Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Få hjælp til SU reglerne, når du skal være mor eller far

Hvordan er det nu med økonomien, når du får et barn, mens du er under uddannelse? Få et overblik over reglerne her.

Få hjælp til SU reglerne, når du skal være mor eller far

Synes du også, at det er lidt af en jungle at finde rundt i reglerne som forælder på SU? I denne guide samler vi de vigtigste regler og begreber for dig, der bliver forælder i løbet af din studietid.

Få for eksempel svar på om du får ekstra SU, din økonomi under og efter barsel samt dine muligheder, hvis du er blevet forælder lige før, du begyndte at studere.


Værd at vide om SU og barsel under uddannelse

Hvordan er det nu med økonomien, når du får et barn, mens du er under uddannelse? Som studerende på en SU-godkendt uddannelse, har du mulighed for at få ekstra SU. Her skal du være særligt opmærksom på, at der per 1. august 2022 trådte en ny lov i kraft, som har medført at forældre på SU ligestilles i forbindelse med fødsel fra 1. august 2022.

Før i tiden har det lydt, at man kunne få op til 12 måneders ekstra SU afhængigt af, om du bliver mor eller far. Sådan er reglerne altså ikke fremadrettet, men der vil derimod være fuld ligestilling mellem kønnene i SU-systemet i forbindelse med fødsel eller adoption. 

Det betyder i praksis, at begge forældre kan få tildelt op til ni måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Hver forælder kan overføre op til tre måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede, uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Hvis du er enlig forsørger, kan du få op til 12 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt SU-lån).

Før 1. august 2022

Hvis du har ansøgt om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022, vil din ansøgning blive behandlet efter de "gamle" regler, hvor moren blev tildelt op til 12 måneders ekstra SU, og faderen blev tildelt op til seks måneders ekstra SU. Her var der mulighed for støtte i form af fødselsrater eller fødselsklip - dette har været afhængigt af, om du gik på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Dette er derfor værd at være opmærksom på, hvis du netop har ansøgt om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022. Hvis du står i denne situation, kan du læse mere om dine muligheder her.

SU når du bliver mor som studerende (Før 1. august 2022)

Bliver du mor som studerende, får du tolv måneders ekstra SU, som du kan få udbetalt fra to måneder før terminsdatoen. Når du søger om ekstra SU som mor, skal du dokumentere din graviditet ved at indsende en kopi af din vandrejournal. Vær også opmærksom på, at du tidligst kan søge om fødselsklip tre måneder før din terminsdato.

SU når du bliver far som studerende (Før 1. august 2022)

Som kommende eller nybagt far og studerende har du mulighed for at søge om dine seks måneders ekstra SU fra måneden før den første udbetaling. I den forbindelse kan du selv bestemme, hvornår i din uddannelse du vil have dine ekstra klip udbetalt. Du kan dog tidligst få udbetalt din ekstra SU i den måned, hvor barnet kommer til verden.

Bliver du far i løbet af din studietid, har du de tre samme muligheder i forhold til udbetaling af de ekstra klip/rater; nemlig enkeltvis, dobbelt eller som en kombination. Ved ansøgningen skal du dokumentere, at du er blevet far. Det kan du fx gøre ved at sende en kopi af fødselsattesten eller en faderskabserklæring til dit uddannelsessted. Er I gift, kan du også dokumentere, at du skal være far via en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Du fik barn før din uddannelse/mens du holdt orlov

Hvis du har fået barn inden du er startet på din uddannelse eller mens du har haft orlov fra din uddannelse har du ligeledes mulighed for at få ekstra støtte. Her afhænger dine muligheder og reglerne dog også af, hvornår du søgte ekstra støtte.

Før 1. august 2022:

For at få ekstra SU, må du tidligst være blevet forælder:

  • højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet mor
  • højst seks måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet far

Du kan læse mere om reglerne og mulighederne før 1. august 2022 her

Efter 1. august 2022

For at få fødsels-støtte må du tidligst være blevet forælder:

  • højst 9 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet forælder
  • højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er enlig forsørger

Du kan læse mere om reglerne og mulighederne efter 1. august 2022 her.

SU når du er tilbage på uddannelsen efter barsel

Når du kommer tilbage på uddannelsen efter din barsel og har brugt din ekstra SU, har du forskellige muligheder for at supplere din SU via tillæg fra forsørgere for at få enderne til at mødes som forælder under uddannelse.

Beløbene for disse finder du herunder (2024 satser):

  • Supplerende SU-lån til forsørgere: 1.745 kr.
  • Forsørgertillæg til enlige forsørgere (før skat): 6.820 kr.
  • Forsørgertillæg til forsørgere der bor sammen med en SU-modtager (før skat): 2.724 kr.

Det supplerende SU-lån for forsørgere er muligt at opnå for alle SU-berettigede modtagere, som er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år med samme folkeregisteradresse, og det skal betales tilbage på samme vilkår som et almindeligt SU lån. Opfylder du derimod betingelserne til tillægget for enlige forsørgere eller forsørgere, der er samboende med en anden SU-modtager, vil du modtage tillægget på samme vilkår som din SU.

Læs mere om betingelserne for SU til forældre, forsørgertillæg og supplerende SU-lån til forsørgere på su.dk. Her finder du også information om muligheden for at få ekstra SU, hvis du er blevet forælder umiddelbart inden, at du begyndte på din uddannelse. 

Tilbage til SU guiden

Kilde: Statens Uddannelsesstøtte, www.su.dk

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer