Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Skal du på barsel som studerende?

Få det fulde overblik over dine muligheder her, og få samtidig ro i maven over din økonomiske situation som studerende på barsel, så du kan nyde tiden med den lille.

Barsel under uddannelse

Det kan være en udfordring at samle alle informationerne, når du får barn under uddannelse. Så det har vi gjort her! I denne artikel vil vi beskrive de forskellige muligheder og give dig det fulde overblik over, hvad du kan få af støtte, så du kan få en konkret idé om, hvordan din økonomi ser ud under din barsel.

Der følger generelt en masse økonomiske bekymringer med, når man er på SU. Men man må sige, at disse bekymringer ikke ligefrem bliver mindre, når man sætter en lille ny i verden og skal have enderne til at mødes økonomisk, så man kan få en god start på rollen som forælder. Vi håber derfor, at dette overblik kan give dig ro i maven og vished omkring din økonomiske situation og muligheder, mens du er på barsel.


Din indkomst under barsel kan bestå af:

SU under barsel

Hvis man bliver gravid, mens man går på en uddannelse, kan man vælge at få det, der kaldes fødsels-støtte. Dette kender du måske som de tidligere barsels- eller fødselsklip, men med nye regler, der trådte i kraft den 1. august 2022, kaldes det nu for fødsels-støtte. Du kan få op til 9 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt tage SU-lån i samme måneder).
Hvis du er enlig forsørger, kan du få op til 12 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt SU-lån).

Du skal dog være opmærksom på, at der er nogle betingelser du skal opfylde, for at du kan få fødsels-støtte. Betingelserne for at få fødsels-støtte er:

 • Du skal gå på en uddannelse, der er godkendt til SU.
 • For at få fødsels-støtte, må du ikke være erklæret studieinaktiv i følge SU-reglerne måneden inden, du første gang ønsker at få udbetalt fødsels-støtte. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få fødsels-støtte i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får fødsels-støtten udbetalt, men du må gerne – det bestemmer du selv.
 • Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU.

Fødselsstøtte kan søges af begge forældre, hvis man er SU-berettiget, der er nemlig fuld ligestilling mellem kønnen i SU-systemet. 

Særligt for ungdomsuddannelser

Du kan ikke få fødsels-støtte udbetalt samtidig med, at du:

 • får almindelig SU (uanset om du er studieaktiv eller ej)
 • holder orlov
 • får anden offentlig støtte
 • modtager forsørgertillæg eller supplerende SU-lån til forsørgere.Særligt for videregående uddannelse

Du kan ikke få fødsels-støtte udbetalt på en videregående uddannelse samtidig med, at du:

 • holder orlov
 • er i lønnet praktik
 • får anden offentlig støtte
 • modtager forsørgertillæg eller supplerende SU-lån til forsørgere.

En terminsdato passer ikke altid perfekt med et semester, og ofte ligger det midt i et semester, derfor vil det være en god idé at tale med dit fakultet om hvordan du bedst kan planlægge din barsel. Det kan være noget af et planlægningsarbejde, og derfor kan det være rart at tale med nogle, der kender reglerne.

Du kan læse mere om barsel under SU her

Studiejob og barsel

Hvis du har et arbejde ved siden af dit studie, så har du også mulighed for at søge om barselsdagpenge, hvis du opfylder kravene for barsel som lønmodtager. Du opfylder kravene hvis du:

 • Har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Har arbejdet min. 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Har arbejdet min. 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Du kan også få barselsdagpenge som studerende, hvis du er elev i lønnet praktik. Her skal du være opmærksom på, at du skal være elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet. 

Endvidere kan du få barselsdagpenge når du holder orlov fra din uddannelse, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge.

Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Sådan søger du barselsdagpenge

At søge barselsdagpenge kan virke lidt uoverskueligt. Hvordan du søger om barselsdagpenge afhænger dog af, hvorvidt du får løn under din barsel eller ej. Vi har herunder forsøgt at give dig et overskueligt overblik over, hvordan du skal gøre hvis du får løn under din barsel, og hvis du ikke får løn under din barsel. Du kan læse mere om, hvordan du søger barselsdagpenge her.

Hvis du får løn under din barsel

Hvis du får løn under din barsel, skal Udbetaling Danmark have modtaget din ansøgning, senest 8 uger efter din løn er stoppet.

Får Udbetaling Danmark din ansøgning efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke får løn under din barsel

 • Er du mor, og holder du orlov 4 uger eller mere før fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen.
 • Er du far eller medmor, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første dag på orlov.

Hvor meget får jeg udbetalt under barsel?

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen. Man kan i 2024 højst få 126,89 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.695 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 126,89 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (122,97 kr. i 2023).

Hvis du i dit studiejob ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte.

Læs mere om barsel som lønmodtager her

Øvrige tilskud til studerende under barsel 

Udover din SU og barselsdagpenge har du også mulighed for at få ekstra tillæg. Bl.a. kan du få tillæg, hvis du er enlig forsøger. Satserne herunder er fra 2024.

Tillægstype

Kroner per måned

Forsørgertillæg til enlige forsørgere (før skat)

6.820 kr.

Forsørgertillæg til forsørgere der bor sammen med en SU-modtager eller en modtager af uddannelseshjælp (før skat)

2.724 kr.

Supplerende SU-lån til forsørgere

1.745 kr.

Læs mere om din økonomi som forælder her

Værd at vide om fødsels-støtte

Bemærk: Får du allerede forsørgertillæg til et ældre barn, skal du være opmærksom på, at tillægget bortfalder i den periode, hvor du modtager fødsels-støtte. Du kan heller ikke modtage forhøjet SU-lån til forsørgere samtidig med fødsels-støtte.

Hver forælder kan overføre op til tre måneder fødsels-støtte til barnets anden forælder, hvis begge forældre:

 • er godkendt til fødsels-støtte efter de regler, der trådte i kraft 1. august 2022 
 • går på en uddannelse, der er godkendt til SU (uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse)
 • er registret som forælder til barnet i CPR.

Kilder: borger.dk og su.dk


Annoncer