruppe med repræsentanter fra både Region Hovedstaden, kommunerne i Hovedstadsområdet, studerende og undervisere stået i spidsen. Under dem har en tværgående gruppe og otte skrivegrupper - en for hver enkelt uddannelse - stået for det konkrete arbejde med de nye studieordninger.

Her har fokus været at sikre den tydelige røde tråd i uddannelsen, der ifølge Randi Brinckmann er det vigtigste i udviklingen af uddannelser. Der er dog sat fælles mål i de nationale bekendtgørelser, så alle får de samme slutkompetencer uanset uddannelsessted. Det gælder både efter to år og for den samlede uddannelse. 

Nye studerende bliver skarpe på tværprofessionalisme og viden

Starter du som studerende på en af de nye sundhedsuddannelser til september, møder du ind til en ny virkelighed: ”Nye studerende vil mærke, at de får videnskabsteorien med sig fra starten, og jeg håber naturligvis også, at de kan mærke, at vi udfordrer dem. Det er ambitionen, at de studerende skal stå på tæer, og så bidrager vi med vores del," fortæller Randi Brinckmann og peger på overgangen fra moduler til semestre samt færre prøver som konkrete forskelle efter revisionen.

Nye studerende bliver bedre til det tværprofessionelle samarbejde. Det er ifølge dekanen en af de største styrker ved de nye sundhedsuddannelser: ”Det er det, som samfundet har brug for, og det er det, som aftagerne efterspørger. Hvis man dykker ned i forhold til borgere og patienter, er det sat på spidsen også ofte der, at problematikkerne opstår," forklarer hun og tilføjer, at der også er stor efterspørgsel på, at sundhedsprofessionelle baserer deres praksis på nyeste viden.

Derfor er det ifølge Randi Brinckmann en anden væsentlig styrke ved de nye sundhedsuddannelser, at forskningen og det evidensbaserede er tænkt ind fra starten. I den forbindelse tilføjer hun, at der reelt ikke mangler så meget viden. Alligevel oplever man ude i praksis, at det halter bagefter med at lade den viden, der er, være styrende i en travl hverdag.

Større valgfrihed imødekommer studerende og arbejdsgivere

Som studerende på en sundhedsfaglig professionsbachelor i dag får du en generalistuddannelse, hvor blot ti ECTS er valgfrie. Det ændrer sig med de nye sundhedsuddannelser til trods for, at de forbliver generalistuddannelser. Her er andelen af valgfrie ECTS fordoblet til tyve. Det giver den enkelte studerende mulighed for at dykke ned i en niche af sit fag, som han eller hun er særligt interesseret i. Samtidig er det på forkant med tendenserne i sundhedsvæsenet.

”Regionerne efterspørger i højere grad specialister, mens kommunerne efterspørger dimittender med brede kompetencer”, forklarer Randi Brinckmann og tilføjer: ”Den øgede valgfrihed giver både os og de studerende mulighed for at imødekomme den udvikling, men man kan jo aldrig blive både supergeneralist og så specialist på alle områder. Slet ikke løbet af 3 ½ år."

Ved Metropol har netop de valgfrie elementer været et af fokusområderne i udviklingen af studieordningerne til de nye sundhedsuddannelser. Her udvikles nogle i fællesskab. Andre har været frie for de enkelte uddannelser. Også her med et mål om styrke det tværprofessionelle samarbejde.

Nye studieordninger i kapløb med tiden

Startskuddet til processen frem mod de ni nye sundhedsuddannelser lød i januar sidste år. Det skete ved det første møde i den nationale styregruppe. Fra start har der været store interesse for at sætte sit fingeraftryk blandt både studerende, færdiguddannede og parterne i sundhedsvæsenet.

”Jeg har ikke oplevet eller hørt om modstand nogle steder. Jeg har mødt meget nysgerrighed, meninger og holdninger i forhold til, hvordan de nye sundhedsuddannelser skal se ud. Undervejs har der naturligvis været uenighed om rammerne. Det er noget af det, der har taget rigtig lang tid at lande, så alle følte, at det var en god måde," fortæller Randi Brinckmann. 

Hun peger på tiden som den store udfordring i processen. Det indledende arbejde med at blive enige om rammerne og slutmålene for de enkelte uddannelser blev først afsluttet ved årsskiftet: ”Det vil sige, at vi som institution kun har haft et halvt år til at involvere alle interessenter og lave nye studieordninger til otte uddannelser," uddyber hun og slår fast, at ambitionen fra start har været, at godkendelsen af alle studieordninger skulle være klar inden sommerferien.

Den lange tværnationale proces har ført til, at professionshøjskolerne fra start har aftalt at følge nogle fælles processer med afsæt i inddragelse af aftagere, praksis og studerende. Derfor har det været muligt at videndele på tværs.

Læs mere om processen frem mod de nye sundhedsuddannelser på sundhed2016.dk og Metropols hjemmeside.

Af kommunikationskonsulent Sofie Gry Laursen

Senest opdateret: 27 jun 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-06-2015

Quick Guide til Fremdriftsreformen

Er du i tvivl om, hvad fremdriftsreformen betyder for dig? Reformen stiller krav til de studerende om at nedsætte deres studietid og afslutte deres studie på normeret tid. Reformen indeholder 8 studiefremdriftsinitiativer, der skal sikre at studietiden bliver reduceret. Her får du det hurtige overblik.

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2016

Mangel på studieboliger i de danske studiebyer

De mange studerende, som hvert år valfarter til København for at studere, må se i øjnene, at det kan være svært at finde en studiebolig, som også er til at betale på en SU. Studentum spurgt unge danskere om deres holdning til de manglende studieboliger.

Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2015

SF Ungdom om uddannelsespolitik

Bliv klog på, hvad SF Ungdom mener inden for uddannelsespolitiske emner. Måske taler de din sag?

Læs mere
Sidst opdateret 02-02-2016

obligatorisk praktik

Vi har taget pulsen på de danske unges holdning til obligatorisk praktik samt hvad uddannelsesordførerne fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti mener om praktik som en obligatorisk del af videregående uddannelser. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2016

Er Danmark ved at udvikle en præstationskultur?

Studentum har spurgt de unge om deres syn på debatten om en spirende præstationskultur i Danmark, der beskyldes for at skabe stress blandt unge studerende. Læs hvad de mener her og bliv klogere på, hvad en række uddannelsesudførere mener om Fremdriftsreformen og karakterkrav som vejen direkte til skabelsen af Generation Præstation.

Læs mere
Sidst opdateret 14-03-2016

Eva Fog om piger, IT og rollemodeller

”Jeg troede, at jeg satte en kano i åen, men i virkeligheden var det en speedbåd i havet.” Sådan beskriver DigiPippi’s stifter og forkvinde, den 37-årige digitale underviser og pædagog Eva Fog, forløbet, fra en sommerdag i juli 2015. Her fortæller hun om piger, IT og rollemodeller.

Læs mere
Sidst opdateret 29-10-2018

Hvad laver en sygeplejerske?

Mød Søs på 33 år, der blev uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole i år 2008 og nu arbejder i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Læs hvad hun har at fortælle om, hvorfor hun valgte den uddannelse og det at arbejde som sygeplejerske.

Tags: Sundhed
Læs mere
Sidst opdateret 12-04-2016

Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

Har du kreativitet i fingerspidserne eller talent for det praktiske, og ser du gymnasiet som et nødvendigt onde på vej mod din drømmeuddannelse? Så er en erhvervsuddannelse måske noget for dig. Du udvikler din faglighed fra dag ét og har et væld af muligheder for at bygge videre på din fremtid med en videregående uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 11-11-2015

Mød en akupunktør

Siden Sahar var 15 år gammel har hun drømt om at åbne sin egen akupunkturklinik. Vejen til at gøre sin drøm til virkelighed har dog ikke været lige og let, men snarere lang og snoet. I dag er hun uddannet akupunktør og har åbnet klinikken STIKMIG, der ligger i Blågårdsgade i København.

Tags: Pleje , Sundhed
Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2015

Fremdriftsreformen - Hvad synes de unge egentlig?

Er Fremdriftsreformen et bureaukratisk helvede eller en gulerod for studerende? Skal en statskundskabsstuderende færdiggøre sit studie på samme tid som en pædagog? Få svaret på det og meget mere her.

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2017

Din guide til erhvervskandidatuddannelsen

Hvad er erhvervskandidatuddannelsen egentlig? Læs med her, hvor Studentum.dk giver dig et overblik over den nye kandidatuddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-04-2019

Mød en politistuderende

Martin har altid drømt om at arbejde i politiet, men vejen dertil har ikke været legende let. Undervejs har han arbejdet 10 år som kok, og først da han søgte ind på politiskolen for anden gang, kom han ind. I dag er Martin igang med sin bacheloruddannelse i politiet.

Tags: Sundhed
Læs mere
Sidst opdateret 04-06-2015

Venstres Ungdom om uddannelsespolitik: Alle unge godt fra start!

Studentum har interviewet Simon Lindkær, der er uddannelsesordfører for Venstres Ungdom. I interviewet fortæller han om Venstres holdning til fremdriftsreformen, fremtidens unge, adgangskrav til gymnasiet og meget mere! Vil du vide, hvad Venstres mærkesag inden for uddannelsespolitik er?

Læs mere
Sidst opdateret 29-01-2016

Hvad laver en tandklinikassistent?

Mød Anita, som de sidste 10 år har arbejdet som tandklinikassistent hos Tandlæge P Danneskiold-Samsøe. Anita er uddannet klinikassistent ved Panum Instituttet i København.

Tags: Sundhed
Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2016

Nye sosu-uddannelser på vej i 2017

I år fejrer sosu-uddannelserne en særlig fødselsdag. På bare 25 år har de to uddannelser til social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent gjort en sektor faglært. I den anledning stiller vi skarpt på sosu'ernes betydning samt de nye sosu-uddannelser, der træder i kraft til næste år.

Læs mere
Sidst opdateret 08-02-2016

Fremdriftsreform: Blå blok versus rød blok

Fremdriftsreformen er en af de mest debatterede reformer blandt politikerne, studerende og rektorer samt ledere på de forskellige universiteter op til det kommende valg. Derfor har vi hos Studentum.dk spurgt ungdomspartierne om deres holdning til reformen og hvad de mener der skal gøres.

Læs mere
Sidst opdateret 28-01-2016

Mød en zoneterapi-studerende

Sarah valgte at studere på Den Danske Zoneterapeutskole, da hun fandt skolen og undervisningen kompetent, professionel og troværdig. I interviewet fortæller hun om sin uddannelse, livet på skolen og giver dig, der drømmer om at blive zoneterapeut et par gode råd med på vejen!

Tags: Sundhed
Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2018

10 gode grunde til at tage en IT-uddannelse

Du får job med det samme, høj løn og mulighed for en international karriere. Det er blot 3 ud 10 gode grunde til, at du bør søge ind på en IT-uddannelse til sommer. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-11-2016

Det betyder SU og Fremdriftsreformen for dig

Skal du begynde på en uddannelse? Så skal du være forberedt på at droppe svinkeærinder og skynde dig igennem. Der er nemlig gulerødder til de hurtige og pisk til de langsomme ude på landets studiesteder efter et 2013, der stod i reformernes tegn på uddannelsesområdet.

Læs mere
Sidst opdateret 30-06-2017

Kvindelige IT-talenter om den skæve kønsfordeling i IT-branchen

Hvordan får vi flere kvinder i IT-branchen? Det har vi spurgt 5 (kvindelige) IT-talenter om, så læs med her og bliv klogere med kvinderne bag koderne. 

Læs mere
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen og dine muligheder på uddannelsesområdet.
Test dig selv