Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Videregående uddannelse

Kandidat i kulturmødestudier

Roskilde Universitet, i Roskilde
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt

Hvorfor vælge RUC?

31.111kr* Gennemsnitlig løn som nyuddannet

4/5* - Fagligt miljø

3,9/5* - Socialt miljø

*Baseret på tal fra Uddannelseszoom 2019

Om uddannelsen

Tag din kandidat i Kulturmødestudier

Vil du bidrage til, at mennesker kan mødes, leve og arbejde sammen på tværs af kulturer? Læs Kulturmødestudier, hvor vi giver dig værktøjerne til at skabe forandring i konkrete møder mellem mennesker.

Hvordan navigerer mennesker i mangfoldighed, og hvordan skaber vi som samfund plads til forskelligheder? Det spørgsmål bliver stadig mere presserende for beslutningstagere, organisationer og stater over hele verden, og som kandidat i Kulturmødestudier kan du være med til at finde svarene.

Faglig profil

Kulturmødestudier er både et smalt og et bredt fag – smalt, fordi vi beskæftiger specifikt med møder mellem forskellige kulturer, og bredt, fordi vi både tematisk, teoretisk, metodisk og analytisk kommer vidt omkring med kulturmødet som udgangspunkt. Vi interesserer os for forskelligheder i bl.a. kultur, religion, etnicitet, geografi, køn, magt og sågar mellem arter, og vi trækker på analytiske perspektiver fra bl.a. etnografi, medievidenskab, historie, sociologi, kønsteori, interkulturel kommunikation, migrationsstudier, sprogvidenskab og postkolonial teori for at nærme os vores genstandsfelt.

Som studerende på Kulturmødestudier får du værktøjer til at analysere og igangsætte forandringsprocesser i virkeligheden, fx i arbejdet med institutioners og arbejdspladsers håndtering af kulturelle forskelle.
Vi har særligt fokus på kulturanalytiske, historiske, interaktionelle og kommunikationsrelaterede teorier og analytiske tilgange, og vi arbejder ofte med kvalitative metoder ud fra et deltagerperspektiv. Du opbygger også solide kompetencer i interkulturel kommunikation og lærer at trække linjerne fra lokale og nutidige kulturmøder til den globale og historiske kontekst, de indgår i: Hvordan kan sugardating på Vesterbro fx forstås som del af en global økonomisk struktur og magtrelation knyttet til køn, seksualitet og race? Eller hvordan kan indvandringsdebatten i Danmark belyses af historiske perspektiver og erfaringer med transnational migration?

Transnationale perspektiver, magtrelationer og inklusions- og eksklusionsprocesser er vigtige dimensioner i uddannelsen, og i vores analyser afsøger vi ofte grænsefladerne mellem forskellige akademiske perspektiver og skoler. Derfor skal du som studerende trives med en vis analytisk kompleksitet – til gengæld klæder vi dig på til at gå ud og skabe forandring i konkrete møder mellem mennesker.

Kandidat i kulturmødestudier

Din hverdag på studiet

Vores studiemiljø afspejler den diversitet, vi arbejder med. Du vil møde undervisere med forskellige faglige og kulturelle baggrunde, og du vil blive del af et engageret forskningsmiljø, hvor vi gerne søger nyt input og inspiration. Vi holder bl.a. jævnligt seminarer under overskriften ”Kultur møder praksis”, hvor vi inviterer kunstnere til debat, ser film eller møder alumner, der fortæller om deres arbejdsliv. Vi laver også læsegrupper om fx kunst og aktivisme, hvor studerende og forskere sammen læser og debatterer skønlitterære værker.Som studerende hos os skal du være samfundsengageret, ambitiøs og villig til også at arbejde med dine egne blinde vinkler. Vores studerende er ofte drevet af et ønske om at skabe forandring i verden, og vi lægger vægt på at udstyre dem med en analytisk skarphed og metodiske kompetencer, der kan understøtte deres engagement. Hos os får du en uddannelse, der sætter dig i stand til at arbejde konstruktivt og nuanceret med kulturmøder i alle deres mange former.

Karriere og kompetencer

Som kandidat i Kulturmødestudier vil du være efterspurgt i alle sektorer og på alle arbejdspladser, hvor mangfoldighed og ulige magtrelationer skaber nye udfordringer – og det vil sige i stort set sige overalt i samfundet. Der er hårdt brug for dig i bl.a. brancher, der oplever øget diversitet blandt medarbejdere og kunder, i organisationer, NGO’er og kulturinstitutioner, der arbejder værdipolitisk med inklusion, og i ministerier, styrelser og kommunale forvaltninger, der sætter hjørneflagene for kulturelle forandringsprocesser. Uanset hvor du finder arbejder, kan du bidrage til at skabe tværkulturel udvikling og forandring på alle niveauer.

Kandidater får ofte opgaver inden for interkulturel kommunikation, mangfoldighedsledelse, international rekruttering, kulturformidling, inklusion og brugerinddragelse. Typiske jobtitler vil være udviklingskonsulent, forandringskonsulent, projektleder og kulturformidler. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Kandidater får fx job som:

  • Projektmedarbejder i Aktive fællesskaber hos DAB – med fokus på aktiviteter, der understøtter trivsel og sammenhold blandt beboere
  • Projektkoordinator i Hjemløseenheden, Københavns kommune – med fokus på opsøgende støtte til hjemløse
  • Konsulent i Farmakonomforeningen – med fokus på udvikling af nye tilbud til medlemmerne
  • Projektleder i Gate 21 – med fokus på at accelerere grøn omstilling og vækst i Københavnsområdet

Arbejder du for denne skole?

Er der ikke opdateret materiale på jeres profil? Udfyld formularen her, og kom i kontakt med os.

Roskilde Universitet
4000 Roskilde
Universitetsvej 1
Roskilde

Er Roskilde Universitet noget for dig?

Leder du efter en videregående uddannelse med fokus på dig som studerende og forskning? Leder du efter en videregående uddannelse, hvor du får mulighed for at forankre din teoretiske viden i projektgrupper og i samspil med virksomheder? Så er en...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoretet