Tag en 2 årig hf uddannelse

Din fremtid starter her. En 2-årig HF uddannelse er perfekt for dig, som ønsker en bred og praksisorienteret gymnasial uddannelse, som er adgangsgivende til både professionsbachelorer, erhvervsakademiet og universitetet. 
Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 76
1
2
3
4
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

HF

Hf Online på HF&VUC NORD

2-årig HF (højere forberedelse) uddannelse

På en 2-årig HF uddannelse kan du kvalificere dig til både erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelser.

I juni 2016 blev gymansiereformen vedtaget, og det betyder, at den to-årige HF uddannelse fra sommer 2017 ændrer sig, for at klæde eleverne bedre på til deres fremtidige studier og karrierer. Her på siden kan du læse om den 2-årige HF, som fra sommer 2017 også ændrer navn til Uddannelsen til HF eksamen.

2 årig hf uddannelse

Generelt om uddannelsen til HF eksamen

Det første år på HF giver dig en almennyttig og praksisorienteret viden gennem en række obligatoriske fag. Fagene på HF er vægtet i tre niveauer: A, B og C, hvor A er det sværeste. Du skal normalt have gennemført et fag på det underliggende niveau, inden du kan forhøje det.

I løbet af det første år kan du vælge at forhøje nogle fag i niveau og dermed også forlænge til andet år af uddannelsen. Derudover bliver du på første år også rustet til og vejledt i at vælge, hvilken fagretning du skal gå i på dit andet og sidste år på HF. Hvis du vil på universitetet kan du vælge en udvidet fagpakke, som giver adgang på lige fod med de 3-årige STX, HHX og HTX.

Den 2-årige HF adskiller sig især fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, fordi undervisningen fra start er mere praksis-orienteret. Det betyder, at der i undervisningen bliver fokuseret på, hvordan du kan bruge ny viden i et fremtidigt studie eller arbejde.

Adgangskrav, uddannelsessteder og SU

For at tage en 2-årig HF skal du have afsluttet folkeskolen. Du kan derfor starte direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder nogle specifikke krav til karakterer, som du kan læse mere om i vores guide til den nye hf. Ellers kan du gøre som mange af de studerende på HF gør: komme tilbage til skolebænken og tage en gymnasial uddannelse, efter at have prøvet kræfter af på arbejdsmarkedet.

Du kan både tage din HF på et gymnasium, et HF-center eller et VUC efter dit valg, alt afhængig af, hvad der passer dig bedst.

Når du er fyldt 18 år, er du SU-berettiget under hele uddannelsen på en 2-årig HF.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

HF er bygget op af fire semestre på to skoleår, hvoraf de fleste af fagene på første og andet semester (første skoleår) er obligatoriske og giver dig en almennyttig viden, baseret på praksisorienteret undervisning. Tredje og fjerde semester kan du selv være med at til forme, alt afhængig af hvilke valgfag du vælger udover de obligatoriske, og om du vil læse videre på universitetet eller ej.

hf uddannelse

Almindelig fagpakke - du skal læse en professionsbachelor eller på erhvervsakademiet:

Hvis du vil læse en professionsbachelor eller gå på erhvervsakademiet, skal du inden tredje semester vælge den fagpakke, som består af to fag, der dirigerer din uddannelse i en specifik retning. Vil du f.eks. læse en professionsbachelor inden for sundhed, skal du vælge to fag udover de obligatoriske på tredje og fjerde semester, som ruster dig bedst muligt til dit fremtidige studie og arbejde. Derudover bliver de obligatoriske fag på tredje og fjerde semester også rettet mere i den retning du uddanner dig.

De to nye fag i fagpakken skal enten være på BC-niveau eller BB-niveau

Det vil sige, at du på tredje og fjerde semester, udover at gennemføre de obligatoriske fag, også skal vælge en af følgende fagkombinationer:

  • Begynde ét nyt B-niveau og ét nyt C-niveau fag
  • Løfte to fag fra C-niveau til B-niveau
  • Løfte ét fag fra C- til B-niveau og begynde ét nyt C-niveau fag

Udvidet fagpakke - du skal læse på universitetet:

Hvis du vil læse videre på universitetet, skal du vælge en udvidet fagpakke inden du starter på tredje semester. Det betyder bl.a. at du, udover de to nye fag i den almindelige fagpakke (se ovenfor), også skal løfte to eller tre flere fag i niveau, hvoraf mindst ét af dem skal være til A-niveau.

  • Begynde ét nyt B-niveau og ét nyt C-niveau fag
  • Løfte to fag fra C-niveau til B-niveau
  • Løfte ét fag fra C- til B-niveau og begynde ét nyt C-niveau fag
  • Løfte to eller tre fag i niveau (enten fra C til B eller fra B til A – OBS: mindst ét af dem skal hæves til A-niveau)

Da der er flere fag i den udvidede fagpakke, skal du også have 250 timer mere undervisning på tredje og fjerde semester, end hvis du gerne vil læse en professionsbachelor eller på erhvervsakademiet.

Du valgte en almindelig fagpakke, men har nu fundet ud af, at du skal bruge den udvidede:

Du har mulighed for at opgradere din 2-årige HF uddannelse med almindelig fagpakke til udvidet fagpakke ved at supplere med et overbygningsforløb. Overbygningsforløbet kan du gennemføre gennem GSK (gymnasiel supplering) eller HF-enkeltfag og skal indeholde det, som svarer til forskellen på almindelig fagpakke og udvidet fagpakke, hvis ikke mere. Derudover skal forløbet gennemføres inden for et halvt år.

Du kan altid kontakte en studievejleder, og få hjælp til at sammensætte dit overbygningsforløb.

Hvordan foregår undervisning og eksamen?

Undervisningen på HF består af klasseundervisning, gruppearbejde samt både projekt- og praktikforløb. Da HF er en boglig uddannelse, skal du forvente at bruge tid på at forberede dig til timerne, samt til elevoplæg og lektier.

På HF får du ikke løbende standpunktskarakterer. I stedet skal du til enten til mundtlig eller skriftlig eksamen i alle fag i løbet af de fire semestre. Når du er færdig med en 2-årig HF, får du et eksamensbevis, som indeholder dine karakterer og dit karaktergennemsnit, som herefter ikke kan ændres.

På HF skal du mindst gennemføre tre projekt -og praktikforløb, som kobler sig til ét eller flere fag eller faggrupper. Disse forløb giver dig som studerende mulighed for at knytte kendskab til relevante videregående uddannelser eller jobmuligheder indenfor den branche, den studerende er orienteret[E1-CS&LN2] .

HF varierer alt efter hvor du læser den

Hvis du vælger at læse en 2-årig HF, er det en god idé, at undersøge udbydernes forskelle. Det er nemlig ikke alle fag og valgfag, der bliver udbudt hos alle skoler og uddannelsescentre. Du kan altid tage en samtale med en studievejleder, som kan hjælpe dig med at vælge de rigtige fag til dig.