Hvordan bliver man psykomotorisk terapeut

Som psykomotorisk terapeut hjælper du mennesker med at få en bedre balance mellem krop og sind. Læs om uddannelsesmulighederne her.

Hvordan bliver man psykomotorisk terapeut

En uddannelse til psykomotorisk terapeut er ideel for dig, der ønsker at arbejde med kroppen og psyken som en helhed.

For den psykomotoriske terapeut anses kroppens velbefindende nemlig som grundstenen til et sundt psykisk og socialt iv. Læs med her og find ud, hvordan du kan komme til at arbejde med psykomotorisk terapi.


Vil du gerne gøre en forskel for mennesker med psykomotorisk terapi? Så skal du uddanne dig til psykotorisk terapeut på et erhvervskademi. Uddannelsen en er professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år og er SU-berettiget.

På uddannelsen vil du komme til at beskæftige dig med kroppen og psyken som helhed, og du vil derfor modtage undervisningen i blandt andet psykologi, anatomi, fysiologi, psykiatri, sygdomlære og lignende.

Som psykomotorisk terapeut bliver du ekspert i kroppens signaler

Når du uddanner dig til psykomotorisk terapeut lærer du om det hele menneske, fordi kroppens tilstand har betydning for den psykiske tilstand. Det er den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter arbejder med.

Som psykomotorisk terapeut specialiseres du i at varetage sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering. Du bliver derfor ekspert i at tolke kroppens mange signaler og kan hjælpe mennesker i alle aldre med de problemer de måtte have. Det kan være alt lige fra adfærdsvanskeligheder, smerter til stress og angst.

Som psykomotorisk terapeut arbejder du med mennesker, hvor du blandt andet underviser enkeltpersoner eller grupper i afspænding, kropsbevidsthed og -terapi, ergonomi, fødselsforberedelse, genoptræning efter fødsel og børnemotorik. Essensen i arbejdet som psykomotorisk terapeut er at gøre din klient bevidst om dennes krops egenskaber, evner og muligheder - alt sammen for, at deres krop og psyke får det så godt som overhovedet muligt.

Sådan er uddannelsen til psykomotorisk terapeut struktureret

Som nævnt ovenfor varer uddannelsen 3½ år, der er opdelt i 7 semestre, hvor du kombinerer teori og praktik. Du får undervisning i sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.

Det konkrete indhold på uddannelsen kan variere afhængigt af uddannelsesudbyderen, men du kan typisk se frem til at lære om:

 • Faglige grundbegreber
 • Psykomotorik - krop og psyke
 • Krop, kommunikation og refleksion
 • Den professionelle relation
 • Psykomotorisk intervention

Gennem uddannelsen får du forståelse for din egen professionelle rolle og træner dine kropslige og relationelle færdigheder som psykomotorisk terapeut.

Du træner desuden samtale og behandling i sundhedsfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. Alt sammen færdigheder, du skal udvikle, når du skal behandle og undervise borgere.

I løbet af studiet skal du igennem et halvt års praktik, hvor du kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde som psykomotorisk terapeut. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav til uddannelsen som psykomotorisk terapeut

For at søge om optagelse til uddannelsen som psykomotorisk terapeut, er der en række adgangskrav, du skal bestå. Du skal blandt andet have en af følgende uddannelser:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag.

Dertil kommer følgende specifikke adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsuddannelse -  den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Du søger om optagelse til uddannelsen på optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsessamtale, som du indkaldes til, hvis du opfylder adgangskravene.

Din fremtid som psykomotorisk terapeut

Når du er færdigudddannet som psykoterapeutisk terapeut kan du finde beskæftigelse i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor, og du vil kunne indgå i samarbejder med eksempelvis læger, psykologer, pædagoger, jordmødre og fysioterapeuter.

Psykomotoriske terapeuter får typisk arbejde inden for børne-, skole- og uddannelsesområdet og trivsel og arbejdsmiljø. Der er ligeledes mange, der søger jobs inden for ældre-, psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområdet.


Annoncer