Viser 1-5 af 5
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-5 af 5

Bliv klogere på uddannelserne inden for ernæring og sundhed som fjernundervisning

Interesserer du dig for sammensætningen af sund kost og ernæring? Vil du have en karriere, hvor det at vejlede, motivere, støtte og gøre en forskel i andres liv, er centralt? Og vil du tage din uddannelse på en sådan måde, at du selv bestemmer over, hvor og hvornår du vil studere? Så er en uddannelse i ernæring og sundhed som fjernundervisning det rigtige for dig. 

Den populæreste uddannelse inden for ernæring og sundhed som fjernundervisning er uddannelsen til kostvejleder. Men inden for kategorien finder du også andre private og offentlige uddannelser, såsom professionsbacheloren i ernæring og sundhed.

Tag din uddannelse i ernæring og sundhed som fjernundervisning - også kaldet e-learning

Her på siden kan du blive klogere på, hvilke muligheder du har med en uddannelse i ernæring og sundhed, hvad det betyder at være fjernstuderende, hvilke fremtidsmuligheder du har mm.

Hvorfor studere på en uddannelse inden for ernæring og sundhed?

Ernærings og sundheds relaterede emner fylder mere og mere i medierne, og samfundet har en øget interesse i at fremme sundhed. Med en uddannelse inden for ernæring og sundhed, kommer du derfor til at spille en central rolle i et større puslespil.

Fokus på kost og motion

Den kost vi spiser har indflydelse på:

 • Ens daglige trivsel, energiniveau og humør
 • Sygdomme, antal leveår og sundhedstilstand

Vejledning til sundere madvaner og motion, er derfor en del af de fokusområder, du kan uddanne dig inden for. Mangel på motion og sund kost øger risikoen for livsstils-sygdomme såsom:

 • Type 2-diabetes
 • Kræft
 • Hjerte-kar-sygdom
 • Knogleskørhed.

Sund kost og motion er befordrende for fysisk og psykisk sundhed, god livskvalitet og et længere liv.

Fokus på ernæring og levnedsmidler

Siger man ernæring, siger man også ofte levnedsmidler, og det gør man, fordi de to termer er i tæt forbindelse med hinanden. Levnedsmidler er nemlig de fødevarer, som vi alle sammen ernærer os gennem hver dag.

Og for, at vi som forbrugere kan være sikre på, at disse produkter lever op til en sund ernæring, sætter videregående uddannelser indenfor Ernæring og Levnedsmidler bl.a. fokus på de overordnede retningslinier om egenkontrol ved:

 • Produktion
 • Opbevaring og salg af mad

På mange af uddannelserne lærer du derfor om mikroorganismernes forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer på samme måde, som du lærer at bruge denne viden til at hindre mikroorganismernes udvikling i det praktiske arbejde med opbevaring, fremstilling og salg af fødevarer.

Fokus på ernæring og sygdomme

Du får kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Desuden får du indsigt i den gældende lovgivning om:

 • Opbevaring
 • Fremstilling
 • Opvarmningsfaser
 • varmholdningsfaser
 • Nedkølingsfaser
 • Salg af fødevarer

Videregående uddannelser indenfor Ernæring og Levnedsmidler læses på almindelige og på tekniske universiteter, og uddannelserne kan f.eks. være uddannelser til Pharmakonom, Kandidat i Fødevarevidenskab, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Diætist og Kandidat i Gastronomi og Sundhed. 

Hvad laver en kostvejleder?

Mange kostvejledere har også andre uddannelser, som de så supplerer med arbejdet for at have en bedre profil og muligheder for at hjælpe deres klienter.

Nogle kostvejledere arbejder derfor allerede eksempelvis som:

 • sygeplejersker
 • lægesekretærer
 • fysioterapeuter 
 • køkkenledere
 • jordemødre

Den primære rolle som kostvejleder er at vejlede andre til en sundere hverdag. Du vejleder og motiverer derfor personer, der har vidt forskellige mål. Måske ønsker de:

 • Vægttab
 • Vægtøgning
 • En sundere livsstil
 • At forebygge og helbrede sygdomme gennem ernæring
 • At spise for at opbygge muskelmasse

Mange kostvejledere har også uddannet sig inden for fitness, sport og bevægelse. En sådan kombination giver et solidt grundlag for at vejlede i sammenhænge mellem kost og motion.

Hverdagen som kostvejleder kan foregå på en klinik, hvorfra du arbejder fast eller i personens private hjem, i fitness eller hvor I ønsker at mødes.

Hvad lærer jeg på uddannelsen til kostvejleder?

På de forskellige uddannelser får du præcist den grundlæggende viden og de praktiske redskaber, du har brug for, til at forbedre både dine egne og andres kostvaner.

Fokus på kostsammensætning og motion

Du bliver undervist i emner som:

 • Fødevarernes næringsindhold (fedt, kulhydrater, proteiner, vitaminer og mineraler)
 • Tallerkenmodellen
 • Energibehov og balance
 • Hormoner og fordøjelsen
 • Fedme og dens følgesygdomme
 • Blodtryk og kolesteroltal
 • Kost, træning og vægttab
 • Motivation og psykologi i forbindelse med ændring af kostvaner

På nogle af uddannelserne til kostvejleder er der særlig fokus på overvægtige og slankemad. På andre uddannelser indgår dette emne mere på lige fod med de andre aspekter ved sunde kostvaner.

Fokus på klientstøtte og motivation

Du lærer også, hvordan du møder dine klienter på lige fod med de problemer, som de har. Du bliver derfor undervist i betydningen af:

 • Klientstøtte og motivering
 • Selvværd, selvtillid, krop og psyke
 • Depression og stress
 • Sorg og krise

Mange kostvejlederuddannelser fører mod, at du åbner din egen klinik eller arbejder som selvstændig kostvejleder. Selvledelse og kommunikation er derfor også i fokus.

Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen som kostvejleder?

Der er ikke nogle adgangskrav til at blive kostvejleder. Det vigtigste er, at du interesserer dig for kostsammensætning, kostens påvirkning på kroppen og ved sygdom - og ikke mindst, at du ønsker at hjælpe andre til en lettere hverdag gennem kostvejledning. 

Det er en fordel, hvis du er udadvendt og har lysten til at motivere andre, så de når deres mål. Men det er ikke en forudsætning. Der kan være vidt forskellige grunde til at tage en kostvejleder uddannelse.

Du kan også gøre det for din egen skyld, og på den måde opnå de bedste forudsætninger for at nå i mål med dine egne drømme om en sundere livsstil. Kort sagt - blive din egen kostekspert!

Læs mere om kostvejleder-uddannelsen her

Bliv klogere på professionsbacheloren i ernæring og sundhed som fjernundervisning her

Hvad lærer jeg på professionsbacheloren i ernæring og sundhed?

Professions-bachelor-uddannelsen i ernæring og sundhed starter med et basisforløb. Her har du følgende obligatoriske fag:

 • Sundhed, kost og fysisk aktivitet
 • Ernæring og sundhed i et formidlings- og læringsperspektiv
 • Fødevarer, produktion, hygiejne og forbrug
 • Ledelse, kvalitet og miljø
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tværprofessionel virksomhed

På basisforløbet har du også en kortere pædagogisk praktik, hvor fokus er på at tilrettelægge, udføre og evaluere undervisning samt formidlingsindsatser inden for ernæring og sundhed.

Efter 1½ år skal du på din specialedel vælge en af følgende studieretninger:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling
 • Klinisk Diætetik
 • Ledelse, fødevarer og service

På hver studieretning er der en række obligatoriske fag og valgfag. Det giver dig mulighed for at tone din professionsbachelor i den retning, du brænder for. Vælger du specialiseringen i Klinisk Diætik har du mulighed for at blive autoriseret efter loven om kliniske diætister. 

Du afslutter din professionsbachelor i ernæring og sundhed med to praktikperioder på sammenlagt 17 til 22 uger efterfulgt af dit bachelorprojekt inden for studieretningen.

Vil du vide mere om professionsbacheloren i ernæring og sundhed? Så læs her!

Hvilke adgangskrav er der til professionsbacheloren i ernæring og sundhed?

Du kan både søge ind på ernæring og sundhed som fjernundervisning (også kaldet e-learning) som kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 vurderes ansøgere med dansk gymnasial adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX og GIF) samt ansøgere med udenlandsk eksamen, som er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen.

Derudover skal følgende være opfyldt:

 • engelsk C-niveau
 • kemi C-niveau (naturfag kan ikke erstatte kemi)
 • biologi, matematik eller samfundsfag på C-niveau.

I kvote 2 foretages en individuel vurdering af ansøgerne gerne på baggrund af en motiveret ansøgning. Relevant erhvervsuddannelse giver adgang til uddannelsen. Det kan fx være:

 • kok
 • køkkenassistent
 • bager
 • social- og sundhedsassistent
 • slagter
 • andre uddannelser, der har berøringsflader med ernæring og sundhed

Derudover skal følgende være opfyldt:

 • engelsk C-niveau
 • kemi C-niveau (naturfag kan ikke erstatte kemi)
 • biologi, matematik eller samfundsfag på C-niveau.

Optagelse sker igennem Den koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Hvordan foregår det at studere ernæring og sundhed som fjernundervisning?

Det afhænger af dit uddannelsessted, men fjernundervisning foregår primært som:

 • live-streamede forelæsninger
 • produktion af større og mindre skriftlige opgaver til aflevering
 • lukkede fora på internettet, hvor du kan sparre med dine 'medstuderende'
 • lukkede fora på internettet, hvor du kan sparre med dine 'lærere'

På enkelte uddannelser, der foregår som fjernundervisning, skal du også møde på studiet få dage i løbet af semestret.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at være fjernstuderende?

Der er flere fordele ved at studere din drømmeuddannelse som fjernundervisning. Herunder eksempelvis muligheden for at:

 • studere når som helst på døgnet
 • studere i weekenderne
 • studere fra udlandet
 • kunne arbejde i mens
 • kunne være mere sammen med sine børn
 • sparre tid på transport til og fra studiet

Den klare fordel ved at være fjernstuderende er altså, at du selv disponerer over din tid.

Der er dog også visse ulemper, såsom at:

 • du ikke kan vælge mellem alle kreative uddannelser
 • det bliver sværere at have et socialt netværk på studiet

Du bør derfor overveje nøje om et fjernstudie er det rigtige for dig. 

Hvad kræver det af mig at være fjernstuderende?

Det lyder som en leg at være sin egen herre og selv kunne disponere over sin tid som fjernstuderende. - Men det er også en studieform, der sætter krav til dig som studerende.

Du skal:

 • have din egen PC med internet 
 • være fortrolig med at arbejde elektronisk
 • tage ansvar for dine uddannelse
 • være organiseret 
 • lave lektier tilsvarende alle andre uddannelser
 • kunne arbejde selvstændigt
 • være studieaktiv og kunne følge en studieplan

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg med en uddannelse i ernæring og sundhed?

Dine jobmuligheder afhænger selvfølgelig af, hvilken uddannelse inden for emnet ernæring og sundhed, som du vælger.

Vælger du eksempelvis professions-bacheloren, der hedder 'Ernæring og sundhed', kan du arbejde som:

 • Konsulent med vejledning af borgere i staten eller kommunen
 • Vejlede ansatte i social- og sundhedssektoren i sund kost og hygiejne
 • Cateringleder eller køkkenchef på hospitaler, plejehjem og lignende

Du kan også komme til at undervise på skoler, såsom:

 • Social- og sundhedsskolen
 • Tekniske skoler
 • Husholdningsskolen

Eller være med til at udvikle ernærings-rigtige og forbruger-venlige produkter til levnedsmiddelindustrien, blive forbrugerjournalist eller forfatte faglitteratur om for ernæring og sundhed.

Lyder ernæring og sundhed som fjernundervisning som noget for dig? Så klik dig rundt på uddannelserne her på siden, hvorfra du også kan kontakte skolerne for tilmelding og mere information!

Relaterede studieretninger
Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12