Vis studentum.dk som: Mobile

Bacheloruddannelsen i Geoscience

Aarhus Universitet
Længde: 3 år
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Uddannelsestype: Bacheloruddannelse
Sted: Århus

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Geoscience

Geoscience er videnskaben om Jordens opbygning, struktur, historie og processerne, der former den, lige fra den inderste metalkerne til den jord, du går på. Som grundvidenskab har den bl.a. beriget os med erkendelsen af, at vores planet er 4,6 milliarder år gammel. Geoscience er Jordens egen historiebog og kan belyse, hvordan fuglene er udviklet fra dinosaurerne, fortælle om klimaændringer og vise, at Jordens skorpe består af plader, der flytter sig med nogle få centimeter om året i forhold til hinanden og derved skaber altødelæggende jordskælv. Men geoscience er i høj grad også den anvendte videnskab, der sørger for, at vi har vand nok, råstoffer til byggeri og energi til opvarmning og transport.


Mennesket og geoscience
Geosciencestudiet handler om alle de områder, hvor menneske og geoscience møder hinanden. Borekerner fra aflejringer hjælper os til at forstå naturlige klimavariationer og vores nuværende klima. Sammen med geofysiske målemetoder hjælper de os også til at kortlægge forekomster af grundvand og af andre råstoffer som mineraler, sand og olie. Vedvarende energiformer som jordvarme og vind er også en del af geologers arbejdsområder.

Gå din egen vej
Bacheloruddannelsen introducerer dig til de forskellige geologiske arbejdsområder og giver en nødvendig viden om geologiens grundlæggende teorier og metoder. Fagene spænder fra læren om mineraler og bjergarter over struktur- og feltgeologi, vandets kredsløb, palæontologi og sedimentologi til geokemi. Derudover suppleres med en række støttefag. Fra tredje studieår får du rig mulighed for selv at vælge kurser, så du kan præge din uddannelse i den retning, du ønsker. Geoscience kombinerer mange forskellige fagområder, og det er derfor svært at forstå faget uden et vist indblik i andre naturvidenskaber.

Feltture ryster sammen
Som geosciencestuderende bliver du meget hurtigt en del af „geologerne“. Det stærke sammenhold inden for uddannelsen skyldes både en stor tradition for sammenhold på tværs af hold, og at geologiske feltture igennem al slags vejr har en forunderlig evne til at ryste folk sammen. Allerede i anden studieuge kommer den første tur i felten, som giver et indblik i anvendelsen af den geologiske teori.

Base tæt på midtbyen
Som førsteårsstuderende får du base i bygninger i den sydøstlige del af Universitetsparken, der ligger tættest på midtbyen. Herfra er der adgang til bl.a. læsepladser, studiesale, internet, computerrum og fredagsbar. Faciliteterne er integreret i instituttets aktiviteter, så det er let at få kontakt til underviserne og høre om deres forskningsaktiviteter.

Forskning og undervisning: to sider af samme sag
Undervisningen på Institut for Geoscience bærer i høj grad præg af den forskning, som udføres på instituttet. Alle undervisere er samtidig forskere, og de forsker hovedsagelig inden for to forskningsområder. Det ene er bassin- og litosfæregeologi, der arbejder både med den klassiske geologi (vulkaner, granitter og bjergkædedannelse), og bassinanalysen, der ved hjælp af geofysiske og geologiske metoder undersøger udviklingen af sedimentære bassiner. Forskningen i bassin- og litosfæregeologi er interessant som grundforskning, men ikke mindst i forbindelse med søgning efter olie. Man skal forstå, hvorfor og hvordan olien dannes i bassiner for at optimere efterforskningen og produktionen af olie. Den anden forskningsgruppe, kvartærgruppen, undersøger Jordens øverste par hundrede meters sediment og ser på, hvordan de er påvirket af istiderne. Forskerne søger forklaringer på, hvordan mennesket påvirker Jorden via udslip af kemikalier, og de udvikler avancerede geofysiske målinger til at finde grundvandsmagasiner, som skal sikre os rent drikkevand. Forskningen er bl.a. relevant for forståelsen af klimaudviklingen i de seneste 200.000 år. I begge grupper er der et aktivt forskningsmiljø, hvor du som studerende tidligt bliver en aktiv deltager.

En verden af muligheder
Som færdiguddannet geolog fra Aarhus Universitet kan du få job inden for en bred vifte af områder, og inden for de sidste fem år har alle færdiguddannede fået arbejde. Geologer fra private ingeniørfirmaer hjælper den offentlige forvaltning med at finde råstoffer og grundvand og sørge for, at vandet, der kommer ud af vores haner, har den ønskede kvalitet. Geologer deltager også i store bygge-anlægsopgaver for at afgøre, om projekterne overhovedet kan gennemføres. Da Danmark er i den heldige situation at være blandt Europas ganske få olieeksporterende lande, er der naturligt nok mange færdiguddannede geologer, som har fået job i olieindustrien – både inden for grænserne og i lande som Norge, England, Canada, Spanien, Grønland og Tyskland.

Studieskift på Science

Hvis du efter første studieår vil skifte til en anden naturvidenskabelig uddannelse, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre. Da uddannelserne er fleksibelt opbygget, kan du oven i købet ofte skifte uden at det forlænger din samlede studietid.

Ansøgning

Bachelor: Den Koordinerede Tilmelding. Kvote 2: senest 15. marts kl. 12.00. Kvote 1: senest 5. juli kl.12.00. Kandidat: på uddannelsesstedet

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aarhus Universitet

DK-8000 Aarhus C
Nordre Ringgade 1
1165 Århus

 Vis telefonnummer
www.au.dk