Vis studentum.dk som: Mobile

Sådan bliver du radiograf

Vil du gerne være radiograf?

Trives du i den tætte kontakt med mennesker, og vil du gerne have en højteknologisk og specialiseret uddannelse? Så er uddannelsen til radiograf måske den rigtige for dig? Med den lærer du at diagnostisere patienter ved hjælp af diverse scannere hvad end det gælder sygdomme og brud eller andet på knoglerne. Læs mere om uddannelsen herunder. 

Uddannelsen til radiograf er en professionsbachelor og kan tages på Professionshøjskolerne i enten København, Odense eller Aarhus. I uddannelsen indgår også et praktikforløb, som foregår på tilknyttede hospitaler i den givne region. 

På uddannelsen, der i høj grad forener højteknologiske arbejdsgange med menneskelig omsorg, lærer du beherske både teknologi og mennesker. Din viden om anatomi og radiografisk teknologi gør dig til specialist i at afdække alle former for sygdomme, hvorfor du vil i fremtiden vil komme til at arbejde tæt sammen med læger, sygeplejersker og bioanalytikere.

Det menneskelige aspekt af faget gør, at du skal besidde en stor lyst til at omgås mennesker, ligesom du skal være i stand til at yde omsorg og vise respekt for dem, der kommer din vej. 

Når du er færdiguddannet radiograf vil du typisk få job på et hospital eller en privat klinik med speciale inden for billeddiagnostik. Dit speciale er at udføre en række forskellige undersøgelser og behandlinger. Det kan strække sig lige fra de mere almindelige røngtenundersøgelser af f.eks. knogler, hjerte og lunger til de langt mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. 

Sådan er uddannelsen bygget op

Uddannelsen til radiograf er normeret til at vare 3½ år fordelt på 7 semestre. De syv semestre er inddelt i en basisdel og en efterfølgende institutionsspecifik del. På sidste del vælger du mellem tre forskellige studieretninger. 

Basisdelen udgør de første to år

På denne del af uddannelsen undervises du i 4 temaer, der er fælles på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen til radiograf. Det betyder, at lige meget hvilken institution du vælger at studere på, så kommer du igennem disse 4 temaer. Det kan dog sagtens variere, hvordan du undervises i dem og, hvornår i løbet af de 4 semestre. Det bestemmer den enkelte skole. Din praktikperiode er fordelt ud over de fire semestre. 

De 4 temaer består hver af 30 ECTS-point: 

 • Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb: Der er her fokus på helt almindeligt forekommende røntgen- CT. og nuklearnedicinske undersøgelser og stråleterapi. 
 • Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi: Der er her fokus på hele patientforløbet i forbindelse med alment forekommende røntgen- og CT-undersøgelser, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. 
 • Viden om radiografi i patientforløb: Der er her fokus på CT-, MR- og mere komplekse røntgenundersøgelser. 
 • Færdigheder og kompetencer i radiografi: Der er her fokus på sammenhængende patientforløb ved CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser.

Den institutionsspecifikke del på det sidste 1½ år

Dette sidste forløb tilrettelægges af den enkelte uddannelsesinstitution og afhænger af, hviken af de tre studieretninger du vælger: 

 • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik

På denne studieretning specialiserer du dig i arbejdet med nuklearmedicinsk billeddiagnostik og radioaktive stoffer, som bliver sprøjtet ind i patienterne. Du lærer samtidig at betjene forskellige avancerede apparater, som f.eks. en PET-scanner, gammakameraer og andre skannere. 

Denne studieretning retter sig mod sygehusenes kliniske, fysiologiske afdelinger. Du er henholdvis i praktik, på skolen og i et tværfagligt forløb. 

 • Radiologisk billeddiagnostik

På studieretningen for radiologiske billeddiagnostik specialiserer du dig i at kunne foretage undersøgelser af patienter med røngten, samt scanning ved hjælp af forskellige teknikker. 

Denne studieretning retter sig mod sygehusenes billediagnostiske afdelinger. Du er henholdvis i praktik, på skolen og i et tværfagligt forløb. 

 • Stråleterapi

På denne studieretning specialiserer du dig i lærer du både at planlægge og eksekvere strålebehandlingsforløb for patienter med udvalgte kræftformer. 

Denne studieretning retter sig mod sygehusenes afdelinger for stråleterapi. Du er henholdvis i praktik, på skolen og i et tværfagligt forløb. 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen på uddannelsen til radiograf er delt mellem klassisk holdundervisning med dertilhørende gruppearbejde og projektarbejde samt afprøvning i praksis. 

Du undervises i den teoretiske del af faget i de ovennævnte temaer, mens du bliver undervist i den praktiske del på en billeddiagnostisk afdeling på et hospital eller en klinik. 

Sådan foregår praktikken

På radiografuddannelsen foregår praktikken som klinisk undervisning. Denne foregår på et hospital i nærheden af dit uddannelsessted. 

I den kliniske undervisning bliver du tilknyttet en uddannelsesansvarlig radiograf eller sygeplejerske, som koordinerer, tilrettelægger og planlægger den kliniske undervisning. Du undervises i brugen af de forskellige skannere og maskiner, ligesom du bliver fortrolig med at varetage patienternes behov for omsorg og pleje. 

Alle klinikpladser koordineres af radiografuddannelsen. Du skal lave en studieplan for dit ophold- og du dokumenterer hvad du lærer undervejs i din portfolio.

Sådan er optagelseskravene

For at kunne blive optaget på uddannelsen til radiograf skal du søge ind via kvote 1 eller 2. Søger du via kvote 1, skal du have en gymnasial uddannelse, mens du kan søge på baggrund af følgende, når du søger ind via kvote 2: 

 • Gymnasial eksamen
 • 4 gymnasiale enkeltfag
 • SoSu-uddannelse med bestemte fag
 • Udlandsk eller internationalt adgangsgivende eksamen
 • Inviduel kompetencevurdering

Senest opdateret: 20 dec 2018