Sådan kan du bruge AI som studerende

Kunstig intelligens (AI) er på alles læber - men hvordan kan du som studerende bruge det på din uddannelse? Just Kjærgård Pedersen kommer her med sine bud.

Sådan kan du bruge AI som studerende

Har du nogensinde overvejet, hvordan kunstig intelligens (AI) kan styrke din uddannelse og din læringsproces som studerende?

Vi har allieret os med Just Kjærgård Pedersen, en erfaren lektor ved Cphbusiness, der her deler en række værdifulde råd om, hvordan du som studerende kan gøre brug af generativ kunstig intelligens (GAI) på en fornuftig måde gennem din uddannelse.


Just deler sin indsigt med os og forklarer, at med fremkomsten af generativ AI, begynder mange studerende at udforske AI-værktøjer som Google og ChatGPT til at forbedre deres akademiske arbejde:

"I takt med, at generativ AI kommer frem, finder mange af de studerende selv frem til de her redskaber og værktøjer. Det betyder jo, at jeg lige pludselig ser afleveringer, der tydeligt er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens i form af Google, ChatGPT eller lignende," lyder det fra Just Kjærgård Pedersen.

Mulighederne og udfordringerne ved AI

I den forbindelse oplevede Just samtidig, at anvendelsen af de forskellige fagudtryk bar præg af, at blive anvendt anderledes med de studerendes brug af ChatGPT og andre virtuelle assistenter, end det pensum, han selv underviser i. 

Derfor blev Just inspireret af et mantra, der anvendes i et fag, han underviser i, nemlig Kundeoplevelser. Her lyder mantraet, at man skal møde kunderne, der hvor de er, hvilket har inspireret ham til at omfavne AI i undervisningen.

Det fik nemlig Just til at tænke, at han som underviser selvfølgelig også skal møde sine studerende, der hvor de er. Det blev startskuddet til, at han begyndte at tænke anvendelsen af generativ AI ind på en måde, hvor det kunne hjælpe de studerende på Cphbusiness med deres studieaktivitet.

For at imødekomme de studerendes behov og omfavne deres interesse for brugen af generativ AI udviklede Just Kjærgård Pedersen og hans kollega, lektor Per Bergfors, deres egen virtuelle assistent i form af chatbot kaldet Sokrates, der leverer svar baseret på det pensum, der anvendes på Cphbusiness.

💡 Brugen af AI som studerende

Og der er mange måder, hvorpå du som studerende kan drage fordel af AI gennem din uddannelse. Ikke kun ved hjælp af Sokrates, men også ved hjælp af andre virtuelle assistenter og generativ kunstig intelligens (GAI) såsom ChatGPT.

Dit udgangspunkt og dine muligheder kommer selvfølgelig an på, hvad din uddannelsesinstitution tillader, og hvad du selv føler for.

Just Kjærgård Pedersen vil dog opfordre dig, ligesom han opfordrer sine egne studerende, til at være kritisk når du anvender AI. For eksempel opfordrer han til, at du er bevidst om, hvilke styrker og svagheder de forskellige redskaber har. For eksempel at du gør dig nogle overvejelser om, hvad de kan og hvad de ikke kan, og hvilke "fejl", de forskellige AI værktøjer laver.

Endvidere opfordrer Just til, at du husker at tænke over, hvad du skal lære, og at du ikke overlader hele læringsprocessen til brugen af forskellige AI værktøjer.

✏️ Løs konkrete opgaver med GAI som studerende

Just Kjærgård Pedersen kommer herunder med en række konkrete opgaver, hvor du som studerende kan gøre brug af AI, og hvordan du kan bruge det, uden at gå glip af læringsprocessen.

  • Stikordsregister: Brug for eksempel kunstig intelligens til at få forståelse for, hvad et ord betyder.
  • Kvalitetssikring: Gør brug af kunstig intelligens som en sparringspartner til at se, om der er noget, du har overset i et tekststykke, eller om der er dele af teksten, der kan optimeres.
  • Korrekturlæsning: Du kan også gøre brug af kunstig intelligens til at læse korrektur på din tekst for at sikre syntax og ordvalg.
  • Studieprojekter: Du kan med fordel gøre brug af AI til at få inspiration til udformningen af et studieprojekt. Det kan for eksempel være opbygning af afsnit, tekst til overskrifter og lignende.
  • Problemformulering: Anvend generativ kunstig intelligens til at undersøge, hvilken betydning det kan have, hvis du ændrer et eller flere ord i din problemformulering.

Just peger på, at ovenstående eksempler kan være en del af selve læringsprocessen, og det kan være interessant at se, hvordan man som studerende kan gøre brug af generativ kunstig intelligens som en form for refleksion til at folde et emne eller en opgave ud.

Ovenstående eksempler er en blanding af, hvordan Justs egne studerende anvender Cphbusiness' interne virtuelle assistenter såvel som andre offentligt tilgængelige chatbots som eksempelvis ChatGPT.

Fremtiden med generativ kunstig intelligens (GAI)

Just Kjærgård Pedersen ser de virtuelle assistenter som et fornuftigt arbejdsredskab og en hjælpelærer, der er tilgængelig 24/7 for studerende. Han mener, at fremtiden for kunstig intelligens indebærer en øget integration af AI i uddannelsessystemet, både i undervisningen såvel som til eksamen.

Derudover mener han også, at arbejdspladserne kommer til at anvende det i højere grad, og derfor er det vigtigt at lære at anvende disse værktøjer korrekt.

Ved at skabe en chatbot baseret på deres eget pensum, ønskede Just Kjærgård Pedersen og hans kollega lektor Per Bergfors at sikre, at studerende kunne få korrekt og relevant information:

"Fremfor at få ChatGPT eller en anden chatbot til eksempelvis at besvare spørgsmålet 'Hvad er et undersøgelsesdesign?', der trækker på en række forskellige kilder, og giver et svar, der ikke er helt korrekt i forhold til vores pensum på Cphbusiness, ville vi have de studerende til at bruge vores chatbot. Sokrates blev nemlig udviklet med udgangspunkt i vores eget pensum og de metodebøger, vi anvender og underviser ud fra."

Baggrunden for anvendelse af virtuelle assistenter

Just uddyber desuden med, at en stor del af de studerende gav udtryk for, at de ikke gjorde brug af AI, fordi de simpelthen ikke vidste, hvordan de skulle gribe det an. Og det fik Just til at tænke: "Jeg sidder som underviser på en erhvervsrettet uddannelse. Hvis jeg skal uddanne folk, der skal ud og arbejde, hvordan kommer de her folk så til at arbejde, og hvad kommer deres arbejdsopgaver til at bestå af? De kommer med stor sandsynlighed til at arbejde med generativ AI. Derfor skal vi selvfølgelig tænke det ind i vores undervisning."

Derfor indledte Just Kjærgård Pedersen og Per Bergfors forskningsprojektet, hvor de blandt andet er ved at undersøge, hvordan man underviser i at prompte. Med andre ord undervise i, hvordan man bruger chatbots og øvrige generative AI redskaber på en god og fornuftig måde.

Og da vi spørger Just, om han opfordrer sine studerende til at anvende AI, er hans svar da også til AI's fordel: 

"Vores formål på erhvervsakademierne er at klæde folk på og få uddannet folk til at komme løbende fra start på et job. Hvis de på deres kommende arbejdsplads bliver mødt med nogle krav til, at de skal kunne anvende nogle forskellige teknologiske værktøjer, så burde det selvfølgelig også være de teknologiske værktøjer, vi underviser i og ud fra.

Derfor har forbudstanken aldrig strejfet mig, og det er jo samtidig svært at håndhæve. Vi risikerer jo også at vores studerende gør brug af det i al hemmelighed. Så vil vi langt hellere følge med tiden og lære dem, hvordan de bruger det på en god måde."

Afslutningsvis opfordrer Just studerende til at være åbne over for at integrere AI i deres uddannelsesforløb og til at lære at bruge disse teknologier på en fornuftig og reflekterende måde.


Just Kjærgård Pedersen er lektor ved Cphbusiness på ottende år, hvor han blandt andet er koordinator for professionsbacheloruddannelsen i e-handel, som han også underviser på. Derudover underviser Just også på nogle af Cphbusiness' kurser i blandt andet projektledelse, innovation og digitalisering.

Foruden sin rolle som koordinator og underviser, laver Just Kjærgård Pedersen også anvendelsesorienteret forskning. Her er hans seneste projekt generativ kunstig intelligens (GAI), hvor han undersøger, hvordan generativ AI - i form af blandt andet chatbots - kan indgå i undervisningslokalet på en god måde.

Just Kjærgård Pedersen

Just Kjærgård Pedersen

Lektor fra Cphbusiness (Vis mere)
Just Kjærgård Pedersen er lektor ved Cphbusiness på ottende år, hvor han blandt andet er koordinator for professionsbacheloruddannelsen i e-handel, som han også underviser på. Derudover underviser Just også på nogle af Cphbusiness' kurser i blandt andet projektledelse, innovation og digitalisering. (Mindre)

Omkring

Just Kjærgård Pedersen er lektor ved Cphbusiness på ottende år, hvor han blandt andet er koordinator for professionsbacheloruddannelsen i e-handel, som han også underviser på. Derudover underviser Just også på nogle af Cphbusiness' kurser i blandt andet projektledelse, innovation og digitalisering.
Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer